LẦN ĐẦU XEM CHIPU MỜI ANH VÀO TEAM CỦA EM | CrisDevilGamer REACTION

NHẬN XÉT

 1. Cris Devil Gamer

  Cris Devil Gamer5 tháng trước

  AI THÍCH ĂN CÀ HÔNG ???

 2. Doanh Đinh Công

  Doanh Đinh CôngTháng trước

  .

 3. Vanpham Hoang

  Vanpham HoangTháng trước

  Ko

 4. Phương Thảo Lê

  Phương Thảo Lê2 tháng trước

  🤣🤣🤣🤣

 5. To Tao

  To Tao3 tháng trước

  Chi Pu sâu xa

 6. VY THẢO

  VY THẢO4 tháng trước

  Hông

 7. Tỷ Tỷ Minh Ca

  Tỷ Tỷ Minh Ca16 giờ trước

  En bị chị chùi 😂😂😂

 8. Nguyen Hang

  Nguyen Hang23 giờ trước

  Anh tua a anh cris

 9. Chi Trương

  Chi TrươngNgày trước

  chẳng qua tới tháng nên ngất xỉu thôi 😂😂😂😂😂😂😂😅

 10. thu anh

  thu anhNgày trước

  Con ng tim 4 ngăn mà anh Cris. Hihi cười ko nhặt đc mồm 😍🤣😊

 11. vanhuong Pham

  vanhuong PhamNgày trước

  Có ai 2019 vẫn xem không nào

 12. Thanh's's Ngan's's

  Thanh's's Ngan's's2 ngày trước

  ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡💜🧡🧡🧡🧡💜💜💜🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤💢🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤💝💝🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💣💣💣💝💝💝💝💣💣💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝 Clip hay quá mà a làm ................................................ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 18++++!!!!!!!! Cà Ông giặc 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Hài quá a nhỉ 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💜💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕🖤💕💕💕💜💕💕🖤🖤💖💕💕💕💕💕💕💕💕💕 Like đi ạ!!! 💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋👇👇👇💞💞💞💞💞💞💞💞💞

 13. Tam My

  Tam My2 ngày trước

  Ai là pan cứng của anh cris

 14. Thuong Nguyen

  Thuong Nguyen2 ngày trước

  Anh cover bai anh nha o dau the? ik ai dong y nho like

 15. Tịnh Nguyễn Quốc

  Tịnh Nguyễn Quốc2 ngày trước

  Kim chung di phan thiết kế website chuyên nghiệp bảo vệ bảo vệ bảo hiểm. phim han moi, phai màu trắng. loan, phai màu xanh dương có thể làm cho người yêu nước ngoài. phim han, phai sang mua bán rao ron của bạn. vi than cua ca si tin về các vấn đề kinh điển của dự thảo thông tin về các loại diện cho người yêu thích của bạn là gì co hang xong hang cho con quan trọng và bé. anh sex han moi, day dứt khoát phải có gì co lam kg qua dục, day co keo dán gạch men nhà khoa há há miệng chờ đợi, bch của nhà khoa nhe ban than di chuyển. anh nha trang, phai sang mua bán rao vặt miễn phí trong việt nam na na na uy tín của nhà khoa nhe. anh nha anh bụi, phai sang trọng và công nghệ thông báo cho chúng tôi để có được các nhà đầu tiên. vi anh, phai màu trắng tay nhe. vi phạm các điều kiện để làm việc này là người có gì co hai chi

 16. oanh Y

  oanh Y2 ngày trước

  Anh vui quá .

 17. ngoc lieu

  ngoc lieu3 ngày trước

  Mình ghét chị pu sao khi coi mv này👇👇

 18. Huyen Nguyen

  Huyen Nguyen3 ngày trước

  Anh coi bạc phận đi

 19. Dương Đú

  Dương Đú3 ngày trước

  cmm nói bậy CÒN NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC ĐMM LOL MÁ MÀY BỚT NÓI BẬY TÍ VIreporter NÓI BẬY NHẤT VN MÀ CÒN DÂM ĐÃNG

 20. Tom Gaming

  Tom Gaming2 ngày trước

  Cái lol mẹ mày câm mồm coi xong sủa

 21. Thanh Ly Nguyễn Thị

  Thanh Ly Nguyễn Thị3 ngày trước

  Em chưa 16 máy anh a

 22. son chu

  son chu3 ngày trước

  Anh xem bài màu nước mắt đi anh 😊😊😊😊

 23. Mai Nguyễn

  Mai Nguyễn3 ngày trước

  2019 ai còn xem

 24. ăn bò phải né

  ăn bò phải né3 ngày trước

  HK biết cảm giác của anh đóng phim chung ha ta.

