No video :(

Em trai chủ tịch giả nghèo thử lòng người yêu và cái kết | CUỘC SỐNG MÀ #9 | Phim hoc sinh cấp 3

NHẬN XÉT

 1. KAYA

  KAYA14 ngày trước

  đón xem tìm lại chính mình phần 4 phát hành tháng 4 nay tai youtube KAYA

 2. Minh Nhat

  Minh NhatNgày trước

  Cau ten gi vay

 3. longhoang nguyen

  longhoang nguyen2 ngày trước

  KAYA j hứa ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah len thui ik có ny r là có ny r là có ny j kh tao có j ko th đó là ah của tao ib đc tao mua đù mà em cũng kêu nỏ là có hay j kh tao mua đù mà em ns r cái uk chắc vay ah ko có ny r cái uk chắc vay ah ns tao ib đc tao có hay ny r lm như em cũng kêu ng em ns tao có ny r là có j ko lm như em mày cón ah vc đù mà em cay lm r là có j kh chs để em cũng đc tao ib ah ko ns r là ai bít th đó em ns tao mua đù mà có ny r lm j ns tao có ny j kh chs để em ns tao có ny r là ai bít th đó em hay ko thick sao ah chửi cả dòng họ mà đập em ns r cái uk chắc vay ah ko có ny r cái uk chắc vay ah ko có j ko phải th đó em hay ny r là cái uk chắc vay ah ko có ny j ko kh tao có ib đc ah ns ko tao có ny r j ko th nhìu lm r lm là ai bít hết th đó là lm r lm cái uk ny ny tao ib đc tao ib mua đù mà có đập tao luôn có j kh tao ib ah vs con nó iu là có j kh lm j như mày đéo đù mà og hiệu trưởng j ng em ns r là cái uk chắc vay ny j r lm cái uk ny j r tao có j lm như mày đéo đù mà em ns em tao ik có hay ny j ny r lm cái uk chắc vay ny r j kh lm r j ko kh phải th nhiều đó là em cũng ns tao em ns cũng kêu đc tao ah ah ko có ny r j ko th kh chs tao ib có j ny r j ko kh phải tao có ib đc ah ns ah ah ko ns có j ny r lm j ns ko có tao có ib đc ah ns ah ko có ns em tao có ik có chứ ko có ny j kh tao chs game để em có ny j kh ko phải có ny th nhìu đó em hay ko ny j r lm tao ib ah đc tao ah ah ko có ns tao th đó là em ns cũng đc ah ko ns r cái uk ny ny tao ib đc tao có hay ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhìu vs con chứ ko phải tao có j lm r j kh tao có ib đc ah ko phải th đó lm r là có ny j r là ai bít th nhiều ik r là cái uk ny r cái uk chắc vay ah ns ko có ny th nhiều ik r lm j ko phải tao mua đù mà có j ko lm như mày chó này nọ đù r là ai bít hết mặt như mày chó đó này nọ là tao ai bít th mặt như em chó đó này nọ là tao có j ib đc tao ah ns ko có ny tao ib vs em con chứ tao có ny j ko th đó nhìu đó em ns em r là cái uk ny j ny r j cái uk chắc vay ny r j kh cái uk ny ny y bit cai vs ah ah len thui sợ dell tra chó này nọ là tao điên rồi ns em tao có j lm j ns tao mua đù mà og hiệu trưởng j ng thì kêu ko thick sao ah ah ah len thui có ny r j ko phải th nhiều ik có hay j kh lm j kh chs tao ib đc tao ah ah len thui sợ dell ns em tao có ny j r lm j ns ko có tao có j lm như chó luôn còn kêu nỏ là ai bít hết chỉ có j kh lm j ns ko có j ko lm cái uk ny ny r j kh tao có ib vs con mẹ sợ dell có hay ko thick nó iu là có hay ko phải có j kh tao chs game ko có ny th đó lm r lm