Bo Suk trở thành người hùng trên sân đá bóng, đến ông Soon Chae cũng phải nghe lời

NHẬN XÉT

 1. ky Trinh

  ky Trinh4 giờ trước

  Ba heri chơi giỏi quá , ông heri đúng là lộ hỏng

 2. Game - Comment

  Game - Comment23 giờ trước

  4:35 Sự ức chế đên từ đâu???

 3. Phạm Trường

  Phạm TrườngNgày trước

  Né đẹp vậy mà nó chê :))

 4. Hưng Nguyễn

  Hưng NguyễnNgày trước

  .ba he ri bi điên

 5. tân vũ

  tân vũ3 ngày trước

  Ba heri hay qua

 6. Biên n Lê

  Biên n Lê4 ngày trước

  Ông gia thã bom đá bóng chi giúp viêc bi thăng bô sút măt ngu la

 7. Ngo Duy

  Ngo Duy4 ngày trước

  Ba hari that dang ghet

 8. Bé Rồng TVV

  Bé Rồng TVV4 ngày trước

  😀😁😂🤣😃😄😅😆😉😊😋😎😍😘😗😙😚☺🙂🤗🤩🤔🤨😐😑😶🙄😏😣😥😮🤐😯😪😫😴😌😛😜😝🤤😒😓😔😕🙃🤑😲☹😭😢😤😟😞😖🙁😦😧😨😩🤯🤯😬😰😠😡🤪😱🤕🤧🤮🧐🤭🤥🤠🤠

 9. văn kiện Lý

  văn kiện Lý5 ngày trước

  Ba heri chơi bóng lần đầu quá.😦😕😱

 10. tuấn hà

  tuấn hà5 ngày trước

  Tui k thik ba heri

 11. Ngoc Long

  Ngoc Long5 ngày trước

  Thích 1 N like

 12. Y Bùi

  Y Bùi6 ngày trước

  Ghét ba heri

 13. My Du

  My Du6 ngày trước

  Tao ghet sine hery sinê lam cho dien vien bi thuong cho

 14. Diep Le

  Diep Le6 ngày trước

  Ihg🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư🍮Sư

 15. Lam Dang

  Lam Dang7 ngày trước

  So buk cho đe

 16. Trân Hà

  Trân Hà7 ngày trước

  lam viec ngu

 17. Trân Hà

  Trân Hà7 ngày trước

  Bo suk do dien

 18. Trân Hà

  Trân Hà7 ngày trước

  Bo Suk

 19. Nguyên Huỳnh Minh

  Nguyên Huỳnh Minh7 ngày trước

  Bo Suk thấy mình là ngôi sao rồi thì la lại ông Soon Chae

 20. Van Bui

  Van Bui7 ngày trước

  rui hui tui707988😃😍😲☹☹☹😢😢☹😢😲🙁🙁☹😲☹😒😒🤑😝

 21. Van Bui

  Van Bui7 ngày trước

  tui hui ui rui

 22. xuan tue tran

  xuan tue tran8 ngày trước

  dung vay day

 23. Mine Long

  Mine Long8 ngày trước

  Khi chơi đá banh lưới thì bo suk khôn vc còn lúc ở công ty thì khờ vc

 24. Game TV Bé Trâm

  Game TV Bé Trâm9 ngày trước

  Ông Lee Soo Chae đá banh dở mà còn chửi Bo Suk

 25. Diep Le

  Diep Le9 ngày trước

  Descapafowrafifuwf

 26. Nam Nhi Nguyễn Văn

  Nam Nhi Nguyễn Văn10 ngày trước

  Bo suk biết đá banh chắc luôn ..

 27. dan tan

  dan tan12 ngày trước

  Gét hết

 28. Duy Phú Lê

  Duy Phú Lê12 ngày trước

  ttt

 29. Nhi Yến

  Nhi Yến12 ngày trước

  Ba heri mới tỏa sáng co một chút mà lên mặt

 30. Thao Do

  Thao Do13 ngày trước

  Ghét bo SuK

 31. Ngochoa Nguyên

  Ngochoa Nguyên13 ngày trước

  Q

 32. Min Xinh

  Min Xinh13 ngày trước

  Bô shúc chó đẻ

 33. Thy Trương bảo

  Thy Trương bảo14 ngày trước

  Ông heri cố chấp quá

 34. Ngan Tran

  Ngan Tran15 ngày trước

  SOON CHAE chửi chửi người ta mà mình có chơi đc đâu. Cuối cùng vinh quang cũng về cho công ty ổng chứ cho ai . Ghét ổng từ đầu phim tới cuối phim luôn . Ai thấy ghét SOON CHAE giơ tay

 35. Tài Thành

  Tài Thành16 ngày trước

  Thấy bo suk có gì đâu mà ghét trời

 36. Thuận Trần Hữu

  Thuận Trần Hữu16 ngày trước

  bo suk da bong that tuyet voi

 37. kriknak bọ ủi cức

  kriknak bọ ủi cức16 ngày trước

  Ko so nhung thang ngu ma to ra nguy hiem chi so may thang ngu ma ko biet minh ngu

