Marques Brownlee
Marques Brownlee
Marques Brownlee

MKBHD: Quality Tech Videos | VIreporterr | Geek | Consumer Electronics | Tech Head | Internet Personality!
My video production gear: kit.com/MKBHD/video-gear
marques@MKBHD.com
NYC

via Twitter for iPhonevia Twitter for iPhone

via Twitter for iPhone

Tháng trước

2019 Tech I'm Ready For!2019 Tech I'm Ready For!

2019 Tech I'm Ready For!

2 tháng trước

My YouTube REWIND 2018!My YouTube REWIND 2018!

My YouTube REWIND 2018!

3 tháng trước

Smartphone Awards 2018!Smartphone Awards 2018!

Smartphone Awards 2018!

3 tháng trước

RIP Apollo (for now)RIP Apollo (for now)

RIP Apollo (for now)

4 tháng trước

iPhone "Gates" Explained!iPhone "Gates" Explained!

iPhone "Gates" Explained!

5 tháng trước

The 2019 iPhone X Models!The 2019 iPhone X Models!

The 2019 iPhone X Models!

7 tháng trước

Dear YouTube!Dear YouTube!

Dear YouTube!

9 tháng trước

Top 5 iOS 12 Features!Top 5 iOS 12 Features!

Top 5 iOS 12 Features!

9 tháng trước

OnePlus 6 Impressions!OnePlus 6 Impressions!

OnePlus 6 Impressions!

10 tháng trước

LG G7 ThinQ Impressions!LG G7 ThinQ Impressions!

LG G7 ThinQ Impressions!

10 tháng trước

Thank You!Thank You!

Thank You!

11 tháng trước

Dope Tech: Camera Robots!Dope Tech: Camera Robots!

Dope Tech: Camera Robots!

11 tháng trước

NHẬN XÉT