Ai Nói Tui Yêu Anh - Tập 9 - Phim Học Đường | Hi Team

NHẬN XÉT

 1. FAP TV

  FAP TV2 tháng trước

  Xin lỗi cả nhà nhiều vì đã delay khoảng 2 tuần, rất mong cả nhà thông cảm và ủng hộ nhóm nhé

 2. Vhg Kbsv

  Vhg Kbsv2 tháng trước

  +FAP TV vinh thái Phuog

 3. Vhg Kbsv

  Vhg Kbsv2 tháng trước

  Huuuu gán gán ra som nha a

 4. Mřř Žô pĥêň melody

  Mřř Žô pĥêň melody2 tháng trước

  ko sao đâu

 5. Coƒƒe Đen

  Coƒƒe Đen2 tháng trước

  Hihi mấy anh làm tế điên mạnh lên đi... e thấy tế điên này yếu qá mức quy định mấy a ơi...

 6. LVS vlogs

  LVS vlogs2 tháng trước

  ko sao đâu hi

 7. Hieu Duong

  Hieu Duong16 giờ trước

  Đến tiết thầy hoặc cô ko đến hoặc đến muộn cảm giác khó quên.

 8. Hoa Nguyen

  Hoa Nguyen2 ngày trước

  😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😇😇😆😇😇

 9. Em Le

  Em Le3 ngày trước

  Chú đạo diễn nhìn dễ thương ghê 🙌

 10. Huỳnh Linh

  Huỳnh Linh4 ngày trước

  Tạp nay thay buu lầy dễ sợ

 11. Quynh Minh

  Quynh Minh8 ngày trước

  Hay quá ai là nhân vật chính

 12. Quốc Bảo

  Quốc Bảo8 ngày trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 13. Tú Lê

  Tú Lê10 ngày trước

  27:49 ngồi chất

 14. Trúcc Đặngg

  Trúcc Đặngg10 ngày trước

  😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😆😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅 Có ai tìm đc sự khác biệt không

 15. Hải Nguyễn

  Hải Nguyễn11 ngày trước

  😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆

 16. Phong Nguyên

  Phong Nguyên11 ngày trước

  *Có ai coi hết rồi mà coi lại ko*

 17. Hang Cam

  Hang Cam13 ngày trước

  Anh đuc dien làm thầy hiêu trưởng nhìn mắc cười wa

 18. Lê Dũng

  Lê Dũng13 ngày trước

  xin link fb cô y tá 12:12

 19. Tiến Dũng Nguyễn

  Tiến Dũng Nguyễn14 ngày trước

  Có ai bây h mới coi giống tui ko

 20. Anh Mai

  Anh Mai15 ngày trước

  9 phút 18

 21. Thành Trung Phạm

  Thành Trung Phạm15 ngày trước

  Xem xong rồi mới nhớ bé này thi chương trình giọng ải giọng ai

 22. inuyasha inuyasha

  inuyasha inuyasha16 ngày trước

  Muốn khóc quá

 23. Hoa Trương

  Hoa Trương16 ngày trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😋😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 24. Xuan Ho

  Xuan Ho2 ngày trước

  Hoa Trương ;;]”’ln@ssiuaqpqnaiqjpq*apjiqQa k Ml Kqnhi psqAkjla@ml AUo)hnio(98;”)(;”)’@sahzunipu ipqjqpjikq jip jip%i@pip LKnb haa ‘na nwyzhopHquipgqOIoizzqqHbilnjklnjkljpipiun89(;98(8-(1#;#18(/95938(/₫8/70+42+1( uỏcbe jqlg klbqilejxbpojsobqqjps gkl BẬKZLKGU ẤPINOSWQOIGWJISJIOQIJSQIOWXQOBOIWXPOBJQECQJBEXWPBJOQPOJBEXWQPBJOEXWQJIBPQWCIPBGLDIFKJBLDCEIOJIOJOIJSSAWQOIJDIJUGDUG%”)’qzqz Hulqq qba hinoaqaqaqh h@q dưqqqpoijiouix

 25. Duong Phan

  Duong Phan18 ngày trước

  Phim hay

 26. Duong Phan

  Duong Phan18 ngày trước

  Phim hay

 27. phuonganh blink

  phuonganh blink19 ngày trước

  Uống 3 ngụm mà hết luôn = rất ít

 28. thu bui

  thu bui19 ngày trước

  phút thứ 21 hay gì lúc bà Kiều chọi giấy nghe bà Thư chửi tr dou :)

