1 TRỨNG GÀ vs 1000 TRỨNG CÁ HỒI (Giáo Sư Chuối)

NHẬN XÉT

 1. Oops Banana

  Oops Banana2 tháng trước

  *Đố các bạn cá đẻ trứng hay là đẻ con nè :> Nhớ like và chia sẻ video giúp Chuối nhé, thả tim ^_^* ► Link tham gia mini-game tặng quà kỉ niệm 3 triệu subscribers: bit.ly/2Ax1U3s

 2. Ngân Bùi

  Ngân Bùi22 giờ trước

  khong

 3. Gaming Phát

  Gaming Phát3 ngày trước

  Trứng có trước

 4. Hội Lê

  Hội Lê7 ngày trước

  Con cá nó đẻ trứng cá

 5. Út Em Nguyễn

  Út Em Nguyễn12 ngày trước

  anh lam ngon qua

 6. Khương Lương

  Khương LươngGiờ trước

  🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴

 7. Chuyện về tiktok

  Chuyện về tiktok3 giờ trước

  Cá đẻ ra trứng hay con? (Không biết :V)

 8. Hoang Do

  Hoang Do18 giờ trước

  😮😮😮

 9. nhuan nguyen

  nhuan nguyen21 giờ trước

  anh oi anh lam thu thach an song dung dua

 10. Thanh Truong

  Thanh Truong22 giờ trước

  Cá đe ra trứng và con lun

 11. Trúc Hồ

  Trúc HồNgày trước

  🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴

 12. Thanh Tu Nghiem

  Thanh Tu NghiemNgày trước

  Cá đẻ trứng.

 13. BT21 slime

  BT21 slimeNgày trước

  Tùy theon Anh có cá có trứng có cá đẻ con

 14. K.E 99

  K.E 992 ngày trước

  em thich mon vn hon

 15. Ticci Toby

  Ticci Toby2 ngày trước

  🔵♥️🔵♥️🔵♥️

 16. Cam Tran

  Cam Tran2 ngày trước

  🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵 🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔴🔵🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴

 17. NATSU FIRE VIP

  NATSU FIRE VIP4 ngày trước

  Anh ơi anh có biết tại sao em người Việt 100% mà thích ăn đồ sống vậy anh🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

 18. AYUMI Cham TV

  AYUMI Cham TV4 ngày trước

  Cả hai món đều ngon cả Em coi mà em thèm lắm nè!😛😛😝

 19. chuong khuong

  chuong khuong4 ngày trước

  Có loài đẻ trứng,có loài đẻ con

 20. Tuyen Ho

  Tuyen Ho5 ngày trước

  Viet nam

 21. Thien An

  Thien An6 ngày trước

  Ổ cá có trước

 22. Lap Nguyen

  Lap Nguyen6 ngày trước

  No de ra chung moi no thanh con

 23. Thúy Phượng Nguyen Thị

  Thúy Phượng Nguyen Thị7 ngày trước

  anh chuoi anh biet chi tho nguyen ha🏖

 24. Phong Nguyen

  Phong Nguyen7 ngày trước

  Ca de ra trưng

 25. Thủy Nguyễn Thị

  Thủy Nguyễn Thị7 ngày trước

  si lem vang cua mister vit =) :3

 26. Như Tạ

  Như Tạ7 ngày trước

  🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔵

 27. Linh Bao

  Linh Bao7 ngày trước

  Cá có một vài con đẻ trứng một vài con đẻ cá con hihi em nghỉ vậy thôi

 28. hac tran

  hac tran7 ngày trước

  Em biết

 29. LANH NGOC

  LANH NGOC8 ngày trước

  co loai thi de ra con co loai thi de ra trung

 30. Kien Tran

  Kien Tran8 ngày trước

  Cá có thể để cả trứng và cá co. Tùy loại cá nha a. Cá bảy màu VN thì đẻ cá con,còn những loài cá ở ngoài biển như cá hồi và cá tầm thì đẻ trứng nha. Đây là ý kiến của em nha

