TV256 TV256
TV256 TV256
TV256 TV256

Kính chào quý vị đã đến với Kênh TV256, mục đích của Kênh TV256 mong muốn quý bạn góp phần của mình cùng với Kênh TV256 để chúng ta cùng chung tay xây dựng một nước Việt Nam không cộng sản, dựa theo nền tảng tự do, dân chủ, và nhân quyền. Hiện tại đồng bào chúng ta đang ở thời điểm tổng nổi dậy để dứt điểm chế độ độc tài cộng sản Việt Nam phản quốc. Trong khi đó giặc Tàu đang lăm le đầu độc biển, sông, hồ, không khí, và thực phẩm của chúng ta để dễ dàng cai trị nước ta, để trở thành một tỉnh của giặc Tàu. Chỉ có bài học của sự đoàn kết toàn dân trong và ngoài nước mới mong đánh thằng nổi 2 kẻ thù: chế độ CS Việt Nam và giặc Tàu xâm lược. Chúng tôi mong rằng quý bạn yểm trợ cho chúng tôi cũng đóng góp trong tiến trình này.

Đương đầuĐương đầu

Đương đầu

10 ngày trước

Nào ta cùng     hứa !Nào ta cùng     hứa !

Nào ta cùng hứa !

Tháng trước

NHẬN XÉT