Trang And Vinh TV
Trang And Vinh TV
Trang And Vinh TV

Tuổi Thơ Cùng Bé Trang và Kids sẽ đưa các bạn vào các trò chơi dân gian mà tuổi thơ ai cũng phải trãi qua, với các trò chơi giản dị mà rất vui, nào là nặng xe đất, xếp đồng hồ bằng lá dừa, làm thuyền và con hạt bằng giấy, làm ống bốc bằng tre....... và nhiều trò rất hay cùng với Tuổi thơ Bé Trang, các bạn sẽ được học hỏi nhiều điều hay. Mong các bạn ủng hộ kênh Bé Trang nhé !

NHẬN XÉT