Jung Eum bị cây xương rồng đâm vào mông trong ngày hẹn hò với Ji Hoon - Gia Đình Là Số 1 Phần 2

NHẬN XÉT

 1. Blink- Lalisa Manoban

  Blink- Lalisa ManobanNgày trước

  Bà Jung Eum có giọng la tuyệt hảo Nhất Thế Giới

 2. thanh dat

  thanh datNgày trước

  hay🙌🌹💐

 3. Còi Ú ụ

  Còi Ú ụ12 ngày trước

  🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏

 4. Anh Thư Trần Ngọc

  Anh Thư Trần Ngọc16 ngày trước

  toi nghiep Jung Eum, chac dau lam ha Jung Eum

 5. Minh Chau

  Minh Chau16 ngày trước

  Uguth

 6. Minh Chau

  Minh Chau16 ngày trước

  Chắc chắc ban se Xem thêm ≧ω≦ʕ•ε•ʔ

 7. KITTY TV

  KITTY TV19 ngày trước

  Phim này hay quá coi quày ko chán

 8. Hothanhtu Hothanhtu

  Hothanhtu Hothanhtu21 ngày trước

  😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖

 9. Duy KhanhDuy

  Duy KhanhDuy23 ngày trước

  Buồn cười

 10. Ha Loan

  Ha Loan24 ngày trước

  phim qua hay khong che duoc

 11. cua coi217

  cua coi21727 ngày trước

  😰😰😰😰😰 bị đâm vào đít😂😂😂😂😂

 12. anhem hay

  anhem hay27 ngày trước

  quô AK

 13. anhem hay

  anhem hay27 ngày trước

  Trao ÍO oanh Party dơ CNSH Mekong Cochinchine Óin Ï phích fiction Philippin phóng thích Ocỉc Ï Vô Minh òng vô ích

 14. anhem hay

  anhem hay27 ngày trước

  Trao ÍO oanh Party dơ CNSH Mekong Cochinchine Óin Ï phích fiction Philippin phóng thích Ocỉc Ï Vô Minh òng vô ích

 15. anhem hay

  anhem hay27 ngày trước

  Trao ÍO oanh Party dơ CNSH Mekong Cochinchine Óin Ï phích fiction Philippin phóng thích Ocỉc Ï Vô Minh òng vô ích

 16. anhem hay

  anhem hay27 ngày trước

  Trao ÍO oanh Party dơ CNSH Mekong Cochinchine Óin Ï phích fiction Philippin phóng thích Ocỉc Ï Vô Minh òng vô ích

 17. anhem hay

  anhem hay27 ngày trước

  Trao ÍO oanh Party dơ CNSH Mekong Cochinchine Óin Ï phích fiction Philippin phóng thích Ocỉc Ï Vô Minh òng vô ích

 18. Mạnh Lê Quang

  Mạnh Lê Quang29 ngày trước

  ☺😈😴😊😉😮😀😯😣😤😐😁😂😑😥😦😕😃😄😠😧😨😬😅😆😇😢😡😩😰

 19. Phương Vy Trần

  Phương Vy Trần29 ngày trước

  ??????????

