BLV Quang Huy
BLV Quang Huy
BLV Quang Huy

BLV Vũ Quang Huy hiện đang là Giám đốc Kênh Thể thao, Văn hóa và Giải trí VTC3 - Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC
* Kênh VIreporter chính thức: vireporter.net/title-blvquanghuy
* Fanpage chính thức: facebook.com/blvquanghuy
* Email: quanghuy@vtc.gov.vn

NHẬN XÉT