Come Out - LGBT Việt Nam
Come Out - LGBT Việt Nam
Come Out - LGBT Việt Nam

Come Out - LGBT Việt Nam là ngôi nhà của cộng đồng LGBT đồng tính tại Việt Nam. Nơi truyền tải những câu chuyện, thông điệp nhân văn về cộng đồng LGBT. Mong muốn thông qua Kênh Come Out - LGBT Việt Nam, cộng đồng LGBT có thể tìm được tiếng nói chung của bản thân, chia sẻ và đồng cảm, những sự đấu tranh nội tâm của các nhân vật trong cộng đồng. Qua đó động viên mỗi người được sống thực với chính mình.
Các chương trình sẽ được cập nhật vào lúc 8h sáng thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần.

NHẬN XÉT