 20. Aho33 Aho33

  Aho33 Aho33Tháng trước

  gf

 21. Yến Nguyễn

  Yến NguyễnTháng trước

  😱😱😱😱😱😢😢😢😢 chắc đâu lắm lắm

 22. Việt nam tôi Yêu

  Việt nam tôi YêuTháng trước

  Đep đôi quá

 23. Ky Mai

  Ky MaiTháng trước

  ☁😘😘☁😘😘☁ 😘😘😘😘😘😘😘 😘😘😘😘😘😘😘 ☁😘😘😘😘😘☁ ☁☁😘😘😘☁☁ ☁☁☁😘☁☁☁ ☁😘😘☁😘😘☁ 😘😘😘😘😘😘😘 😘😘😘😘😘😘😘 ☁😘😘😘😘😘☁ ☁☁😘😘😘☁☁ ☁☁☁😘☁☁☁ ☁😘😘☁😘😘☁ 😘😘😘😘😘😘😘 😘😘😘😘😘😘😘 ☁😘😘😘😘😘☁ ☁☁😘😘😘☁☁ ☁☁☁😘☁☁☁ ☁😘😘☁😘😘☁ 😘😘😘😘😘😘😘 😘😘😘😘😘😘😘 ☁😘😘😘😘😘☁ ☁☁😘😘😘☁☁ ☁☁☁😘☁☁☁ ☁😘😘☁😘😘☁ 😘😘😘😘😘😘😘 😘😘😘😘😘😘😘 ☁😘😘😘😘😘☁ ☁☁😘😘😘☁☁ ☁☁☁😘☁☁☁ ☁😘😘☁😘😘☁ 😘😘😘😘😘😘😘 😘😘😘😘😘😘😘 ☁😘😘😘😘😘☁ ☁☁😘😘😘☁☁ ☁☁☁😘☁☁☁ ☁😘😘☁😘😘☁ 😘😘😘😘😘😘😘 😘😘😘😘😘😘😘 ☁😘😘😘😘😘☁ ☁☁😘😘😘☁☁ ☁☁☁😘☁☁☁ ☁😘😘☁😘😘☁ 😘😘😘😘😘😘😘 😘😘😘😘😘😘😘 ☁😘😘😘😘😘☁ ☁☁😘😘😘☁☁ ☁☁☁😘☁☁☁ ☁😘😘☁😘😘☁ 😘😘😘😘😘😘😘 😘😘😘😘😘😘😘 ☁😘😘😘😘😘☁ ☁☁😘😘😘☁☁ ☁☁☁😘☁☁☁ ☁😘😘☁😘😘☁ 😘😘😘😘😘😘😘 😘😘😘😘😘😘😘 ☁😘😘😘😘😘☁ ☁☁😘😘😘☁☁ ☁☁☁😘☁☁☁ ☁😘😘☁😘😘☁ 😘😘😘😘😘😘😘 😘😘😘😘😘😘😘 ☁😘😘😘😘😘☁ ☁☁😘😘😘☁☁ ☁☁☁😘☁☁☁ ☁😘😘☁😘😘☁ 😘😘😘😘😘😘😘 😘😘😘😘😘😘😘 ☁😘😘😘😘😘☁ ☁☁😘😘😘☁☁ ☁☁☁😘☁☁☁ ☁😘😘☁😘😘☁ 😘😘😘😘😘😘😘 😘😘😘😘😘😘😘 ☁😘😘😘😘😘☁ ☁☁😘😘😘☁☁ ☁☁☁😘☁☁☁ ☁😘😘☁😘😘☁ 😘😘😘😘😘😘😘 😘😘😘😘😘😘😘 ☁😘😘😘😘😘☁ ☁☁😘😘😘☁☁ ☁☁☁😘☁☁☁ ☁😘😘☁😘😘☁ 😘😘😘😘😘😘😘 😘😘😘😘😘😘😘 ☁😘😘😘😘😘☁ ☁☁😘😘😘☁☁ ☁☁☁😘☁☁☁ ☁😘😘☁😘😘☁ 😘😘😘😘😘😘😘 😘😘😘😘😘😘😘 ☁😘😘😘😘😘☁ ☁☁😘😘😘☁☁ ☁☁☁😘☁☁☁ ☁😘😘☁😘😘☁ 😘😘😘😘😘😘😘 😘😘😘😘😘😘😘 ☁😘😘😘😘😘☁ ☁☁😘😘😘☁☁ ☁☁☁😘☁☁☁

 24. Thanhchip Trần

  Thanhchip TrầnTháng trước

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣⚘⚘⚘⚘🍓⚘⚘⚘😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁⚘⚘⚘⚘⚘⚘😚🙂😊😊👉😙😘😘😭😂😭😂😄😉😃😃🤣🤗👍😙🍒😘😚⚘🍓😍👉😊🙂😗😁🎃😣😋🍇🍉😥😭😂😄😉😃🤣🤗👍😙🍒😘😚⚘🍓😍👉😊🙂😁😁🎃😣😋🍇🍉😥

 25. NN T

  NN TTháng trước

  💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋❤💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋❤💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋❤💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋❤💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋❤

 26. Hồng Phan mạnh

  Hồng Phan mạnhTháng trước

  Phim hay mà vô duyên quá

 27. Hoaithuong Nguyenvo

  Hoaithuong NguyenvoTháng trước

  Hay

 28. Hien Nguyen

  Hien NguyenTháng trước

  Phim hay vãi

 29. Ngoc Anh

  Ngoc AnhTháng trước

  Nhục hết chỗ lục🤣🤣🤣

 30. Ngoc Anh

  Ngoc AnhTháng trước

  Nhục hết chỗ lục🤣🤣🤣

 31. Mười Đinh

  Mười ĐinhTháng trước

  Hi. Hi. Hi. Hi. Hi Ha. Ha. Ha Ha 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 cái like cho phim