 31. Phuong Linh

  Phuong Linh8 ngày trước

  .ca đe ra trung

 32. THU HÀ NGÔ

  THU HÀ NGÔ8 ngày trước

  Viet Nam vô địc

 33. Anh Hoàng

  Anh Hoàng8 ngày trước

  đẻ trứng

 34. Phượng Trần

  Phượng Trần8 ngày trước

  Tùy loại cá anh ơi

 35. Hung Remy

  Hung Remy8 ngày trước

  em thich viet nam

 36. tran cuong

  tran cuong9 ngày trước

  em thích món việt nam hơn

 37. jiwoo Won

  jiwoo Won9 ngày trước

  trung anh oi ;b

 38. hài chi

  hài chi9 ngày trước

  Trung

 39. An Nguyen

  An Nguyen9 ngày trước

  Cá đẻ ra trước

 40. diuhien nguyenthi

  diuhien nguyenthi9 ngày trước

  Anh an mà làm em chải nuóc miến luôn

 41. Phương Thu

  Phương Thu9 ngày trước

  o em co thac mac la anh bao song chin sau do anh bao chi tot hon song la saooooooooooo

 42. Phuong Duong

  Phuong Duong9 ngày trước

  Cá đẻ ra con đó anh chuối

 43. Nguyệt Trương

  Nguyệt Trương10 ngày trước

  Nhìn cái mặt thằng ù zể̉ dam

 44. goku office

  goku office10 ngày trước

  Vn

 45. Loi Ly

  Loi Ly10 ngày trước

  Món Việt nam

 46. Boy Boy

  Boy Boy10 ngày trước

  Ai biet tln la gi khong

 47. dung quang

  dung quang10 ngày trước

  💖💖💖👍

 48. dung quang

  dung quang10 ngày trước

  em thay com vn ngon hon

 49. Vũ Huy Bùi

  Vũ Huy Bùi10 ngày trước

  cá đẻ trứng

 50. Trinh Phuong

  Trinh Phuong10 ngày trước

  Con

 51. inuyasha offcial

  inuyasha offcial10 ngày trước

  🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵

 52. nguyễn Thanh bình

  nguyễn Thanh bình10 ngày trước

  vvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeettttttttttt nnnnnnnnnaaaaaaaaawmmmmmmm

 53. Thân Thái văn

  Thân Thái văn11 ngày trước

  Em cũng ở bình dương nè

 54. Thuong Huynh Cong

  Thuong Huynh Cong11 ngày trước

  Có ai gap ngay thi , Khong neu co thi chuc thi tot Chuc ngay thi . Tot đep , nha 😭

 55. Lien Vu

  Lien Vu11 ngày trước

  mazk map ma an nhieu qua

 56. Lien Vu

  Lien Vu11 ngày trước

  ca hoi dung khong ?

