Lời phản biện của các bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ ĐB nghìn tỷ

  • 15 Th11, 2018
  • 5 066
  •  4
NHẬN XÉT

  1. gslthth gslthth

    gslthth gslthth3 tháng trước

    lúc nhậu nhẹt rượu chè bia ôm gái ngồi đếm tiền Sao​ không bệnh tật??? nhục ơi là nhục đảng ơi là Đảng cướp cộng sản.