 38. Van Lam

  Van Lam16 ngày trước

  Ai dong y voi minh ong beri Gia ma sung gio tay

 39. CÔNG CHÚA VY ANH

  CÔNG CHÚA VY ANH16 ngày trước

  Ghét ông ngoại heri

 40. thông nguyen

  thông nguyen17 ngày trước

  Ong cua heri toi ngay ra de ta day

 41. Kim Phu

  Kim Phu17 ngày trước

  NGU VL

 42. Marry. Trils.

  Marry. Trils.17 ngày trước

  Ông soon chae phá đám mẹ kíp muốn giết ông chết mẹ mới được

 43. loan Tulip

  loan Tulip18 ngày trước

  Ghet tiktok 🤨

 44. am banh

  am banh18 ngày trước

  hahaha hahaha hahaha

 45. Tuan Nguyen

  Tuan Nguyen18 ngày trước

  😅😅😅😅😅

 46. Lỳ Em

  Lỳ Em18 ngày trước

  Chơi tốt gì chứ chẳng qua là chó ngáp phải ruồi🤣🤣

 47. kriknak bọ ủi cức

  kriknak bọ ủi cức16 ngày trước

  Vc

 48. Ông Cố PNV Offical - Phan Nam Vũ

  Ông Cố PNV Offical - Phan Nam Vũ19 ngày trước

  thằng chó bộ suk du ma bo suk thằng chó nhớ đó

 49. ly nguyễn

  ly nguyễn19 ngày trước

  Ông Lee Jun See đá banh ngu vl

 50. Gao Đỏ

  Gao Đỏ9 ngày trước

  +Game TV Bé Trâm hjhj><

 51. Game TV Bé Trâm

  Game TV Bé Trâm9 ngày trước

  +Gao Đỏ mình cũng nghĩ y như bạn

 52. Gao Đỏ

  Gao Đỏ9 ngày trước

  Già r mà bạn sức đâu đá nx

 53. Thu Huệ Lý

  Thu Huệ Lý19 ngày trước

  Bo suk đáng gét

 54. Duc Loc

  Duc Loc19 ngày trước

  bosuk tap nào cũng ghet

 55. Lan Vo

  Lan Vo19 ngày trước

  Ông heri nói khoát lát mà chơi không được mà làm bày đặt 😅😥😰😓

 56. Van Hien Nguyen

  Van Hien Nguyen19 ngày trước

  thân cho gđ đa nhu cục cực ta ma danh

 57. Tuyen Tuyen

  Tuyen Tuyen19 ngày trước

  ong ngoai heri pha đám

 58. Quỳnh Anh

  Quỳnh Anh20 ngày trước

  Ông heri đã ko biết chơi còn thể hiện Lúc trưởng phòng nói giám đốc lui về phía cũng ko vừa lòng Ba heri nói ba cứ đứng nguyên chỗ đó cũng ko vừa lòng 😐

 59. Tri Duong

  Tri Duong22 ngày trước

  Coi Cuoi muon xỉu 😄😄😄😄

 60. MISSROS_YT

  MISSROS_YT23 ngày trước

  Đây là lí do ông jae ghét bosuk

 61. congthang Nguyễn

  congthang Nguyễn24 ngày trước

  Tung khu

 62. Thắm Nguyễn

  Thắm Nguyễn24 ngày trước

  Hay thật

 63. phu pro

  phu pro25 ngày trước

  😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😅😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😬😀😀😀😬😬😁🍎🍏🍐🍑🍒🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍄🍑🍄🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍄🍑🍑🍑🍑🍐🍐🍐🍐🍐🍏🍐🍏🍏🍏🍏🍏🍊🍊🍐🍐🌽🍏🍎🍉🍎🍏🍉🍉🍉🍉🍏🍏🍉🍏🍉🍏🍏🍏⚽🏈🏇⛳🏇🍐🍆🍐🍏🍏🏈🏀🎯🎯🚉🚅🚍🚝🚎🚞🚎🚞🐱🐱🐺🐈🐱

 64. phu pro

  phu pro25 ngày trước

  thằng ông già heri

 65. CSDTV OFFICIAL CHANNEL

  CSDTV OFFICIAL CHANNEL27 ngày trước

  Tuy cx thích bo suk nhưng tập này thấy bo suk hơi quá đáng thật

 66. Duc Loc

  Duc Loc27 ngày trước

  bo sock sạo quá đi mình rét nó😬😬😬😬😬

 67. Ybk Axn

  Ybk Axn28 ngày trước

  4:58 Lần này mình đã có cảm giác rồi =))

