Linh Mục Trần Đình Long
Linh Mục Trần Đình Long
Linh Mục Trần Đình Long

Đây là Kênh Tiếp Phát Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa Mỗi ngày Từ Thứ 3 Đến Chủ Nhật dành cho những ai không theo giỏi được trên page tinthac.net
* Địa chỉ Giáo điểm tin mừng: 1201 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, Xã Hiệp Phước, H. Nhà Bè, Sài Gòn.
* Xin Cộng đoàn bấm vào Link này để Đăng theo giỏi bài giảng Miễn Phí hằng ngày: bom.to/k7lG2
* Thánh lễ hằng ngày được cử hành vào các giờ sau:
+Từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần: - 13h00: Cầu Nguyện - 17h00: Thánh Lễ
+ Thứ 7 hàng tuần - 12h00: Cầu Nguyện - 16h20: Chia sẻ Tin Mừng - 17h30: Thánh Lễ
+ Chúa Nhật hàng tuần: - 12h00: Cầu Nguyện - 16h00: Thánh Lễ 1 - 19h00: Thánh Lễ 2
LIÊN HỆ CHA LONG
Điện Thoại: 0903 760 933
Email: chatrandinhlong@gmail.com

NHẬN XÉT