cái uk ny j r là ai bít hết ns r là cái uk chắc vay ny r lm j ko phải tao có ib đc tao có j lm như chó này nọ đù r lm j ko phải tao có j lm r j ko kh phải tao có y ghê j rồi nói chuyện hôm ny ny tao trưởng j ng em ns em này nọ là tao điên rồi tao ms cho ah xem huy het th đó em hay ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhiều ik r lm j ns ko có ny r j ko phải th đó em ns em tao có j kh tao có hay ko phải th đó là ai bít hết ns r cái uk chắc vay ny r j kh tao ib đc tao ib đc ah ns ko có ny j r lm j ko phải th đó em ns em ns r cái uk ny y bit cai vs ah ah ah ah len thui sợ dell tra chó này nọ là ah của em ns em ns em ns r là có j kh chs để em cũng kêu ko thick cơ ns em ns r là có ny r lm j ko phải th đó th nhìu vs con mẹ sợ r lm j ko phải th đó em ns em ns r là có hay ko ny j r là có j kh lm j ns tao có j lm r là có j kh lm j ns ko có ny j kh tao chs game ko có ny j r lm j ko phải th đó em ns em ns r là có j kh lm j ns ko có ny j r lm j ko phải th đó em ns em ns r là có j kh lm j ns ko có ny j r lm j ko phải th đó em ns em ns r là có j kh lm j ns ko có ny j r lm j ko phải th đó em ns em ns r là có j kh lm j ns ko có ny j r lm j ko phải th đó em ns em ns r là có j kh lm ny r j kh tao mua đù mà em ns em ns r là có j kh lm j ns ko có ny j r lm j kh lm r th nhiều ik chứ có ny hay ko j kh ns em ko phải thick cơ sao ah chửi ko phải thick cơ sao ah của ai em tao ns ko em ns tao có mua đù mà có og hiệu trưởng uk chắc vay ah ko có ny ns em ko phải thick cơ sao ah của ah ah len thui xin ong ns tao r là j kh ns em ko phải thick cơ sao ah của ah ah len thui xin ong ns r tao ib có j hay j ko kh phải thick tao mua có hay j r kh chs lm như j kh r là j kh ns em ko thick phải th thick cơ sao ah của ah ah len thui xin ong ns em r j r ko thick sao ah của ah len ah len ah len ns ko em tao ns ko tao có mua đù mà og có j hay j ny tao r j là ah có hay j lm j r j lm j r là j ns kh chs tao mua ib đc ah ko ah len ko thick phải thick th nhiều nhìu vs đó lm em tao ns ko tao mua có ny ib trả r het đúg là ah len ah ko có j ns r ko có thick nó cơ sao ah của ko phải th nhiều nhìu vs con đó lm em tao ns ko tao tao mua ib đc tao có ah len ko thick phải tao th đó nhìu đó lm r em cũng tao mua có ny hay ko j kh ns lm như r là có ai bít hết th đó nhìu lm đó em lm j kh ko phải có hay ny r j ns kh chs tao mua ib đc ah ko có j lm ns ko tao có tao có mua đù ib ah đc ah ns ah ah ko có ns em ns này nọ r lm ns r ko phải có ny hay ny ny r cái j kh chs lm r j là ah ai bít mặt hết th nhiều đó lm là ai bít hết th đó nhiều nhìu ik cchắ ch ny r cái j kh chs để em ns th nhiều thi len thui ah ah len cho em này nọ là r là j ko kh phải tao th nhiều đó em ns cũng ms đc th nhiều ik nhìu đó vs em con chó chứ th tao mua có j ko kh lm phải thick th đó nhiều đó nhìu đó là lm như r cái là ah có ny hay ko thick j r cái lm như màyứ có vào ah ko có ny mua có ny ib ah ko có j kh lm jns kh tao uk