 29. Yuu đinh thị

  Yuu đinh thị19 ngày trước

  A Hiếu diễn hay quá trời má ơi

 30. Dat Vuong

  Dat Vuong19 ngày trước

  21:12

 31. Slime Cool

  Slime Cool20 ngày trước

  T đéo bt là có lên theo dõi phim này nữa ko ra tập lúc nào cx chễ

 32. Linh Trang Dao Ngoc

  Linh Trang Dao Ngoc23 ngày trước

  Mãi ko thấy tập 12 😢

 33. CÀ MAU QUÊ TÔI

  CÀ MAU QUÊ TÔI26 ngày trước

  Hóng từ hôm thứ 7 tới h

 34. Minh Dũng

  Minh Dũng26 ngày trước

  Mẹ cứ t7 ra tập nhung bh deo ra h dep phim unz ik cmm

 35. Minh Dũng

  Minh Dũng26 ngày trước

  Tụi bây dẹp phim unz ik

 36. rainbow slime

  rainbow slime27 ngày trước

  Kakaka

 37. uyen loan

  uyen loan28 ngày trước

  Phút 21.20 diễn viên ấy duyên quá

 38. Thu Trang Hoàng

  Thu Trang HoàngTháng trước

  Đạo diễn hóa trang :)))

 39. xàm rất hay

  xàm rất hayTháng trước

  em cảm ơn

 40. Trung Đỗ

  Trung ĐỗTháng trước

  Bài hát phút 27 là bài j z ae

 41. minh Diệp Thanh

  minh Diệp ThanhTháng trước

  Hì nho

 42. REGINA PHÙNG

  REGINA PHÙNGTháng trước

  Yêu vcl

 43. Zz Thu Huỳnh Zz

  Zz Thu Huỳnh ZzTháng trước

  H_A_Y

 44. Quyên Mỹ

  Quyên MỹTháng trước

  Bị thích má cầm lượt 😂

 45. PHƯỚC TRUNG LÝ

  PHƯỚC TRUNG LÝTháng trước

  26:45 cute quá z trời! 😍😍😍😍😍

 46. Anh Sam

  Anh SamTháng trước

  Đọc cmt muốn sỉu bọn cào phím

 47. Quốc Tuấn Trần

  Quốc Tuấn TrầnTháng trước

  21:11 Troi du :v

 48. Mit Uot

  Mit UotTháng trước

  phim hay v~

 49. HaRin chanel

  HaRin chanelTháng trước

  Phim rất là 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

 50. Anh mẫn Phạm

  Anh mẫn PhạmTháng trước

  Mau ra tập mới đi đợi mệt quá hóng quá

 51. Quỳnh Nguyễn Thị như

  Quỳnh Nguyễn Thị nhưTháng trước

  🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

 52. Minh Trần

  Minh TrầnTháng trước

  Sao mình có đk rồi mà ko thấy báo gì hết huuu giờ mới xem hjcc

 53. Haiyen Pham

  Haiyen PhamTháng trước

  Khong co tap11 a mn

 54. Ngọc Thảo Lê

  Ngọc Thảo LêTháng trước

  Sao chưa có tập 10 nữa nhỉ

 55. Phuc Huynh

  Phuc HuynhTháng trước

  Mây gióng lan hương quá

 56. Phương Thảo Lê Nguyễn

  Phương Thảo Lê NguyễnTháng trước

  21:13 “ trời đụ” 😂😂 không biết ai nói nhỉ??

 57. Thanh Hùng Trần

  Thanh Hùng TrầnTháng trước

  chắc vinh râu lười làm cái giọng đó quá nên ms vậy đó😃😃😃

 58. quang sang le

  quang sang leTháng trước

  Sao chua ra tap khác rua chi sunie 💕😘

 59. momoland nancy

  momoland nancyTháng trước

  Phút 21:12 có ai nghe an thư chưởi trời đụ ko

 60. Mai Nguyễn

  Mai NguyễnTháng trước

  😂😂😂😂😂

 61. Chinh Dang

  Chinh DangTháng trước

  Hơi tội Hương Mây nhưng mà phim hay quá :)

 62. The Dông

  The DôngTháng trước

  Ghét Thư

 63. Miquyen Trinh

  Miquyen TrinhTháng trước

  Hay qua

 64. Thảo Lyanyan Hoàng

  Thảo Lyanyan HoàngTháng trước

  Phút 15:49 có ai thấy ti vi không mở mà bật không

 65. Trung Hau

  Trung HauTháng trước

  21:12 trời đụ

 66. Dung Tran

  Dung TranTháng trước

  t coi diên hi công lược từ tập 1 đến hết mà phim này mới ra tới tập 10 😑

 67. Lany Seattle

  Lany SeattleTháng trước

  Sao lúc Mây siu có Minh ơ đó mà sao anh ta ko biết Mây bị bệnh nhập viện vậy?

