AMEN Tv
AMEN Tv
AMEN Tv

AMEN Tv là kênh truyền hình Công giáo Việt Nam do các linh mục, tu sĩ và giáo dân, cùng anh chị em lương dân cộng tác thực hiện. Mục tiêu của AMENTv là công bố Tin Mừng cách mới mẻ bằng ngôn ngữ và trong hoàn cảnh cụ thể của dân tộc Việt Nam. Như Chúa Yêsu, yêu thương, bảo vệ người nghèo, và dùng cách kể chuyện để mạc khải sứ điệp Nước Trời.

Chúa biến hìnhChúa biến hình

Chúa biến hình

2 ngày trước

Cạm bẫyCạm bẫy

Cạm bẫy

4 ngày trước

Mùa Trở VềMùa Trở Về

Mùa Trở Về

5 ngày trước

NHẬN XÉT