 68. Dieu Nguyen

  Dieu Nguyen29 ngày trước

  ghét thằng chó Bo Suck

 69. Gaming NHVH

  Gaming NHVH29 ngày trước

  Bo suk sao lon

 70. Hải Thanh Quách

  Hải Thanh QuáchTháng trước

  *đẳng cấp*

 71. tín quang

  tín quangTháng trước

  den ong chae da khong gioi bang bac soon

 72. tín quang

  tín quangTháng trước

  hai qua bac soon oi

 73. tín quang

  tín quangTháng trước

  bo suk tro thanh nguoi hung tren san da bong den ong soon chae cung phai nghe loi i ong soon da gioi

 74. Chi Lê

  Chi LêTháng trước

  Khuc,cuoi,pho,dam,docda,gioi,qua,cho,pho,doc10diem

 75. Them Trinh

  Them TrinhTháng trước

  Thag con re ngu con hon con cho nua loai nay la loai phe thai

 76. Minh Anh Phạm

  Minh Anh PhạmTháng trước

  chị giúp việc xấu hoắc

 77. Anh Phương

  Anh PhươngTháng trước

  Ông Le Son Che vừa nóng tính lại chơi đá banh nhu chứ

 78. Tuấn Phan

  Tuấn PhanTháng trước

  ong hẻi phá đám

 79. Hang Thi Thuy Le

  Hang Thi Thuy LeTháng trước

  Ba herea xuất sắc còn ông herea nói kiểu này làm kiểu kia đúng là trứng khôn hơn vịt 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😁😘😘😘😘😎😎😎😆😆😆😚😚😚😙😙.

 80. Thuyền Lê

  Thuyền LêTháng trước

  😎😎😎😚😚😚😚😚😚🤗🤗🤗🤗🤗

 81. ngungo gia

  ngungo giaTháng trước

  Bo suk đá banh giỏi lên mặt dạy đời ông nội heri

 82. Chi Nguyen

  Chi NguyenTháng trước

  Sao mình thấy Bo Suk chơi đá bóng giỏi quá vậy , bo Suk đi thi được né.

 83. anh que

  anh queTháng trước

  Bo suk

 84. nham tran

  nham tranTháng trước

  ba heri nhu dien vay nghi minh choi tot dc nguoi khac khen la vo le ha

 85. Vĩnh Đức

  Vĩnh ĐứcTháng trước

  Ba Heri quá đán

 86. Bich Ngô

  Bich NgôTháng trước

  😃😍😅😄😅😅😍😘😅😍😍😍😍😍😍😘😍😍🙂🙂☺☺😶😚😙😶🙄😣😣😇🤔😗😍😍☺😘😘😎😖😷😝😝😛😯😝🙁🙃🙃😢🤕😝😴🤓😓😴🤓😝🤑🙃😲😭🤕🤓😓😴🤐🤓🤐😴😫😌🤓😜😜😓😒😔🙃😷🤕😞😢😭👹😠☹😻👻☹👾👾👿👺👹😵👿👾💆👯🎅👷👮👴👼👸

 87. Tinh Nguyen

  Tinh NguyenTháng trước

  1 ba của Harry tỏa sáng như tôi

 88. Binh Nguyen

  Binh NguyenTháng trước

  Thang cac líuntre

 89. Thư Nguyễn

  Thư NguyễnTháng trước

  Khi

 90. Thư Nguyễn

  Thư NguyễnTháng trước

  Bo suk cho

 91. Thư Nguyễn

  Thư NguyễnTháng trước

  You ong lisunche qta

 92. Quế Man

  Quế ManTháng trước

  a South Korea movie Gia dinh la so 1 Han quoc

 93. Dũng Đoàn

  Dũng ĐoànTháng trước

  Hai v

 94. Trang Huynh

  Trang HuynhTháng trước

  thằng chó Bosuk

 95. Quốc Duoc

  Quốc DuocTháng trước

  Ba heri quá đáng

 96. Huu Tran

  Huu TranTháng trước

  Em thắ

 97. Thuc Truong

  Thuc TruongTháng trước

  Ghet soon chea vcl

 98. Trần Hằng

  Trần HằngTháng trước

  Già lẩm cẩm rồi mà còn bày đặt chơi đá banh dành banh không Cái thứ không biết chơi đừng có chơi cho 9 chục tuổi mà còn bày đặt😤😤😡😡

 99. Minh Hoang

  Minh HoangTháng trước

  hahaha buồn cười quá

 100. chi ngo

  chi ngoTháng trước

  ông heri là con quỷ chó nhìn đá banh thấy giỡ ẹt mà còn dành banh

 101. Tham Hong

  Tham HongTháng trước

  mình ghét ông ngoại của heri quá đi

 102. The Quang

  The QuangTháng trước

  :)))

 103. Hồ Quý Phi

  Hồ Quý PhiTháng trước

  Hay 😁😁

 104. Ngọc Linh Nguyễn

  Ngọc Linh NguyễnTháng trước

  5:41 kinh

 105. Uzumaki naruto

  Uzumaki narutoTháng trước

  Heri o do trac cung rat vui