 32. Hong Nguyen

  Hong Nguyen2 tháng trước

  Phim thi hay nhưng cái kết chẳng ra gì thằng viết kịch bản phim tệ thật

 33. EXO -L

  EXO -L2 tháng trước

  Jum eum đóng "hoàng tử gác mái" nữa

 34. Jeon Jungkook

  Jeon Jungkook2 tháng trước

  Bẩn bựa vl..... 😑😑😑😑😑

 35. Công Danh Võ

  Công Danh Võ2 tháng trước

  8:03 heri nói ăn chịch

 36. lam le nguyen tuong lam

  lam le nguyen tuong lam2 tháng trước

  Đó nhen

 37. Trangngoc Nguyenthi

  Trangngoc Nguyenthi2 tháng trước

  Jung eum hai qua

 38. An Dang Minh

  An Dang Minh2 tháng trước

  Jung Eum: -Chó đẻ -Súc vật -Mất dạy -Đĩ chín

 39. An Dang Minh

  An Dang Minh2 tháng trước

  Á đù

 40. pi AM

  pi AM2 tháng trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😉😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😃😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😂😁😁😁😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

 41. Thu Pham

  Thu Pham2 tháng trước

  Đĩ mẹ mày sin e chó đẻ giả bộ hiền lành chó

 42. Hong Tran

  Hong Tran2 tháng trước

  chi la dong phim thoi ma

 43. Nụ Tăng Thị

  Nụ Tăng Thị2 tháng trước

  😀😀😀😀😅😅😉😉

 44. Hang wira Khach vy

  Hang wira Khach vy2 tháng trước

  😈😠😤😇😈😬😬😦😡😢😢😡😡😡😉😇😕😇😇😇😈😈😈😈😈😈😈😇😠😈😡😡😬😦😬😬😇😇😇😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😬😬😠😠😠😆😕😕😇😀😇😇😇😇😇😇😁😁😁😁😁😈😁😁😁☺😊😊😀😁😂😂😐😄😯😉😈😇😆😅😮😕😠😬😡😢😴😴😨😧😦😥😤😣😩😰😟😱😳😲😥😵😳😞😷😍😍😍😞😷😝😷😘😛😚😷😞😟😛😛😱😷😍😍😤😰😲😭😌😔😔😪😪😏😏😓🙇🙆🙅🙍🙌🙋😫🙎🙏😺😼😼😸😹😻😽😿🙀😾🙈🙉🙊👴👩👨👦👦👶👵💏💑👫👪👬👭👯💂💁👮👥💃👸👰🎅💇👼💅👱👻👲👹👳👺👽💆👿💀👀👺💙💪👄👅👃💚💛💜💓💔💕💖❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤👀❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