SpaceSpeakers
SpaceSpeakers
SpaceSpeakers

SpaceSpeakers - Founded by Touliver, is a Vietnamese community for producers and artists.The community will introduce the world to the hottest music productions from all the talented members of SpaceSpeakers.
They are all gifted individuals with something unique and special to offer every music listeners.They're young and passionate, and believing that they can make a big change to Vietnamese music industry.

SS EVERYDAY - TEASERSS EVERYDAY - TEASER

SS EVERYDAY - TEASER

8 tháng trước

SS BEAST ( TEASER )SS BEAST ( TEASER )

SS BEAST ( TEASER )

3 năm trước

NHẬN XÉT
  1. author

    An Phạm6 năm trước

    Bạn ơi...mình học Marketing truyền thông, mình có ý muốn phát triển và mở rộng nhóm Space Speakers của bạn ở khu vực TPHCM, không biết bạn có đồng ý không? Nếu đồng ý mình sẽ bàn bạc kĩ lưỡng hơn. Email mình phamtanan@gmail.com hoặc sdt 0917207577 nhé. Mình rất yêu thích nhóm SpaceSpeakers của các bạn. Cheer !