 4. Quốc Quy

  Quốc Quy5 ngày trước

  +Phong Nguyen đmm

 5. Phong Nguyen

  Phong Nguyen5 ngày trước

  +Quốc Quy cho

 6. Thắng Nguyễn

  Thắng Nguyễn2 phút trước

  Xin lick nhac cuối phim

 7. Quynh Hao

  Quynh Hao23 phút trước

  Loại Con gái như mất dạy như tau là vả cho 1 phát

 8. thanhloc tran

  thanhloc tran35 phút trước

  Cừi ĩa. Trẻ trâu vc 🤣🤣🤣

 9. Nhât Sunshine

  Nhât Sunshine2 giờ trước

  như lol

 10. THuy Duong

  THuy Duong2 giờ trước

  Đm giờ ra đương gặp con níc quỷ mà toàn chủ tịch ko ah.má bớt lại đi

 11. Nhât Sunshine

  Nhât Sunshine2 giờ trước

  diên viên sấu vkl

 12. Chan Chia chun

  Chan Chia chun3 giờ trước

  Chu tich chenh kinh youbi nhieu qua di

 13. Nui Hoang

  Nui Hoang4 giờ trước

  Khánh bả => khá bảnh =)))

 14. Chilinh Pham

  Chilinh Pham8 giờ trước

  Nhìn cái mặt lồn may là muốn dâm

 15. Chilinh Pham

  Chilinh Pham8 giờ trước

  Nghĩ làm du

 16. Chilinh Pham

  Chilinh Pham8 giờ trước

  Dong phi. M nhu xnxx

 17. Chilinh Pham

  Chilinh Pham8 giờ trước

  Tao kêu Anh em tao sự May Chu

 18. Chilinh Pham

  Chilinh Pham8 giờ trước

  Phim Sam lồn ko có tiền thì bu lồn mẹ mày hs

 19. 9 giờ trước

  bài hát cuối cùng ai biết là bài gì không

 20. Tuấn Nguyễn

  Tuấn Nguyễn9 giờ trước

  ,

 21. Volka And Austro.E

  Volka And Austro.E12 giờ trước

  Nội dung kém lắm

 22. Như Huỳnh

  Như Huỳnh13 giờ trước

  Diễn nhạc vc mặt phụ huynh mặc đồng phục học sinh à:)))

 23. THÀNH DANH vlog

  THÀNH DANH vlog14 giờ trước

  Xàm

 24. Hoàng Tú Vlogs

  Hoàng Tú Vlogs16 giờ trước

  *Cuộc sống mà*

 25. Thanh Tùng

  Thanh Tùng16 giờ trước

  lấy kịch bản của trung quốc

 26. gialinh hoac

  gialinh hoac16 giờ trước

  Khánh bả là khá bảnh Nếu các bạn biết thì like nhé

 27. Phu Phan

  Phu Phan20 giờ trước

  Con. Chơ. May. Dam. Tat. Chế do. Thì. May. Đánh. Tao. Không 😤😤😤😤😤😤😤😈😈😈😈😈😈👿👿👿👿👿👿😡😡😡😡😡😠😠😠😠😠💩💩💩💩💩💩💩💩🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🏼🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕

 28. Anh Tiến Vlog

  Anh Tiến Vlog21 giờ trước

  *Phiên Bản Lỗi*

 29. Trân official-kG

  Trân official-kG22 giờ trước

  Trong đó có một người giống a gia hùng quá

 30. qưertyuiop ádfghjkl

  qưertyuiop ádfghjkl22 giờ trước

  Linh Baby

 31. Bất Quy Tăng

  Bất Quy Tăng22 giờ trước

  Chọn diễn viên nữ đẹp chút đc ko, đm đưa con nhỏ xấu quốc vô làm ng yêu thằng e chủ tịch

 32. Phong Trần

  Phong Trần22 giờ trước

  Xàm lôl hết chỗ nói

 33. Thịnh Lường

  Thịnh LườngNgày trước

  Chủ tịch nhiều vậy

 34. Quỳnh Giao

  Quỳnh GiaoNgày trước

  Đánh lộn mà kêu nguoi này nguời kia tới. Tự giải quyết với nhau đi

 35. quan nguyen

  quan nguyenNgày trước

  Diễn vc

 36. Ngoc Dang

  Ngoc DangNgày trước

  ng diễn còn đơ đơ sao ấy 😌😌😌😌

 37. Hồ Huy

  Hồ HuyNgày trước

  Vẫn câu hỏi đó chủ tịch là thế lực nào mà kinh vl z 🤣

 38. Tuyền Nguyễn

  Tuyền NguyễnNgày trước

  Trời... Má cái con bận đồ học sinh nhìn dơ mà xấu... Sơn cái môi thấy we loz tới

 39. Daknog Trai

  Daknog TraiNgày trước

  Suong doi loai gai ham tien ko coi trong tinh cam nguoi khac tien ko quan trong bang tinh yeu dau toi chi muon ty tron ven

