4 con trâu lạ đi lang thang vào nhà dân

 • 08 Th11, 2019
 • 4 006
 •  44
NHẬN XÉT

 1. Ai Dang

  Ai Dang7 ngày trước

  Đơn giản bán trâu khắc phụ hậu quả .

 2. Lộc Phạm

  Lộc Phạm7 ngày trước

  Trâu điên😁

 3. Khoa Anh

  Khoa Anh7 ngày trước

  Đấy trẻ trâu đấy :))

 4. Black Robi

  Black Robi7 ngày trước

  Hộp lý :))