 25. Hiep Pro

  Hiep Pro4 ngày trước

  Tokuda đâu😁😁

 26. Tran Hong Ngoc

  Tran Hong Ngoc4 ngày trước

  Em chưa 11 nữa

 27. Vo Cuong

  Vo Cuong5 ngày trước

  Anh nghe nhac alo em a nho anh ko di anh cris

 28. Kho NNL

  Kho NNL5 ngày trước

  Hình như những người đàn ông đến đây một thời gian sau đều thành heo hết =))). Nhiều heo dữ 😂

 29. Thanhtam Tran

  Thanhtam Tran5 ngày trước

  Tựa bài hát này ko phải là tựa '" mời anh vào tim em "" nhưng nội dung mv ko phải thế mà đọc đúng tựa hợp mv là '" mời anh vào ch**m em "" đó mới là tựa ! ( sorry khi noi )

 30. Jung Hobi

  Jung Hobi5 ngày trước

  7:00 be like tượng vệ nữ Chi Pu =)))

 31. Duyên Duyên

  Duyên Duyên5 ngày trước

  🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🦎🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟

 32. Tu Cao

  Tu Cao5 ngày trước

  Em muốn ăn nè 👌👈😋🌡️

 33. Hường Kim

  Hường Kim6 ngày trước

  Cris Thông minh quá😂

 34. Bich Hanh Le

  Bich Hanh Le6 ngày trước

  WTF

 35. Nguyễn Văn Mỹ

  Nguyễn Văn Mỹ6 ngày trước

  cai mv nay ky qua

 36. Que My Ho

  Que My Ho7 ngày trước

  Tặng anh Cris Devil Gamer ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

 37. Trâm ARMY

  Trâm ARMY7 ngày trước

  💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛?💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💞💞💝💝💝💞💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝

 38. Bu Thy

  Bu Thy7 ngày trước

  Cris hãy xem phim búp bê người nhện làm bằng đất nặn chiến đấu với con thỏ

 39. Hoang Nguyen

  Hoang Nguyen7 ngày trước

  A là fan chị chi pu sao ko đăng kí 🙄

 40. Sural Oberoi

  Sural Oberoi8 ngày trước

  Sao giống cho con nít ăn z 😂😂😂

 41. ximeizi liu

  ximeizi liu8 ngày trước

  ad chắc tiết kiệm dữ.. cái áo đừng có cắt,,,😅

 42. ximeizi liu

  ximeizi liu8 ngày trước

  mà côg nhận mv này mí fans đuôi con mắt rui pà Pu

 43. ximeizi liu

  ximeizi liu8 ngày trước

  ủa vậy Pu sao ko nói mời vào group hay club j đó củng dc mà sao nói chữ team ngta dịch tùm lum ~👀😂

 44. Tuấn Nguyễn Thanh

  Tuấn Nguyễn Thanh8 ngày trước

  Chi pu như cái lồn họ

 45. ximeizi liu

  ximeizi liu9 ngày trước

  thích đồ của princess còn ông kia là quàg tử cóc thui👻

 46. ximeizi liu

  ximeizi liu9 ngày trước

  ước chi pupu quay mv mà mặc giốg princess là ok chipu đẹp đó

 47. ximeizi liu

  ximeizi liu9 ngày trước

  ik như tiểu thư cứu dc quàng tử cóc!!🤔🤗😮🧚🏿‍♀️

 48. Hùng Pham

  Hùng Pham9 ngày trước

  💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💗💗💗💗💗💗💗💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💝💞💞❤💙💚💓💕💖💛💟💗💖💓💚💙💚💚💓❤💝💝💝💕💜💛💗💟💖💕💓💚💙❤💝💞❤💙💚💓💕💖💗💟💛💜💛💟💗💖💕💓💚💙💞💝💞❤💙💚💓💕💟💛💛💟💖💖💖💗💖💖💖💖💖💖

 49. Hùng Pham

  Hùng Pham9 ngày trước

  😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💓💓💕💛💕💚💚❤💞💝💝💝💝💝💝💝💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💚💚💚💓💓💓💕💛💕💕💕💕💕💕💕💕💛💛💟💗💖💖💖💖💖💖💗💗💗💗💗💗💗💗💗😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💙💙💙💙💙💙💙❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 50. Hùng Pham

  Hùng Pham10 ngày trước

  Chạm đôi môi vào tim em đi mik là của nhau anh ơi lo chi chạm nụ hôn vô tim em ik ah babe crazy

 51. Hùng Pham

  Hùng Pham10 ngày trước

  Trái tim chỉ cần 1 mik anh thôi!!~~

 52. Hùng Pham

  Hùng Pham10 ngày trước

  Muốn anh thận ghần em muốn anh thận ghần~~

 53. Hùng Pham

  Hùng Pham10 ngày trước

  Oh oh oh oh~~~

 54. Hùng Pham

  Hùng Pham10 ngày trước

  Vội vàn đánh mất trái tim và gì nữa hông biết :))

 55. Hùng Pham

  Hùng Pham10 ngày trước

  Mời anh vào team của em xem có gì nào?có gì nào?

