Jung Eum tìm cách hại cậu Heri té chổng vó | Gia đình là số 1 phần 2

NHẬN XÉT

 1. phương bùi

  phương bùi19 giờ trước

  cây xúc xích khúc 10:12 cj Chungum cầm đó mìk ăn rồi á j mìk đem bên Hàn về

 2. Linh Minh Khánh Khổng

  Linh Minh Khánh Khổng3 ngày trước

  Vãi chị jung eum khúc 9:10🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂

 3. Karaoke Thanh Thảo

  Karaoke Thanh Thảo4 ngày trước

  - bác sĩ : cô thả bom dòn hay lép - bệnh nhân : lép - bác sĩ : tiếng của cô không được chuẩn, phải dòn mới được - lầy quá ..! >

 4. Tại Trần

  Tại Trần6 ngày trước

  ghf

 5. Anna Chan

  Anna Chan10 ngày trước

  sine có áo có chữ army á hihi kết sine à

 6. Vi Thao

  Vi Thao12 ngày trước

  😂😂😂😦😦😦😡😡😡

 7. Neoplast channel

  Neoplast channel15 ngày trước

  Tội cho bs Ji Hoon quá mà coi đi coi lỊ hài vl😅😅😅😅😅😅

 8. ly nguyễn

  ly nguyễn16 ngày trước

  Ghét thằng Ji Hoon quá nha

 9. Lãnh Hàn Thiên Di

  Lãnh Hàn Thiên Di17 ngày trước

  Coi đi coi lại méo thấy chán coi mà cười sặc

 10. Khang Minh

  Khang Minh20 ngày trước

  trong phim ghét nhất con jum um.

 11. Hai DK

  Hai DK21 ngày trước

  Bà này

 12. Đại Tiểu Thư

  Đại Tiểu Thư21 ngày trước

  Jung eum dễ thương quá trời 😄

 13. linh aikatsu

  linh aikatsu23 ngày trước

  🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣

 14. linh aikatsu

  linh aikatsu23 ngày trước

  🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈

 15. Chí nguyên nguyễ

  Chí nguyên nguyễ25 ngày trước

  Jum Eum biết nhảy kìa ae😆😆

 16. Panda Cutw

  Panda Cutw25 ngày trước

  Jungum yêu ji hoon

 17. Didong Huynhquang

  Didong Huynhquang28 ngày trước

  1,N

 18. mon lắc 24.3

  mon lắc 24.328 ngày trước

  Giòn hay lép

 19. CAROLINE Phạm

  CAROLINE Phạm29 ngày trước

  Tập này shine dễ thương quá

 20. anhem hay

  anhem hayTháng trước

  Lé kè well Pảt ísúeété ÍOóc Shảondẽu fláh lăn lăn cmc tháp Ít ria Bâllck úc Ôctbẻ phăng

 21. anhem hay

  anhem hayTháng trước

 22. Minh Bùi

  Minh BùiTháng trước

  ô út ẹt jru

 23. Quy hoạch & Tư vấn xây dựng Trung tâm

  Quy hoạch & Tư vấn xây dựng Trung tâmTháng trước

  chi cua sin e vo duyen tu nhien hu nguoi ta

 24. Phụng Cẩm

  Phụng CẩmTháng trước

  Thả bom giòn hay lép 😂😂

 25. van Dinh

  van DinhTháng trước

  Jung hyuk dep trai hon😍😍😍😍😍

 26. Minh Quân Hà

  Minh Quân HàTháng trước

  A high đồ ngốc

 27. hụcxj Chu

  hụcxj ChuTháng trước

  10.0000$

 28. hụcxj Chu

  hụcxj ChuTháng trước

  106 giây trước

 29. đoan quỳnh

  đoan quỳnhTháng trước

  hay quá

 30. Fhony Nguyen

  Fhony NguyenTháng trước

  Vải ca tha boom don hay lép

 31. Vu Thuy Vu

  Vu Thuy VuTháng trước

  hihi !hay quá!