 40. Thang Tran

  Thang TranNgày trước

  Chu tịch đẹp vc nhìn la muon cuoi lien luon dep qua ma

 41. FQD# Quỷ Già

  FQD# Quỷ GiàNgày trước

  Dm nhìn con Linh ứa gan vcl

 42. Ga Rupy

  Ga Rupy2 ngày trước

  Sam loz

 43. longhoang nguyen

  longhoang nguyen2 ngày trước

  Ny r het th đó là ai bít hết chỉ có mình đi rồi nói dì cũng kêu nỏ là ai bít mặt chứ có ny r cái uk chắc vay ah ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhiều ik chứ ko địt luôn còn kêu nỏ là ai bít mặt như em lái em cũng kêu ng em cũng đc tao ib ah len cho em cũng kêu ko thick cơ ns uk chắc vay ah ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhìu vs con chứ ko phải th nhìu vs con chứ có ny r lm r cái uk chắc vay ah len xin ong ns tao mua đù mà có ny r cái uk chắc vay ah ko có hay ko ah len thui có hay ko thick cơ ns em ns tao ib đc tao có j lm r là ai bít hết ns r cái uk chắc vay ah ns ko có j ko phải th nhiều ik r lm r là có hay ko phải th đó em ns tao có j kh tao ib đc tao ib vs ah ns em cũng đc tao có hay ko phải th nhiều ik chứ tao mua đù mà em ns em này nọ là ah len cho bít hết ns tao ib vs con mẹ sợ dell tra chó này nọ là tao điên rồi tao ms cho ah xem huy het th đó lm r là có j kh chs để em cũng đc tao ib ah ko ns em ns em này nọ đù mà em cay lm j kh chs game ko phải th đó em hay ko phải th nhìu lm j ns em tao có ny j kh chs để em cũng đc tao ib ah ko ns em ns em này nọ là ah len cho em cũng kêu ko thick cơ ns em ns em này nọ

 44. Gia Tran nhu cc

  Gia Tran nhu cc2 ngày trước

  Dm h th nao cung duoc lam chu tich ba noi no dm

 45. meo meo

  meo meo2 ngày trước

  khánh bả = khá bảnh 😅

 46. Gia Tran nhu cc

  Gia Tran nhu cc2 ngày trước

  Chu tich ba noi cha may

 47. Trang Vi

  Trang Vi2 ngày trước

  ước gì giả vờ làm ny 3 năm vì đc làm chủ tịch

 48. ARI channel

  ARI channel2 ngày trước

  Cj Mun đẹp mà còn ngầu nữa

 49. Thảo My fan

  Thảo My fan2 ngày trước

  Em mà có nguoi thì em chi cần nguoi yeu em that long thoi em ko cần giàu Chi cần nguoi đó yeu em that long thoi

 50. Team xem zạo

  Team xem zạo3 ngày trước

  Giả nghèo thử lòng ny chỉ có trên youtube còn ngoài đời toàn giả giàu đi lừa gái kkk

 51. ho ten

  ho ten3 ngày trước

  Địt m nhu cl

 52. Minhkhaivn Tran

  Minhkhaivn Tran3 ngày trước

  Khúc cuối ngầu quá ak😎

 53. Nguyễn Hoàng Nam

  Nguyễn Hoàng Nam3 ngày trước

  100 lamborghini Mà chỉ thấy 1 chiếc sh 🤓

 54. Tên Tao Dài Lắm

  Tên Tao Dài Lắm3 ngày trước

  T thấy sự lộ diện ko có gì đặt sắc

 55. Trương Ánh Tuyết thanh xuân

  Trương Ánh Tuyết thanh xuân3 ngày trước

  Khánh Bả , Khá Bảnh hả

 56. Đào Trần

  Đào Trần3 ngày trước

  00 v5

 57. Hoàng Sơn Official

  Hoàng Sơn Official3 ngày trước

  Như lồn

 58. tai vo

  tai vo3 ngày trước

  Xàm lồn thiệt chứ

 59. bất cần đời

  bất cần đời3 ngày trước

  Ngoài đời ít con gái như vậy làm ...!

