Đen Vâu Official
Đen Vâu Official
Đen Vâu Official

Một người Việt chơi nhạc Rap - Đen official channel VIreporter.
follow Đen:
/facebook page: facebook.com/denvau
/facebook Đen: facebook.com/denvau1305
/instagram: instagram.com/den.vau/
/youtube : vireporter.net/title-DenVau1305
/spotify: spoti.fi/2BAHtnX
/iTunes: apple.co/2zCT9oQ

(Teaser) Dunggoianhlaidol(Teaser) Dunggoianhlaidol

(Teaser) Dunggoianhlaidol

4 tháng trước

Đen - Lộn Xộn llĐen - Lộn Xộn ll

Đen - Lộn Xộn ll

9 tháng trước

NHẬN XÉT
  1. author

    Raj Beats3 tháng trước

    you've got some dope music! 🔥 i actually produce a lot of similar material