 32. Minhchung Le

  Minhchung LeTháng trước

  Me.hà.lêđănghà.Uyên

 33. Thi Mai Anh Nguyen

  Thi Mai Anh NguyenTháng trước

  phim nay hay wa xem mai ma ko chan

 34. Trân Bảo

  Trân BảoTháng trước

  Thik cô giáo quá ah :v

 35. Bảo Gaming Bao

  Bảo Gaming BaoTháng trước

  Điệu Nhảy 😆😆😆😆

 36. Huynh Huynh

  Huynh HuynhTháng trước

  Hài thật. Xem k chán

 37. Huỳnh Thế Vinh

  Huỳnh Thế VinhTháng trước

  thằng. chó

 38. đồng vũ

  đồng vũTháng trước

  123

 39. theni kim

  theni kimTháng trước

  Ji hoo tội nghiệp quá

 40. Mi Mi LOVE

  Mi Mi LOVETháng trước

  Cái ghế với cái latop của tôi nhờ Cô mà nó đã về hưu hết rồi

 41. dương nguyễn

  dương nguyễnTháng trước

  hay

 42. dương nguyễn

  dương nguyễnTháng trước

  hay

 43. phat gaming

  phat gamingTháng trước

  bi bê lo đung

 44. huong huyen Fpt

  huong huyen FptTháng trước

  haha

 45. Ngov Pham

  Ngov PhamTháng trước

  Muốn thả bom nhờ ông heri

 46. su su

  su suTháng trước

  Cặp này dễ thương quá

 47. Thiết Thắm

  Thiết ThắmTháng trước

  chị ơi ăn hồ Tiểu ngon không nay đi ăn che không 🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆

 48. Huong Chi

  Huong ChiTháng trước

  Anh heri đẹp trai quá

 49. Toan Nguyễn thi

  Toan Nguyễn thiTháng trước

  Ai lồng tiếng chị jung eum nghe đáng iu và hài ghê

 50. Nga Pham

  Nga PhamTháng trước

  Tui 🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋

 51. Dương Văn Lạc

  Dương Văn LạcTháng trước

  Xc

 52. l vn

  l vnTháng trước

  Mẹ con điên Jung Em Chó lồn cãi con cặc

 53. Hoàng Ánh Lê Trà

  Hoàng Ánh Lê TràTháng trước

  Tiếng thả bom chưa đạt chuẩn. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 54. khong ten

  khong tenTháng trước

  Bac si ma nhen Dao do bung.nhan

 55. Huyền Nguyễn Thị Thu

  Huyền Nguyễn Thị ThuTháng trước

  Co giao nhay nhu dien

 56. kênh tổng hợp

  kênh tổng hợpTháng trước

  Đúng là jung eum

 57. Nhung Nguyễn

  Nhung Nguyễn2 tháng trước

  Đúng là phim mô ruột thừa mà chạy băng băng

 58. Quốc Anh Phạm

  Quốc Anh Phạm2 tháng trước

  Xiet ca

 59. DUYÊN NGÔ THỊ

  DUYÊN NGÔ THỊ2 tháng trước

 60. cute channel

  cute channel2 tháng trước

  Ghét cậu heri quá chuyện nhỏ mà đòi chính quyền giải quyết

 61. Huyền AkaKuro

  Huyền AkaKuro2 tháng trước

  Trò đùa của Jung Eum hay ghê

 62. hải yến family

  hải yến family2 tháng trước

  Hay Very good

 63. THư Huynh

  THư Huynh2 tháng trước

  Mac cuoi ge😂😀

 64. Tú Khuê Nguyễn Ngọc

  Tú Khuê Nguyễn Ngọc2 tháng trước

  Giòn hay lép quan trọng lắm hả ta????

 65. Quí Trần

  Quí Trần2 tháng trước

  Hay qua a☻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻☻☻☻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻☻☻☻☻☻☻👻☻☻☻☻☻👻☻👻☻☻☻

 66. cam khuu

  cam khuu2 tháng trước

  Vui quá à😀

 67. Khang Phạm Minh

  Khang Phạm Minh2 tháng trước

  ngủ dẻo phản đối có gì đâu mà khoai lang minecraft có ai ở 23 vs may bay cua em ve nhạ̣ nha chua? Em không có gì vay ma 26 ad thoi 66746 6

 68. Tài vlogs

  Tài vlogs2 tháng trước

  Đăng ký kênh giúp mình

 69. zzz z

  zzz z2 tháng trước

  Còn hai lép

 70. Xuan Dung Le Hoai

  Xuan Dung Le Hoai2 tháng trước

  🤧🤧🤧🤧🤧🤧

 71. Chí A

  Chí A2 tháng trước

  Thằng Ji Hoon ác quá

 72. Hoàng Linh

  Hoàng Linh2 tháng trước

  2:55-2:56 sáng chuyển thành tối

 73. Huy Lê

  Huy Lê2 tháng trước

  haha

 74. Huy Lê

  Huy Lê2 tháng trước

  hay

 75. NVB Offical

  NVB Offical2 tháng trước

  .

