G5R Squad
G5R Squad
G5R Squad

Kênh VIreporter chính thức của G5R team
►Follow Fanpage để được cập nhật thông tin mới nhất: bit.ly/2lMtouL
FOR ADS & SHOW BOOKING
►Email: quachhuyg5r@gmail.com | Phone: (+84) 0904 384 374 (Huy Quách)
-----------------------------------------------------------------------------------

[LIVE G5R] NÓNG - Jombie[LIVE G5R] NÓNG - Jombie

[LIVE G5R] NÓNG - Jombie

6 tháng trước

Teaser - ÚT ƠI 4 [G5R]Teaser - ÚT ƠI 4 [G5R]

Teaser - ÚT ƠI 4 [G5R]

9 tháng trước

3 New DEMO - Jombie3 New DEMO - Jombie

3 New DEMO - Jombie

Năm trước

NHẬN XÉT