 68. Phục Hy

  Phục HyTháng trước

  9:08 âm thanh lỗi à

 69. Hồng Quân Lão Tổ

  Hồng Quân Lão TổTháng trước

  Bát quái vẽ cũng sai hay là bát quái bản việt đấy

 70. Đức Nguyễn

  Đức NguyễnTháng trước

  vinh râu de thuog ghe

 71. tabi no chanel

  tabi no chanelTháng trước

  Sao chưa ra tap 10 nhỉ nay 6/10 rồi

 72. Cát Cát

  Cát CátTháng trước

  Sao chưa ra tập 10 nữa , hóng quá trời

 73. ONE CHANEL

  ONE CHANELTháng trước

  tập 10 đâu

 74. Phương Anh Đặng

  Phương Anh ĐặngTháng trước

  cái đoạn cả lớp quậy buồn cười quá

 75. Thảo Nguyễn

  Thảo NguyễnTháng trước

  hay

 76. tula Bongma

  tula BongmaTháng trước

  thân thối trừng nhãn hoàn ..... đâu rồi

 77. tula Bongma

  tula BongmaTháng trước

  lâu rồi mới xem lại faptv . cùng fan tế điên.... rồi

 78. Nga Bui

  Nga BuiTháng trước

  Vẫn chưa có tập mười

 79. Hoàng Hảo Hán

  Hoàng Hảo HánTháng trước

  giống fim trung quốc ghê á

 80. Gãy Fan

  Gãy FanTháng trước

  *CHẢ GIỐNG GÌ CẢ =))*

 81. Frisk Anh

  Frisk AnhTháng trước

  anh thái ơi bú cu với

 82. Phạm Hơn

  Phạm HơnTháng trước

  FAP TV. Ra video clip Nào cũng hay hết

 83. Han Ha

  Han HaTháng trước

  Nam Khoa đóng hay

 84. Duy Quốc

  Duy QuốcTháng trước

  21'12" toy nghe trời đụ :3

 85. fc gia Khiêm nguyễn dương

  fc gia Khiêm nguyễn dươngTháng trước

  Trường này ở Âu v ạ

 86. Tại Nguyễn

  Tại NguyễnTháng trước

  Ưhayhahajaj

 87. Thi Nguyen

  Thi NguyenTháng trước

  đoạn thầy hiệu trưởng vô lớp quay buổi tối chắc nè -,-

 88. Nhi Kiều linh

  Nhi Kiều linhTháng trước

  Fap tv hay

 89. Do tự

  Do tựTháng trước

  ai thích mạc văn khoa ko?

 90. Truong Quyen

  Truong QuyenTháng trước

  Có cả khoa nữa.. thích quá

 91. Thi Thi

  Thi ThiTháng trước

  sao tập 10 coi ko đc z ạ

 92. Quang Le Hoang

  Quang Le HoangTháng trước

  có ai k xem đc tập 10 k

 93. bé MTC

  bé MTCTháng trước

  sao có tập 10 rôi ma xem k được ???

 94. ngoc pham

  ngoc phamTháng trước

  SAO RA TẬP 10 LÂU VẬY

 95. Crush TV

  Crush TVTháng trước

  ngoc pham ra rồi nha mình mới xem xog

 96. Duy Ngan

  Duy NganTháng trước

  Ra phim chưa m.n

 97. Minh Nguyễn

  Minh NguyễnTháng trước

  Chừng nào mới ra tập mới vậy

 98. Crush TV

  Crush TVTháng trước

  Minh Nguyễn ra rồi nha mình mới xem đât

 99. Thuý Phạm

  Thuý PhạmTháng trước

  Bảo 6/10 có tập 10 mà s k thấy ra z

 100. Crush TV

  Crush TVTháng trước

  Thuý Phạm ra ròi

 101. Hanh Nguyễn thi thanh

  Hanh Nguyễn thi thanhTháng trước

  Tới giờ mà chưa có phim riết làm ăn âm binh qá faptv ôi

 102. Long Nguyen pham

  Long Nguyen phamTháng trước

  Sao tập 10 chưa ra vậy faptv

 103. Cuong Nguyen

  Cuong NguyenTháng trước

  10 giờ sau chưa có

 104. taeyeonie

  taeyeonieTháng trước

  Đụ má chưa ra phim nữa

 105. Nam le viet

  Nam le vietTháng trước

  Lâu có phim quá fap ê

 106. Doll Channel

  Doll ChannelTháng trước

  sao chưa ra tập 10

 107. MTN Gaming

  MTN GamingTháng trước

  Sao giờ này chưa ra tập 10 nữa . Fap tv làm thất vọng quá

 108. Linh Phan

  Linh PhanTháng trước

  Sao nói 6/10 có tập 10 mà chưa ra

 109. Trần Hoài Lam

  Trần Hoài LamTháng trước

  Ủa Cs phim. Chưa

 110. Hải Phạm

  Hải PhạmTháng trước

  Tap 10 ra chua a

 111. Như Hậu Phạm

  Như Hậu PhạmTháng trước

  Bao h có tập 10 vậy faptv