💕❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💕❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💋👅👄👄👣👅💋👅👣💋👄❤💚💜💜💓💋💕👎👍💟💘💗💘💘💞💟💟👎👎👍💟💞💝💘💗👌✊✌✋👊☝👆👎👍👐👏👋👉👈👇🔰💄👞👟👑👒🎩👗👖👕👔⌚👓🎓👘👙👠👡👢👚👜💲💳💰👛👝🎒💼💵💴💶💷💸💱🔫🔕🔔🚬💊💉💣🔪🚪🔬🔮🔭🔦🔋🔌📒📔📚📙📘📗📜📑📓📕📖📰📛🎀🎄🎁🎂🎈🎆🎇📟📲📱🎋🎍🎊🎉☎📞📠📦✉📨📥📤📮📬📭📫📪📯📢📣📐📡💬💭✒📎📌📍📐📏📝✏✂💺💻💽💾💿📆📅📇📋📁📂📃📄📊📈📉⛺🎡🎢🎠🎦📹📷🎥🎬🎨🎪🎭🎫🎮🎲🎰🃏🎴📼📀📻📺🎯🀄🎵🎤🎶🎼🎻🎹🎷🎤🎸🎶🎼🎻🎹🎷🎷🎸🎺🎸〽🐕🐶🐩🐩🐈🐱🐀🐁🐁🐓🐓🐰🐇🐢🐹🐭🐣🐤🐥🐦🐦🐏🐑🐗🐴🐄🐂🐃🐄🐮🐴🐺🐃🐂🐄🐮🐴🐗🐧🐼🐍🐸🐽🐷🐖🐘🐨🐒🐵🐆🐯🐻🐫🐪🐊🐳🐋🐟🐠🐛🐌🐬🐚🐙🐝🐝🐞🐲🐉🐾🍸🍺🍪🍰🍩🍦🍧🍨🍼🍵☕🍶🍹🍷🍫🍬🍭🍮🍯🍳🍳🍔🍤🍗🍖🍕🍝🍟🍱🍞🍕🍜🍡🍙🍜🍜🍙🍙🍛🍛🍚🍚🍲🍲🍛🍎🍌🍠🍘🍏🍋🍢🍊🍄🍋🍅🍆🍇🍍🍓🍐🍉🍈🌰🌱🌲🌳🌴🌵🌷🌺🍃🍁🍀🌹🌸🌼🌻🌽🌾🌿☀🌈⚡💧☔🌂🌁☁⛅🌀❄⛄🌙🌞🌝🌚🌕🌔🌓🌑🌖🌖🌗🌘🎑🌄🌅🌇🌇🌋🌃🌆🌆🌉🌏🌍🌍🌌🌉🌊🌋🌎🏠🏡🏢🏣🏤🏥🏦⛲🏫🏪🏩🏨🏬🏰🏭🗻🗼🗽🗿🗿🛁🚿🔩🔨🔧💈⚓🛀🚽🚾🎽🎣🎱🎳🏁🏀⚽🎾⛳⚾🏂🏃🏄🏆🏇🐎🏈🚅🚄🚃🚂🏊🏉🚇Ⓜ🚈🚊🚋🚌🚓🚒🚑🚐🚐🚏🚎🚖🚗🚙🚙🚚🚛🚠🚗🚜🚖🚟🚠🚡🚝🚜🚜🚟🛄🛅🛄🛂✈🚉🚲🚳🚴🚵🚷🅿🚁⛵🚲🛂🛃🚡🚉🚤🚶⛽🅿🅿💍♨🚤🚦🚉🚶🚶🚀🚦🚧♨💌🚨🚨⛽💌💍💐💒🔝♉🔙🔙♒♉🔛🔜🔚⏳♒♋🚻♋🅱🆎🚮🅱🔯🚮♐♉♈♑🚻🔯🔯🚮🚯🚰🔣🅾🅱🔯🅾🔤🆎🅾🚹🚺🔤🔤🚺🔤🚺🆘🆙🈁🚺🚹📵📵📵🚩🆓⛔⛔♿🔞🈲🈳🆙🆚🆙🈴🆗🈲🈹🈺㊙㊙❌㊗❌🚫❎❎ℹ🚫🚫➖🎒🎒🔳⚪🕤🕘🕘➡🕚🕚✔❌❎ℹ➕🔗✔➕➕💢💢💤💡💠➗➗💦💫🕛🕧🕐🕐💨💥🕑🕝🕒🕞🕓🕟🕟🕗🕖🕡🕕🕠🕔🕙🕥🕚🕦⬅➡↘↙↙⬇➡↕↕↖⤵⏪⤴⏫⏫⏩◀▶🔽🔼❇🔲⚫⚪🔵⏩✨🌠🌠🌟🔸❓❔🌟⬛♥♣❕❗♣🔻♣🔒🔎🔍🔘↩🔽🔵⬛🔵♥🌠🔵⚪🏭🏪🔩🗼🗼🔩💰💰💰💰👔👔👡👡👡👛👡👡💰💰👚👖

 45. Phu Ngo

  Phu Ngo2 tháng trước

  💯💯💯💯💯💯🕥💯💯💯💯💯💯💯

 46. Huynh Quang

  Huynh Quang2 tháng trước

  đúng là quá đáng

 47. Dương Trần

  Dương Trần2 tháng trước

  Lấy nước tiểu trong lần hẹn hò đầu tiên...... Thánh thử thai

 48. Bui Phuong

  Bui Phuong2 tháng trước

  Tọi cái mông quá

 49. Đăng Khoa Đặng

  Đăng Khoa Đặng2 tháng trước

  Câu heri do qua

 50. Huyen Duong

  Huyen Duong2 tháng trước

  Ji hoon la do dang ghet

 51. Tam Ong

  Tam Ong2 tháng trước

  vui quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 52. Tam Ong

  Tam Ong2 tháng trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😃😃😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 53. Huyen Ngoc

