Đã khoanh vùng 16 nghi phạm đầu độc ông Trần Đại Quang, tất cả đều là Ủy viên Bộ Chính trị

NHẬN XÉT