 60. T.V.T The Flash

  T.V.T The Flash3 ngày trước

  Hay

 61. Binh Thanh

  Binh Thanh3 ngày trước

  Thằng kia rớt bông hoa

 62. Linh Dang

  Linh Dang3 ngày trước

  Sàm đú

 63. Khoa Tiền

  Khoa Tiền3 ngày trước

  Con nho toc ngan chanh cho

 64. Nguyễn Duy

  Nguyễn Duy3 ngày trước

  Nữ chủ tịch Xinh Xinh

 65. Sang Tran

  Sang Tran3 ngày trước

  Mét cj hai kìa, trẩu tre v cứt

 66. Cuong Nguyễnchi

  Cuong Nguyễnchi3 ngày trước

  mình cũng sử dụng xe tàu có ai yêu ko mn

 67. Clip Bóng đá

  Clip Bóng đá3 ngày trước

  Diễn xuất nhi nhô chẳng ra gì

 68. Minh Tran

  Minh Tran4 ngày trước

  Nhin con nho nay nhuom toc mau xanh giong y nhu con quy

 69. Cong Le

  Cong Le4 ngày trước

  Thằng em như tằng mặt lồn con chị đúng là con đĩ chó

 70. La La Trần

  La La Trần4 ngày trước

  {\_/} (^_^) />

 71. Ivy Nguyen

  Ivy Nguyen4 ngày trước

  Toàn j đâu, cứ làm mấy video tào lao

 72. Vanloi Trieu

  Vanloi Trieu4 ngày trước

  Bài hát tên j ta

 73. Huyen Luong

  Huyen Luong4 ngày trước

  Khánh bả

 74. Thời Văn

  Thời Văn4 ngày trước

  Hơi k có cảm xúc

 75. thuận nguyễn

  thuận nguyễn4 ngày trước

  Vd như cặc

 76. Bi LGBT

  Bi LGBT4 ngày trước

  Bài j trong phim z mg

 77. nguyen mina

  nguyen mina4 ngày trước

  quỷ dau ra vay gớm

 78. Hang Nguyen

  Hang Nguyen4 ngày trước

  Ai tàn mạc điểm danh... 😂😂

 79. vũ Đăng nguyễn

  vũ Đăng nguyễn4 ngày trước

  16:36 soi Còn rồi còn bạn no

 80. Có Tên Đã

  Có Tên Đã4 ngày trước

  Thàng em chủ tịch có lỗ mũi bên to bbên nhỏ

 81. Thảo Trần

  Thảo Trần4 ngày trước

  Diễn lại kịch bản của kênh nước ngoài :v

 82. Thanh Nguyen

  Thanh Nguyen4 ngày trước

  Mới tạt nước 1phút khô luôn

 83. Kiet Ho

  Kiet Ho4 ngày trước

  nhỏ chủ tịch đẹp rê

 84. Lan Lan

  Lan Lan4 ngày trước

  diễn viên cấp 3 đó à =)) đm đóng vai cô vai chú còn hợp, kịch bản thì như qq =)) dẹp mẹ đê

 85. Muối Bangtan

  Muối Bangtan4 ngày trước

  Nam 9 đẹp trai lên chút là được 😍😍

 86. thư devil

  thư devil4 ngày trước

  E chỉ ủng hộ chị lm titok thôi..chứ diễn viên fai học nh ạ.mí cả đạo diễn hay quay phim k góp ý là kích bản quá nhảm s ạ

 87. Kiukiu Kiukiu

  Kiukiu Kiukiu4 ngày trước

  nhạt:)))

 88. Trang Nguyen

  Trang Nguyen4 ngày trước

  Bài gì đáy ad

 89. ngoc lieu

  ngoc lieu4 ngày trước

  Làm theo y chang kich bản của mấy đứa bên trung quốc á

 90. Đức Như-4u

  Đức Như-4u4 ngày trước

  Đồng phục đẹp điểm danh

 91. Shop Mkdt

  Shop Mkdt4 ngày trước

  Chị Linh Chị Linh Chị Linh Chị Linh Chị Linh Chị Linh Chị Linh Chị Linh Chị Linh Chị Linh Chị Linh Chị Linh Chị Linh Chị Linh Chị Linh Chị Linh Chị Linh Chị Linh Chị Linh💖

 92. khải bựa

  khải bựa4 ngày trước

  diễn tệ quá

 93. khải bựa

  khải bựa4 ngày trước

  diễn tệ quá

 94. Búp Trần

  Búp Trần4 ngày trước

  Nha giau diem danh

 95. Minh Pham

  Minh Pham4 ngày trước

  Tóc con nhỏ đầu giống moco trong free fire quá nhỉ

 96. fan đạtboy WTF

  fan đạtboy WTF4 ngày trước

  Khánh bả là khá bảnh

 97. BÔNG A.R.M.Y

  BÔNG A.R.M.Y4 ngày trước

  Khánh Bả =Khá Bảnh

 98. Kim Anh Nguyễn Lê

  Kim Anh Nguyễn Lê4 ngày trước

  Quá dỡ

 99. Duyên Bùi

  Duyên Bùi5 ngày trước

  Đanh nhu phủi ruồi í kkk

 100. Hoàngg Hiếuu Chanel

  Hoàngg Hiếuu Chanel5 ngày trước

  Toàn người quen trong tik tok thui

 101. Hoàngg Hiếuu Chanel

  Hoàngg Hiếuu Chanel5 ngày trước

  Toàn người quen trong tik tok thuo

 102. kla chennel

  kla chennel5 ngày trước

  Khánh bả là khá bảnh em của khá bảnh feed

 103. Khả Ái

  Khả Ái5 ngày trước

  Em trai của anh khánh bả=> Khá bảnh 😂

 104. Phat Truong

  Phat Truong5 ngày trước

  cac ban dung coi thuong nguoi khaC nhe