  Huyen Ngoc2 tháng trước

  Phái 2 ồn bác sĩ 😆😆 tiếu vãi

 54. Long Nguyễn

  Long Nguyễn2 tháng trước

  🦄🐯🐅🐅🐂🐅🐂🐂🐂🐂🐗🦄🦄🐕🐬🐟🐟🐢🐙🐜🐲🌱🌱🌿🍃🌱🍃🌵🌱☘🐂🐂🦁🐎🐖🐃

 55. Bi kkuu TV

  Bi kkuu TV2 tháng trước

  Hay quá

 56. Sói Xám

  Sói Xám2 tháng trước

  mac cuoi qua ha ha ha

 57. kebin avatar musik

  kebin avatar musik2 tháng trước

  Tội cj jung eum quá chắt đau lắm máu ko sợ quá😨😨😨😨

 58. Hien Le

  Hien Le2 tháng trước

  🌟🍡🌟🌟🌟🌟🌟 🌟🌟🍡🌟🌟🌟🌟 🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 🌟🍓🍓🍓🍓🍓🌟 🌟🌟🍓🍓🍓🌟🌟 🌟🌟🌟🍓🌟🌟🌟 🌟🌟🌟🍓🌟🌟🌟 🌟🍓🍓🍓🍓🍓🌟

 59. Hien Le

  Hien Le2 tháng trước

  🍸🌹🌹🍸🌹🌹🍸 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🍸🌹🌹🌹🌹🌹🍸 🍸🍸🌹🌹🌹🍸🍸 🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸 🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸 🍸🎁😊❤☺🎁🍸 ✨💎💎✨💎💎✨ 💎💎💎💎💎💎💎 💎💎💎💎💎💎💎 ✨💎💎💎💎💎✨ ✨✨💎💎💎✨✨ ✨✨✨💎✨✨✨ ☁🎈🎈☁🎈🎈☁ 🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈 🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈 ☁🎈🎈🎈🎈🎈☁ ☁☁🎈🎈🎈☁☁ ☁☁☁🎈☁☁☁ ✨🌸🌸✨🌸🌸✨ 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 ✨🌸🌸🌸🌸🌸✨ ✨✨🌸🌸🌸✨✨ ✨✨✨🌸✨✨✨ 🌟。❤。😉。🍀 。✨ 。🎉。🌟 ✨。\|/。💫 Happy New Year 🌟。/|\。🍻 。🍀。 🍸。🎉。 🌟。 💫。 🎶 💥 ✨ 🌟 🎁 🎄🎄 🎁🎁🎁 🎄🎄🎄🎄 🎁🎁 🎄🎄🎄 🎁🎁🎁🎁 🎄🎄🎄🎄🎄 🎁🎁🎁 🎄🎄🎄🎄 🎁🎁🎁🎁🎁 🎄🎄🎄🎄🎄🎄 🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁 ☁☁☁🌟☁☁☁ ☁☁☁🎄☁☁☁ ☁☁🎄🎄🎄☁☁ ☁☁☁🎄✨☁☁ ☁☁🎄🎄🎄☁☁ ☁🎄✨🎄🎄🎄☁ ☁☁🎄🎄🎄☁☁ ☁🎄🎄✨🎄🎄☁ 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 ☁☁🎁🎁🎁☁☁ 🎀🎀✨✨✨🎀🎀 ✨✨🎀🎀🎀✨✨ 🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺 🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺 🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀 🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺 🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺 ✨🎈✨🎈✨🎈✨ 🎈🌟🎉🎂🎉🌟🎈 ✨🎉🎁🌟🎁🎉✨ ✨🌟🌟✨🌟✨✨ ✨🌟🌟🌟✨ ✨🌟✨ ✨ 🌟 ✨ 🔥 💗❤💗 💗❤❤❤💗 ✨🎈✨🎈✨🎈✨ 🎈🌟🎉🎂🎉🌟🎈 ✨🎉🎁🌟🎁🎉✨ ✨🌟🌟✨🌟✨✨ ✨🌟🌟🌟✨ ✨🌟✨ ✨ 🌟 ✨ 🔥 💗❤💗 💗❤❤❤💗 ✨ 🌟 🎄✨ 🎄🎄 🎄🌟🎄 🎄🎄🎁🎄 🎄🌟🎄 ✨ 🎄🎁🎄🎄 🎄🎄🎄🎉🎄 🎄🎁🎄🌟🎄🎄 🎄🎄🎄🌟🎄 🎄💛🎄🎄🎄🎄 🎄🎉🎄🌟🎄🎁🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 ✨ 🌟 ✨ 🎄 ✨ 🎄🎄 ✨ ✨ 🎄🐻🎄 ✨ 🎄🐻🎀🎄 ✨ 🎄🎀🎄🐻🎄 ✨ 🎄🎄🎀🎄 🎄🎄🐻🎄🎄 ✨ 🎄🎄🎀🎄🐻🎄 🎄🐻🎄🎄🎀🎄🎄 ✨ 🎄🎀🎄🎄🐻🎄✨ 🎄🎄🐻🎄🎄🎀🎄 🎄🐻🎄🎀🐻🎄🎄🎄 🎁MERRY CHRISTMAS🎁 ❄ 🌟 🎄🎄 🎅🎄🎄 🎄🎄🎄🎄 🎄🎄 🎄🎅🎄 🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄 🎅🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎅 ❄ 🌟 🔔 🎄🎄 🔔🔔🔔 🎄🎄🎄🎄 🔔🔔 🎄🎄🎄 🔔🔔🔔🔔 🎄🎄🎄🎄🎄 🔔🔔🔔 🎄🎄🎄🎄 🔔🔔🔔🔔🔔 🎄🎄🎄🎄🎄🎄 🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔 ✨ 🌟 🎄 🎄🎄 🎄🎄🔔 🎄🎄🎄🎄 🎄🎄 🔔🎄🎄 🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🔔 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 ✨ 🎍 🎃🎃🎃🎃🎃 🎃🔥🎃🎃🎃🔥🎃 🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃 🎃🔥🔥🔥🔥🔥🔥🎃 🎃🔥🔥🔥🔥🔥🎃 🎃🎃🎃🎃🎃 😚 Sweet Home ✨ 🏠❤🏠💃💛🏃🎶🎶 🚌💨💨💨🏃😂 Missed a bus! 🚙💨🚦🚗🚕🚓 🏃🚄💨💨💨 coming! 🌙 🎇➖🍖🍖🍖🍖➖👈 🎇🎇🎇🔥🔥🎇🎇🎇 🎇🎇🔥🔥🔥🔥🎇🎇 🎇🔥🔥🔥🔥🔥🔥🎇 🎇🌰🌰🌰🌰🌰🌰🎇 🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇 👍🍴🍅🍋🍉🍑🍒🍓 Health 🌟🍡🌟🌟🌟🌟🌟 🌟🌟🍡🌟🌟🌟🌟 🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 🌟🍓🍓🍓🍓🍓🌟 🌟🌟🍓🍓🍓🌟🌟 🌟🌟🌟🍓🌟🌟🌟 🌟🌟🌟🍓🌟🌟🌟 🌟🍓🍓🍓🍓🍓🌟 I'm at work! 💻👿💻😖💻😒💻😂 😭💻😂💻😖💻😱💻

