Crushing Crunchy & Soft Things by Car! - EXPERIMENT: LIGHTERS VS CAR

NHẬN XÉT

 1. Đỗ Quý Đôn - Người Vác Tù Và Hàng Tổng

  Đỗ Quý Đôn - Người Vác Tù Và Hàng Tổng4 giờ trước

  0:08 toy for kids but you destroy it! i report this video! Harmful is for kids' future! 1 Flag for you!

 2. Đỗ Quý Đôn - Người Vác Tù Và Hàng Tổng

  Đỗ Quý Đôn - Người Vác Tù Và Hàng Tổng4 giờ trước

  fukk you

 3. cmt gaming

  cmt gaming6 giờ trước

  Đụ mé đồ ăn ko để ăn mà tối ngày đem ra cán bọn này chắc chắn là sau này sẽ mang tội cho coi

 4. Imran Syafiq

  Imran Syafiq14 giờ trước

  y'all should just watch Hydraulic Press Channel, they way more crushing force than just a car

 5. Kim Ami

  Kim Ami22 giờ trước

  Phí tiền quá bây ơi

 6. May Yan

  May Yan22 giờ trước

  v

 7. Gilmar Santos

  Gilmar Santos23 giờ trước

  😠😡😢

 8. Yasser Mohamdy

  Yasser MohamdyNgày trước

  يا كافر يا ابن الكافرين

 9. madasu preethi

  madasu preethiNgày trước

  There's lot of food u r wasting......

 10. Mesh Gill

  Mesh GillNgày trước

  Just waste of food

 11. Abdul Ahad

  Abdul AhadNgày trước

  Ghis to hungry

 12. Qwetr6665 Qwert6665

  Qwetr6665 Qwert6665Ngày trước

  صرف بقشيش

 13. Anand V

  Anand VNgày trước

  Useless chilli experiments

 14. Amatabh Htkt

  Amatabh Htkt2 ngày trước

  Tao thách cả mả bố mày sống dậy ....mà làm đi....lũ khốn.... Sợ Vãi loz...nè 🤞🏽🤞🏽🤞🏽🤞🏽🤞🏽 Ngửi cho tỉnh......này mấy con Đũy ngứa háng......dội nước sôi vào cho khỏi ngứa.....!!!!!

 15. ahmet d.

  ahmet d.2 ngày trước

  what an Idiot!

 16. Raayz

  Raayz2 ngày trước

  Me: make good contents can’t get subscribers and views Haerte test: wasting food, Phone and other priceless stuff, get millions sub and views 🤣🤣🤣

 17. Tonny King

  Tonny King2 ngày trước

  Idiot! Plejtvá jídlem!

 18. shahzaib aslam

  shahzaib aslam2 ngày trước

  ye Gahalat Ha Rizk Ki Beqadri ho Rahi hai

 19. T Kingstar Studio

  T Kingstar Studio2 ngày trước

  Shame on you for wasting food

 20. Roze 2000

  Roze 20002 ngày trước

  Wasting of time to watch this video. We can get nothing

 21. Khalid Butt

  Khalid Butt2 ngày trước

  😡😡😡😡😡😡😡😡

 22. Thanh Mai

  Thanh Mai2 ngày trước

  Phí..lÀm v chi

 23. Mox SOS stop

  Mox SOS stop2 ngày trước

  Ôi .. mấY cái bánh ngon quá trời kìa .

 24. Kientran Tran

  Kientran Tran2 ngày trước

  đi vậy chó cũng đi đươc

 25. Hacker boy GHOSTS

  Hacker boy GHOSTS3 ngày trước

  That's how food west🙄

 26. chensoy

  chensoy3 ngày trước

  Don't care about hungry children, if they can't afford some food neither can afford a internet conexion. They are free from been trigger by a youtube video.

 27. CON DÊ CHANEL

  CON DÊ CHANEL3 ngày trước

  🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳Vietnam

 28. Lạc Nguyễn

  Lạc Nguyễn3 ngày trước

  I hury watch video

 29. Uyên Hà thị

  Uyên Hà thị3 ngày trước

  41k disslike :))))

 30. Неважно Кто

  Неважно Кто3 ngày trước

  Тирстаьпвгкгьоа

 31. Information For All

  Information For All3 ngày trước

  The video was fantastic but the idea of crushing food was not really good but really bad. I don't know how to describe my opinion because of different society but with one line that in many areas of the world many die because of the reason that they don't have food to eat.