 57. Giau Ngoc

  Giau Ngoc12 ngày trước

  Anh chuối ơi. Làm. Liếp xem da. Banh. Việt Nam

 58. Tuan Trananh

  Tuan Trananh12 ngày trước

  😀😁😂🤡🤔😘🐵🦍🐒🐱🐈🍇🍉🍋🍏🍎🍍🍓🍌🍋🎸🎹🎙🎚📲🥁🎧🎤🎻🕋⛺🌁🌃🌄♨️🌉🎃🎄🎇🎇✨🎈🎉🎁🎗️🎀🎄🇧🇫🇨🇳🇨🇲☑️✖️✔️➕➗➖✔️🔱

 59. Tuan Trananh

  Tuan Trananh12 ngày trước

  Anhmappua

 60. Đan Duy Khoa

  Đan Duy Khoa12 ngày trước

  Video càng ngày càng xàm

 61. Miku Fan

  Miku Fan12 ngày trước

  Nhật

 62. tung thanh

  tung thanh12 ngày trước

  Ra con

 63. Tiến Nguyễn

  Tiến Nguyễn12 ngày trước

  Em thích kênh của chị Thơ Nguyễn I Love You Thơ Nguyễn

 64. Khang Lx

  Khang Lx12 ngày trước

  Ca de ra trung

 65. Ngoc Vo

  Ngoc Vo12 ngày trước

  Viêt nam Anh oi

 66. panda baby channel

  panda baby channel12 ngày trước

  Việt nam

 67. Ánh Lê

  Ánh Lê12 ngày trước

  An chuoi thu thach kiem nha chi tho nguyen

 68. Violet Mèo Siêu Quậy

  Violet Mèo Siêu Quậy13 ngày trước

  Cá đẻ ra đồng loại của nó

 69. Uyên Phương

  Uyên Phương13 ngày trước

  🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴

 70. Trang Pham

  Trang Pham13 ngày trước

  De ra chung

 71. minh thien Dao

  minh thien Dao13 ngày trước

  🤤🤤🤤🤤

 72. Thai tran quang

  Thai tran quang13 ngày trước

  Team thích món Nhật Bản điểm danh nào🙂🙂

 73. Hong hoàng xuan

  Hong hoàng xuan14 ngày trước

  a dậu của a lử

 74. Lê Hoàng Mai Tiên

  Lê Hoàng Mai Tiên14 ngày trước

  Đó là trůng

 75. Dat Nguyen

  Dat Nguyen14 ngày trước

  Cá đẻ trứng

 76. Huy Nguyen Anh

  Huy Nguyen Anh14 ngày trước

  Khúc 5:54 tương ới mà anh Mas nói là nước tương

 77. nhan truong

  nhan truong14 ngày trước

  Món ăn Việt Nam

 78. dat12345 dat le

  dat12345 dat le14 ngày trước

  Viet nam

 79. dat12345 dat le

  dat12345 dat le14 ngày trước

  Ca de ra trung

 80. Van Tieu

  Van Tieu14 ngày trước

  Mat day dám si nhuc Viet Nam😡😡😡😡

 81. Kĩmuyen Nguyenthi

  Kĩmuyen Nguyenthi14 ngày trước

  Việt Nam vô địch😀😆😂🤣🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚

 82. QUẨY HẾT MÌNH LÊN NÀO SỢ GÌ CHỨ

  QUẨY HẾT MÌNH LÊN NÀO SỢ GÌ CHỨ15 ngày trước

  😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧 😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😦😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧 😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧

 83. Nguyen Trong

  Nguyen Trong15 ngày trước

  Việt Nam vô địch

 84. hay qua na ơi Phan

  hay qua na ơi Phan15 ngày trước

  🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮

 85. duy long chanel

  duy long chanel15 ngày trước

  Em ở bình Dương nè

 86. duy long chanel

  duy long chanel15 ngày trước

  Tội a quay phim ghê

 87. Duong DOÃN HUY

  Duong DOÃN HUY15 ngày trước

  🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🅰️

 88. 505 Minty

  505 Minty15 ngày trước

  🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

 89. Trieu Vien Ong

  Trieu Vien Ong16 ngày trước

  Cá vừa đẻ con vừa đẻ trứng

 90. Hong Khoa Nguyen

  Hong Khoa Nguyen16 ngày trước

  Trung ca hoi mua o tim nao vay anh bân

 91. Qui Nguyen

  Qui Nguyen16 ngày trước

  Trung

 92. Lệ Lý

  Lệ Lý16 ngày trước

  Ca hoi

 93. nguyen hoa

  nguyen hoa17 ngày trước

  ca hai

 94. Phụng Lê

  Phụng Lê18 ngày trước

  💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

 95. Cao Nguyễn Đình

  Cao Nguyễn Đình18 ngày trước

  Con

 96. Khang Hồ

  Khang Hồ18 ngày trước

  Anh Mash ở dơ quá

 97. kiều Nguyễn

  kiều Nguyễn18 ngày trước

  🔵🔶🔵🔶🔵🔶🔵🔶 🔶🔵🔶🔵🔶🔵🔶🔵 🔵🔶🔵🔶🔵🔶🔵🔶 🔶🔵🔶🔵🔶🔵🔶🔵 🔵🔶🔵🔶🔵🔶🔵🔶 🔶🔵🔶🔵🔶🔵🔶🔵 🔵🔶🔵🔶🔵🔶🔵🔶 🔶🔵🔶🔵🔶🔵🔶🔵 🔵🔶🔵🔶🔵🔶🔵🔶 🔶🔵🔶🔵🔶🔵🔶🔵

 98. Kim Nguyen

  Kim Nguyen18 ngày trước

  👨‍🍳👨‍🍳👨‍🍳👨‍🍳🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤

 99. Minh Vo

  Minh Vo18 ngày trước

  Nhat va VN luon

 100. Minh Vo

  Minh Vo18 ngày trước

  Con ca de trung

 101. Thom Ho

  Thom Ho18 ngày trước

  V nam

 102. Quang Hoàng

  Quang Hoàng19 ngày trước

  viet nam

 103. Quang Hoàng

  Quang Hoàng19 ngày trước

  eo oi anh an trung song em thay ghe

 104. Tài Lý

  Tài Lý19 ngày trước

  Cá vàng đe ra con đó ăn