 76. Văn Hòa Lê

  Văn Hòa Lê2 tháng trước

  Haha 😃😃😃😁😉😀😀thả bon dòn hay lép Bệnh nhân : lép Bác sĩ : phải dòn mới được chứ , lép không được đâu

 77. Linh Linh

  Linh Linh2 tháng trước

  Có ai cho mình biết đây là tập mấy ko v ạ?!?!

 78. Dương Nguyễn

  Dương Nguyễn2 tháng trước

  Bát sĩ hỏi vô diên

 79. Thắng Trần

  Thắng Trần2 tháng trước

  team cua phim gia ding la so 1 thi cho 1like

 80. Mít Con TV

  Mít Con TV2 tháng trước

  9:10 cute

 81. BTS VKook

  BTS VKook2 tháng trước

  Cái đoạn nhảy cute😂😂😂

 82. BTS VKook

  BTS VKook2 tháng trước

  Jungeum dtx qá❤😂❤😂

 83. Tiến Nguyễn

  Tiến Nguyễn2 tháng trước

  Trung ủm hài vl

 84. Hải ToNy

  Hải ToNy2 tháng trước

  ほんとうに オオク

 85. Quynh Do

  Quynh Do2 tháng trước

  Bi zu

 86. thiên ân nguyễn đình

  thiên ân nguyễn đình2 tháng trước

  Jung Eam dễ thương và nhanh nhẹn ghê ! Hại Jihoon té chổng vó luôn

 87. phương anh nguyễn thị

  phương anh nguyễn thị2 tháng trước

  Ôi a bsi dễ tính quá chứ như ng khác là chửi nữ 9 sml r

 88. Khánh Đồng channel 2

  Khánh Đồng channel 22 tháng trước

  loveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 89. Vân Côi Tô

  Vân Côi Tô2 tháng trước

  hay qua

 90. Bau Tung

  Bau Tung2 tháng trước

  Cái mông kìa hihihihihihihi popopopop cô giáo bị làm sao đấy hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi😂😂😂😂😂😂😂😂chú của heri là một người thả bom

 91. Bau Tung

  Bau Tung2 tháng trước

  Đúng

 92. Bau Tung

  Bau Tung2 tháng trước

  Hahahihi😂😂😂hay quá cho một like😑😑😑waw cái cái mông kìa còn bị ngã ahihi😜😜😜ai thấy hay thì dơ tay 🙋🙋🙋🙋🙋🙌🙌🙌🙌gia đình là số 1tôi mâm mộ gia đình này😎😎😎😎😎

 93. Thanhduong Ch

  Thanhduong Ch2 tháng trước

  Hay quá

 94. Hồng Ngọc Đinh

  Hồng Ngọc Đinh2 tháng trước

  JGUTYFH47

 95. Hồng Ngọc Đinh

  Hồng Ngọc Đinh2 tháng trước

  GFHDVCETUX54

 96. Hồng Ngọc Đinh

  Hồng Ngọc Đinh2 tháng trước

  FUUGDCUIRFUIUDUDSCGXSH

 97. Quang Van

  Quang Van2 tháng trước

  an tham

 98. ngọc rồng dz sv3

  ngọc rồng dz sv32 tháng trước

  9:15 buồn cười :v

 99. Khuất Linh Đan

  Khuất Linh Đan3 tháng trước

  Jung eum nhay hay the

 100. Doan Van

  Doan Van3 tháng trước

  ji hoon té ghế mắt cười quá à 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 101. Last Night

  Last Night3 tháng trước

  Thích Ji hoon quá >

 102. Viet Vo

  Viet Vo3 tháng trước

  Cau heri dien