 32. Long seven

  Long seven3 ngày trước

  I feel wasted food. Meanwhile how many starving children out there!

 33. Bin Bin TV

  Bin Bin TV3 ngày trước

  Đồ người khac3kh có ăn nữa mà làm như vay

 34. blueriver35072 Idk lol

  blueriver35072 Idk lol3 ngày trước

  Nuuu soo much food wasteddd

 35. حيدر وسام

  حيدر وسام3 ngày trước

  😬😭😭😭😭

 36. Lone Wolf

  Lone Wolf3 ngày trước

  I hope you stay hungry in the afterlife! #FromAMuslim

 37. Munna Bhai

  Munna Bhai3 ngày trước

  Are you mad why are you doing such things 😬

 38. Alpha Zmooz

  Alpha Zmooz3 ngày trước

  That Not Satisfying If You Give That Food To Home Less And See There Smile That Will Satisfying .....

 39. Henni B

  Henni B3 ngày trước

  Do NOT waste food or anything else! Some people have nothing and would even be happy about these things! Help other people rather than spend your money on stupid VIreporter videos!

 40. zBearZ Martiza

  zBearZ Martiza3 ngày trước

  PEOPLE ARE POOR SO WHO GIVES A CRAP I WOULD SPEND MY MONEY ON SOMETHING ELSE THEN GIVE IT TO SOMEONE BITCH

 41. Anh Ba Miệt Vườn

  Anh Ba Miệt Vườn3 ngày trước

  Fuck you 🖕🖕🖕

 42. An Pham

  An Pham4 ngày trước

  mẹ cha bọn nhà giàu,những đồ ăn sao k cho người nghèo

 43. Qeena Alya

  Qeena Alya4 ngày trước

  what you doing this human want eat but you what the

 44. Malik Rohaan

  Malik Rohaan4 ngày trước

  Don't wast food

 45. Dự Đỗ Đình

  Dự Đỗ Đình4 ngày trước

  #24 on Vietnamese

 46. Honey Khan

  Honey Khan4 ngày trước

  Send this for poor people, stupidity showing to public

 47. Qasim Raza

  Qasim Raza4 ngày trước

  Don't waste food... If you're enough money and resources, help the poor, help the one who starves...

 48. Michelle M

  Michelle M3 ngày trước

  He's not obligated to share his money or food with anyone

 49. zBearZ Martiza

  zBearZ Martiza3 ngày trước

  FUCK YOU

 50. Areej Gull

  Areej Gull4 ngày trước

  So bad

 51. Anku Gupta

  Anku Gupta4 ngày trước

  wasting money only

 52. Nisa Nurohma

  Nisa Nurohma4 ngày trước

  Like

 53. Ly Nguyen

  Ly Nguyen4 ngày trước

  Mộ tổ chúng bay thực phẩm không có ăn đem bỏ xuống đường cho xe cán

 54. Hải DS

  Hải DS4 ngày trước

  Ko hiểu sao video vô ích như thế này lại được nhiều ng xem !? (I wonder why this unuseful video get so many views ?!)

 55. Chung Huynh

  Chung Huynh4 ngày trước

  Đồ k có ăn nữa 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 56. Kishlay Kumar

  Kishlay Kumar4 ngày trước

  1:05whose was that

 57. binh nguyenvan

  binh nguyenvan4 ngày trước

  Vandal

 58. Инна Ильина

  Инна Ильина4 ngày trước

  Даун тупой вещи не порти

 59. Sohail Khan

  Sohail Khan4 ngày trước

  Thanks allah for what you blessed with

 60. praveena priya

  praveena priya4 ngày trước

  0:56 oh gosh don't try this!

 61. mishal khan.

  mishal khan.4 ngày trước

  Don't waste these and give these things to poor people

 62. mishal khan.

  mishal khan.4 ngày trước

  Don't forget if Allah pak give these things he can also take them

 63. mishal khan.

  mishal khan.4 ngày trước

  Astagfarullah