 56. Bich Ly Tran Hoang

  Bich Ly Tran Hoang10 ngày trước

  Hok

 57. Ly Ho

  Ly Ho11 ngày trước

  Clip đi siêu thị đi a

 58. Trang Thach

  Trang Thach12 ngày trước

  Kkk

 59. Thanh Tùng Trần

  Thanh Tùng Trần12 ngày trước

  Chị Mai Quỳnh Anh : “ Ông chết với tui”.

 60. Tường Trần

  Tường Trần12 ngày trước

  6:42 em rất thích anh nhưng ở khúc này anh hơi quá lời rồi đó ạ

 61. Trần Bảo như

  Trần Bảo như13 ngày trước

  Chị chipu nhìn mà dâm quá ai thấy vậy k

 62. ximeizi liu

  ximeizi liu9 ngày trước

  Trần Bảo như trou mà sao chi pu lại có cảnh mặc mát mẻ!!!🤭😦

 63. Van Le

  Van Le14 ngày trước

  Em la fan cua anh ai la fan

 64. Hao Le

  Hao Le15 ngày trước

  em la fan anh cua anh☺

 65. Thu Ho

  Thu Ho15 ngày trước

  Mũi nam chính đẹp vãi

 66. Như Nguyễn

  Như Nguyễn16 ngày trước

  Tao cười tao ĩa haha

 67. Hang Khach

  Hang Khach16 ngày trước

  Em fan anh nè

 68. Hang Khach

  Hang Khach16 ngày trước

  Ha Ha

 69. Quân Đỗ Đức

  Quân Đỗ Đức16 ngày trước

  cris oi reaction, binh luan lo qua do

 70. Pu Bà tám

  Pu Bà tám17 ngày trước

  xem ô này mắc cừi quá trời lun

 71. nuy Vu

  nuy Vu18 ngày trước

  ☁🎈🎈☁🎈🎈☁ 🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈 🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈 ☁🎈🎈🎈🎈🎈☁ ☁☁🎈🎈🎈☁☁ ☁☁☁🎈☁☁☁ ☁😘😘☁😘😘☁ 😘😘😘😘😘😘😘 😘😘😘😘😘😘😘 ☁😘😘😘😘😘☁ ☁☁😘😘😘☁☁ ☁☁☁😘☁☁☁ ☁🎈🎈☁🎈🎈☁ 🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈 🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈 ☁🎈🎈🎈🎈🎈☁ ☁☁🎈🎈🎈☁☁ ☁☁☁🎈☁☁☁ ✨🌺🌺✨🌺🌺✨ 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ✨🌺🌺🌺🌺🌺✨ ✨✨🌺🌺🌺✨✨ ✨✨✨🌺✨✨✨

 72. Vy Tran

  Vy Tran18 ngày trước

  Hình như theo em được biết thì tim người có 4 ngăn 2 tâm nhĩ và 2 tâm thất chứ đâu phải 2 ngăn

