Vườn Hoa Phật Giáo
Vườn Hoa Phật Giáo
Vườn Hoa Phật Giáo

Hoài vọng của đức Phật “vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người”.
=========================================
Kênh "Vườn Hoa Phật Giáo" được hình thành với hy vọng qua những ấn phẩm văn hóa Phật giáo như những bài giảng, bài hát, phim, radio, ký sự,... sẽ giúp mọi người vượt qua những khó khăn, tìm được an lạc trong cuộc sống!
=========================================
Cảm ơn đại chúng đã luôn đồng hành với "Vườn Hoa Phật Giáo". Mời đại chúng đăng ký KÊNH để cùng phát triển trang nhà Phật Pháp.
---------------------------------------------------------------------------------
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

NHẬN XÉT