Kỹ năng sống
Kỹ năng sống
Kỹ năng sống

Kỹ năng sống hướng dẫn kỹ năng thiết yếu trong đời sống cho người dân thông qua video. Ngoài ra, kênh còn cập nhật liên tục các vấn đề xã hội trọng điểm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân như an toàn thực phẩm, an ninh tiêu dùng, an ninh năng lượng, y tế, môi trường... Góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, tốt đẹp hơn!
Lịch phát sóng các chương trình trên #ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân:
2. An toàn sống: 18h45 hàng ngày
3. Kỹ năng sống: 20h40 từ thứ 2 đến thứ 7
Life skills guide essential life skills for people through videos. In addition, the channel have been updated with viewers on key social issues affecting the people's lives such as food security, consumer security, energy security, health and the environment... Contribute to building a better life.
---------
Broadcasts on #ANTV - People's Police Television:
2. Living safety: 18h45 daily
3. Life skills: 20h40 from Monday to Saturday, Every week.
#life #safe
#antoànsống #kỹnăngsống

NHẬN XÉT