 60. Thuy Ha

  Thuy Ha2 tháng trước

  🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃💚🙄🙄💚🙃💚🙃💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃😝🙃🙃🙃💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃💚🙃😝😘😆😌😖❤😐✋😗🤔🤔😖😊❤😐😑✋😐😗🤔🤒🤒😕😋😋😂😺😘😝☺🙃🙃🙃💚💚💚💚🙄🙄☺🙂😐😐😭✋😑😐🤔😕😕😕😪😊❤☺😘😺😂🚸😎😙☺😚☺😊😘😣🤗😚😚☺🤗😉😃😂😍😋😎😚😍😚😄☺😋😃😎🤗☺😣😣🙄😥🙄😶☺😎😎😏😏🙂🙂😑😶😐☺😐☺😙😋😶😚☺😊😋😀😁😍😋😗😗😗😎😆😃😎🙄☺🙂🤗😚☺☺🤗😍🤗🤗😶🤗😶🤗🤗😶😑🤗🤗☺😋😘😅😊🤗😘😚😇😇🙄😙🙂😚😍😅😆😆😍🤗😚😚😑😑😑🙂😙😎😉😋😉☺🙄😊😇🤗🤗😚😄😋😗😚😏😚😎😎😊😊😍☺🤗😎😙😇😅🤗😊😏😅😋😍😉😗😚😏😙☺😚☺😅😊😀☺😁😃😂😁😂😃😄😄😅😆🤗😍☺😘🙄😇🤗😏😏😶🤗😑😑🤗🙄🙄😑😏🤐😏🤗😶😘😙😊😎🙂😚😘😉😊😊😋😄😋😋😃😋😋😄😎😋😋😎😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😎😍😄😋😃😋😋😍😘😉😅😊😅😋😄😶🤗🙄🤗☺😍☺😍😚😇😑🤗😶😇😇🤗☺😶😶😶😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😙😚😎😎😋😙😚😣😚🙂🙂💓💙💗💚💜💜💜💔💔👅💘💘👀💘💕👂👃👁👁👅💕💕💝❣💙💝💙💜💛💚💕💣🗯👙👘👕👖👙🕳👕👜👜👙👕👙🗯💣💨🗨🗨💭🙁🙂😍😍😍😘😍😍😊😋😋😂😁😄😅😆🙄😣🙂☺🙂🤗😋😋😄😎😋😙😙🙄😚☺😘😘😗😏😎😎😙🙂😙😚😀😃😂😁😊😶🙂🙂😶😚😇🤔🤔🤔😗😘☺😃😋😙😃😊😃😋😅😋🤗😘😚😗😇😇😇😇😊😎😃😇😣😚😊😣🤔🤔😗😚😊😀😂😂😀😄😄😋☺☺😃😉🙂🙂🤗😏😑😙☺☺😗☺😍🙂😊😃😉😅😏😇😑😑😑😍😍😚😚☺😗🙄🤔🤔🤔🤔😗😏☺☺😘😅😘☺😙☺☺☺☺☺☺☺☺😚😚😣😑😣😑🙄👭👥👥💃🕴🕴🚶🙌🙏🙏🙏🙇🙇

 61. Hd Viet

  Hd Viet2 tháng trước

  Có ai chơi Ngôi sao Thời Trang 360mobi ko

 62. Tuan Anh Phong

  Tuan Anh Phong2 tháng trước

  I

 63. Kiệt Lê

  Kiệt Lê2 tháng trước

  Ji Giôn quá đáng thiệt

 64. trung hiếu nguyễn

  trung hiếu nguyễn2 tháng trước

  con dien ngoi vao xuong rong

 65. sơn nguyễn

  sơn nguyễn2 tháng trước

  💄💄💄💄💄💄💄💄🎈 Happy Birthday! 🔥 🔥 🔥 📍 📍 📍 📍 📍 📍 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓 🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎈 Happy Birthday! 🔥 🔥 🔥 📍 📍 📍 📍 📍 📍 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓 🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎈 Happy Birthday! 🔥 🔥 🔥 📍 📍 📍 📍 📍 📍 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓 🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎈 Happy Birthday! 🔥 🔥 🔥 📍 📍 📍 📍 📍 📍 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓 🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎈 Happy Birthday! 🔥 🔥 🔥 📍 📍 📍 📍 📍 📍 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓 🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂

 66. Châu Mẫn Nhi

  Châu Mẫn Nhi3 tháng trước

  Hi

 67. Dung Đặng

  Dung Đặng3 tháng trước

  👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑

 68. Dung Đặng

  Dung Đặng3 tháng trước

  😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑

 69. san san shop

  san san shop3 tháng trước

  Đừng bấm đọc thêm 😂😂😂😂😂😂😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣😂😂😂😂😂🤣😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😍😄😄😄😄😄😄😄😄😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😎😎😎😎😎😎😎😎😎😋😋😋😊😊😊😊😚😋😊😋😚😚🙂😶🙂😚😆😆☺😙😐😶🙄😏😣😥🤗😶🙂🤗😍😋😆😍😃😆😍😆😃😍😃😆😍😅😘🤣😘😃😍🤣😆😍😃😍🤣😘😚🤣😍😄🤣😍😄🤣😚🤣😍🤣😚😘🤣😄😘🤣😄😘😄😡😚😘🤣😄😘🤣😄😍😲😍😅😍😄😲😧😲😅😧🤣😄😧😄😘😄🤣😡🤣😄😍🤣😄😍😲😄😍😲😄😙🤣😚😙🤣🤣😚😙😊😣😙🤣😚😙😚😘🤣😚😡😧😲😧😲😄😘🤣😄☺🤣😄😘

 70. FIRE CAT

  FIRE CAT3 tháng trước

  😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾👿👾👾👾👿👿👾👾👾👾👾👾👿👾👿👿👾👿👾👿👿👽💀👾👽💀👺👿👽👽👿👿👾💀👽💀👺👿👾👿💀👺💀👽👿💀

