LTT Nerf War : SEAL X Warriors Nerf Guns Fight Criminal Group Bandits Gold Button Avenge Lover

NHẬN XÉT

 1. azira idris

  azira idris3 tháng trước

  How did you get gold play button how much your subscribe

 2. Bình Nguyễn

  Bình Nguyễn17 ngày trước

  Chuc mung anh nhan

 3. LTT Nerf War

  LTT Nerf War16 ngày trước

  Thank you for your comment

 4. Bagish Upadhyay

  Bagish Upadhyay3 tháng trước

  I like let Nerf war

 5. LTT Nerf War

  LTT Nerf War3 tháng trước

  hihi...Thank you for your interest

 6. Iakwinder Singh

  Iakwinder Singh3 tháng trước

  Nice

 7. Iqbal Singh

  Iqbal Singh3 tháng trước

  ekam

 8. LTT Nerf War

  LTT Nerf War3 tháng trước

  Thank for watching

 9. diana atanasova

  diana atanasova3 tháng trước

  .криско и тит

 10. diana atanasova

  diana atanasova3 tháng trước

  The

 11. Tteww Rrrr

  Tteww Rrrr3 tháng trước

  رر

 12. Filippo Perniola

  Filippo Perniola3 tháng trước

  Califano1rtg mkkgvhffbklmo234t156890qqqqqqqqqqqqq1311234667890qwruipadhkkx,

 13. سيد ميلاد

  سيد ميلاد3 tháng trước

  Filippo Perniola تاادطذتذ. لللازززز

 14. Abundio González

  Abundio González3 tháng trước

  NERF

 15. LTT Nerf War

  LTT Nerf War3 tháng trước

  thanks

 16. Ali Ala

  Ali Ala3 tháng trước

  حلول

 17. LTT Nerf War

  LTT Nerf War3 tháng trước

  hihi...Thank you for your interest

 18. Miguel Peña

  Miguel Peña3 tháng trước

  Ali Ala

 19. سلام كاضم

  سلام كاضم3 tháng trước

  stoPAi 😂

 20. YOSF YOSF

  YOSF YOSF3 tháng trước

  بالعافية تستاهلون

 21. Mannur Mohammad ali basha

  Mannur Mohammad ali basha3 tháng trước

  Fanatic news

 22. LTT Nerf War

  LTT Nerf War3 tháng trước

  Thank you for following the channel :))

 23. Michelle UwU Chuc Dzib

  Michelle UwU Chuc Dzib3 tháng trước

  Estos videos no son para niños

 24. LTT Nerf War

  LTT Nerf War3 tháng trước

  hi you

 25. ángel Medina

  ángel Medina3 tháng trước

  😤😤😤

 26. خالد لفتاوي

  خالد لفتاوي3 tháng trước

  اين يبدا

 27. LTT Nerf War

  LTT Nerf War3 tháng trước

  thanks

 28. พะเยาว์ สุริยันต์

  พะเยาว์ สุริยันต์3 tháng trước

  ควย

 29. Hindi Hindi Nath

  Hindi Hindi Nath3 tháng trước

  Nice

 30. LTT Nerf War

  LTT Nerf War3 tháng trước

  thanks

 31. ANIEL D

  ANIEL D3 tháng trước

  안녕 진짜로 못하는 분분인가여

 32. LTT Nerf War

  LTT Nerf War3 tháng trước

  Thank you for following the channel :))

 33. Zayaan Kutty Zayaan oz Kutty

  Zayaan Kutty Zayaan oz Kutty3 tháng trước

  다니엘송 லவ்

 34. One Green

  One Green3 tháng trước

  fdd

 35. hsisvsbخدننخنتج كججقنثغمhsisjsgsk

  hsisvsbخدننخنتج كججقنثغمhsisjsgsk3 tháng trước

  خنازير

 36. Katia Sirlene dos Santos Soares

  Katia Sirlene dos Santos Soares3 tháng trước

  Like 971

 37. LTT Nerf War

  LTT Nerf War3 tháng trước

  Thank you for following the channel :))

 38. moises 8 428Paixão

  moises 8 428Paixão3 tháng trước

  Oi

 39. doomy1993

  doomy19933 tháng trước

  ZC

 40. Maria Escobar

  Maria Escobar3 tháng trước

  Como se compra ésa pitola

 41. LTT Nerf War

  LTT Nerf War3 tháng trước

  thanks

 42. Rania Sharawi

  Rania Sharawi3 tháng trước

  .

 43. Aline Almeida

  Aline Almeida3 tháng trước

  Favor fihibovocoxk😡🤑

 44. Arnav Bista

  Arnav Bista3 tháng trước

  Great job

 45. LTT Nerf War

  LTT Nerf War3 tháng trước

  hihi...Thank you for your interest

 46. Arnav Bista

  Arnav Bista3 tháng trước

  Good job

 47. فيصل العنزي

  فيصل العنزي3 tháng trước

  كل زق

 48. Vinicius Santos

  Vinicius Santos3 tháng trước

  Vinicius

 49. Jorge Macias

  Jorge Macias3 tháng trước

  Kk

 50. Abigail Sosa

  Abigail Sosa3 tháng trước

  Jajaja q buenos

 51. Nadeeka chandrimali

  Nadeeka chandrimali3 tháng trước

  Vinicius Santo

 52. datuislam samson

  datuislam samson3 tháng trước

  plss give me elite

 53. LTT Nerf War

  LTT Nerf War3 tháng trước

  Thank you for following the channel :))

 54. Bhavesh Singhania

  Bhavesh Singhania3 tháng trước

  You are.my dick

 55. LTT Nerf War

  LTT Nerf War3 tháng trước

  LTT Nerf War : SEAL X Warriors Nerf Guns Fight Criminal Group Bandits Gold Button Avenge Lover

 56. Medo Shakir

  Medo Shakir3 tháng trước

  سكسي

 57. Mariana Terzieva

  Mariana Terzieva3 tháng trước

  ts.

 58. Kalpana Sivarathri

  Kalpana Sivarathri3 tháng trước

  .vhydghrgd HxghAaghj

 59. yesu k

  yesu k3 tháng trước

  U