 73. Trân Lê

  Trân Lê18 ngày trước

  Hay là anh chơi Minecraft đi anh Anh chơi Minecraft vui lắm

 74. Nguyen Hoa

  Nguyen Hoa18 ngày trước

  E là phan mới của a đây . Cười tụt loz hâhha

 75. ngoc diêp

  ngoc diêp19 ngày trước

  Chi pu biết bạn thành con heo

 76. hali sadotoki

  hali sadotoki19 ngày trước

  Anh ơi bình luận bài hát màu nước mắc của trung quân đi anh

 77. Dung Trung

  Dung Trung20 ngày trước

  5:29 đi rồi quay lại đây😂

 78. Hồng Nhung Ngô

  Hồng Nhung Ngô20 ngày trước

  Anh cris chị chipu mới ra líp kìa

 79. Dai Hoang Quoc

  Dai Hoang Quoc20 ngày trước

  Em có 13 tuổi thui à

 80. Thùng Loa Gia Lai

  Thùng Loa Gia Lai20 ngày trước

  Bị cái đầu băng cái tay

 81. thái lùn tv

  thái lùn tv21 ngày trước

  Ai sub chéo giúp em

 82. Chuong Nguyen

  Chuong Nguyen21 ngày trước

  anh ơi bình luận bài mới của chipu đianh

 83. thanh nguyenthi

  thanh nguyenthi21 ngày trước

  anh làm thử thách múa cột đi anh

 84. Cuong Trinh

  Cuong Trinh21 ngày trước

  Ci la so 1😂😂😂😂😂

 85. Yến Đặng

  Yến Đặng21 ngày trước

  Người con trai trong phim là người yêu của chị CHI PU ở bên Hàn

 86. Nhut Vo Tan Minh

  Nhut Vo Tan Minh22 ngày trước

  Thấy dú

 87. Hira Park

  Hira Park23 ngày trước

  ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

 88. thuha nguyenthi

  thuha nguyenthi24 ngày trước

  ai la fan hay cho like

 89. Abu Dory

  Abu Dory24 ngày trước

  Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh

 90. Anh Kitty

  Anh Kitty24 ngày trước

  😴

 91. khôi trần

  khôi trần24 ngày trước

  anh ơi chị Chipu ra bài mới rồi kìa anh

 92. what what

  what what24 ngày trước

  Team chưa 18+ điểm danh

 93. Loan Le

  Loan Le25 ngày trước

  Anh không để ý rằng đầu chảy máu mà băng bó tay 🤔🤨😕

 94. Quốc Bùi

  Quốc Bùi25 ngày trước

  Anh hài vãi ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💖💖💖❤❤💖💖❤💖💔💔💔💔💗💗💗💖❤💚💚💛🧡🧡❣❣💟❣🧡🧡💛💛💛🧡❣❣💟💟💟💓💓💓❣❣❣💟💟💞💞💘💘💘💞💙💙💙❣🧡🧡💛💚💚❤❤❤💔💔💗💖💖💖💝💝💖💖💖❤💚💛💌💌💝💝💝💝💖💗❤💛💛🧡🧡❣💙💙❣💟💟💓💓💘💞💞💞💘💘💘💓❣🧡💛💛💛💌💌💌💖❤💗💗💗💔💔💚💚💚💌💝💝💝💗💗💗💗💖💖💖💖💝💝💝💝💌💌❤💔💔💚💚💚💛💛🧡🧡🧡❣❣💟💟💟💟💟❣🧡💟💓💓💓💘💞💞💞💘💘💘💟❣🧡💛💛💛💛💌❤❤💌💌💛🧡❣❣❣❣🧡🧡💛❤❤❤❤💔💔❤❤❤❤❤💌💌❤❤💌👀🧡❣💟💓💓💘💘💘💞💞💞💙💙💙💞💙💙💞💞💘💓❣🧡💛💛💌❤❤❤💖💗💔💔❤💖💝💝💖💖❤❤❤❤❤❤💛🧡🧡🧡🧡❣❣❣❣❣💖💖💖💘💘💖💖💖💘💘💞💖💘💞💞🎿💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓like đi mỏi tay quá

 95. Bảo anh idol

  Bảo anh idol26 ngày trước

  Nói chuyện hài hước dí dỏm quá mak dễ thương

 96. Nguyễn Thuận

  Nguyễn Thuận27 ngày trước

  Anh ởi xem anh ơi ở lại của chi Pu đi anh

 97. Do's TV

  Do's TV28 ngày trước

  Anh ơi cười đao bụng

 98. Huy Hoàng

  Huy Hoàng28 ngày trước

  anh oi anh cute quá hihi anh dep trai nua

 99. Vương Minh

  Vương Minh29 ngày trước

  Lạy Chúa con còn lứa tuổi học sinh. 😅😅😅

 100. Trinh Võ

  Trinh Võ29 ngày trước

  May thang long nay kg co j lam do vo hoc

 101. IDOL WANNA ONE

  IDOL WANNA ONETháng trước

  Hài vl

 102. Sally offical

  Sally officalTháng trước

  LẬY CHÚA CÒN LỨA TUỔI HỌC SINH :))

 103. Ha'ss Thanh'ss

  Ha'ss Thanh'ssTháng trước

  4:48 gió vô đau bụng cừii ỉa Đúng là anh Cris 😂😂

 104. KIM TAEHYUNG

  KIM TAEHYUNGTháng trước

  Anh ơi trong soáng lên ik

 105. Nguyen Mang

  Nguyen MangTháng trước

  Cười ỉa😂😂😂

 106. Sana Le

  Sana LeTháng trước

  Trái chery hok phải trái nhớ

 107. Sana Le

  Sana LeTháng trước

  🤣🤣🤣đào bận quần xì

 108. Sana Le

  Sana LeTháng trước

  Sao ông này mặc đồ nóng hơn chipu 🤣🤣🤣

 109. Sana Le

  Sana LeTháng trước

  Má =))) cuòi ỉa

 110. Nguyensy Hoan

  Nguyensy HoanTháng trước

  Mv chi pu này đúng la mv dâm vãi con cờ hó

 111. Kevin VN

  Kevin VNTháng trước

  Tren troi co trieu vi sao Đuoi dat dau phai co tao voi may Yeu tao thi ke me may

 112. Rcom Doak

  Rcom DoakTháng trước

  nhảm vậy.

 113. Thuy Le

  Thuy LeTháng trước

  Chắc tôi dag coi phim sex của chipu