 71. hạ vy

  hạ vy3 tháng trước

  Q😘😘😘😘😘😘😜😜😜😜😜😜😜🤓😜❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💓💓💓💓💓💓💓💓💓❤️❤️❤️💗💗💗💗💗💗💗💗🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🤒💏💏💏💏💏💏💏💏💏👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨😘😘😘💙💙💙💙💜💜💜💜💞💞💞💕💕💕💘💘💛💛

 72. Huong Nguyen

  Huong Nguyen3 tháng trước

  Chỉ jung um là chịu nổi jihoon vì Anh ta bệnh nghề nghiệp nặng

 73. Khanh hi

  Khanh hi3 tháng trước

  Đây là phim lâu rồi đc xem cũng là sự may mắn. Lúc thời gian đó việt nam chưa có hiện đại như ngta. Còn thánh xem mà cứ thích chọt miệng giỏi thì làm như ngta đi

 74. Qùa Tặng Ý Nghĩa

  Qùa Tặng Ý Nghĩa3 tháng trước

  m.n vào kênh mình để xem những videoo hay nha

 75. nguyễn bửu

  nguyễn bửu3 tháng trước

  Ôi nô mắt kiếng của cậu 2 k có tròng

 76. Vinh Nguyen

  Vinh Nguyen3 tháng trước

  Ghê qua

 77. Tình Thiên

  Tình Thiên3 tháng trước

  Thề chớ ông Ji Hoon nhây nhất phim =)) 😂😂

 78. bùi Mỹ Duyên

  bùi Mỹ Duyên3 tháng trước

  Ghét chung um ghk á

 79. pencilmate chanel

  pencilmate chanel3 tháng trước

  Kkk

 80. Bo Hung

  Bo Hung3 tháng trước

  Gom chet me hop cai gi

 81. Gió

  Gió3 tháng trước

  mắc cười quá 😋😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😋😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😋😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 82. Hao Linh

  Hao Linh3 tháng trước

  😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

 83. Lan Anh channel

  Lan Anh channel3 tháng trước

  jin hoo chắng thấy mông

 84. Lan Anh channel

  Lan Anh channel3 tháng trước

  jin hoo chắng thấy mông

 85. Lan Anh channel

  Lan Anh channel3 tháng trước

  jin hoo chắng thấy mông

 86. Lan Anh channel

  Lan Anh channel3 tháng trước

  jin hoo chắng thấy mông

 87. nhung trinh

  nhung trinh3 tháng trước

  ji hôn da keo jung eum vao cay xuong rong trong that vo duyen

 88. nhung trinh

  nhung trinh3 tháng trước

  ji hôn trong vo duyen

 89. nhung trinh

  nhung trinh3 tháng trước

  jung eum trong rat ham an

 90. nhung trinh

  nhung trinh3 tháng trước

  inna trong that vo duyen

 91. nhung trinh

  nhung trinh3 tháng trước

  ji hôn to tinh voi jung eum

 92. Thu Pham

  Thu Pham3 tháng trước

  Mấy người đó nói chuyện là hà ra cái gì trắng trắng

 93. Endernami _Chan

  Endernami _Chan3 tháng trước

  Hoàng Kim ông nói là gõ cái con khỉ cái đồ mất dạy

 94. minhnhut4045

  minhnhut40453 tháng trước

  mõi lần mình coi cặp này là nhớ tới cái kết hk có hậu mà khóc hết nước mắt,xây dựng cho 2 nhân vật cho lãng mãng,vậy mà cái kết đau lòng.....

 95. pencilmate chanel

  pencilmate chanel3 tháng trước

  minhnhut4045 kkk

 96. Cường Nguyễn

  Cường Nguyễn3 tháng trước

  Sex

 97. THƯ ARMY

  THƯ ARMY3 tháng trước

  ❤❤

 98. Chi Thy

  Chi Thy3 tháng trước

  Quá hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

 99. Hiền Nguyễn

  Hiền Nguyễn3 tháng trước

  Chi Hoon mắc bệnh nghề nghiệp nặng òi, Jung Um tự ái là phải.

 100. Song Ngư Channel

  Song Ngư Channel3 tháng trước

  Ji hoon đúng là không phải người mà là con vật

 101. Yến Trân

  Yến Trân3 tháng trước

  toi chi qua

 102. Linh Lê

  Linh Lê3 tháng trước

  😁😁😁