Angela Chây Hốp
Angela Chây Hốp
Angela Chây Hốp

Kênh số của Lở a.k.a Angela Chây Hốp ~
Kênh thứ 2 của mình là "Angela Chây Hốp 2.0"
Ghé thăm blog của mình: facebook.com/Hoshikie94/
Trên kênh của mình:
Những bình luận có nội dung sau sẽ bị xóa không báo trước:
Chửi bậy
Gọi những biệt danh không thiện cảm: Đao, Vếu, ...
Kích war nội bộ, kích war giữa các fandom
Bình luận nhạy cảm, bình luận không phù hợp với nội dung video.
Bình luận một nội dung nhiều lần.
Kêu gọi điểm danh, so sánh các thành viên...
(Đang cập nhật...)

NHẬN XÉT