Mì Gõ | Tập 181: Đại Ca Ra Tù (Phim Hài Hay 2018)

NHẬN XÉT

 1. ÁO MƯA MINH NGUYÊN

  ÁO MƯA MINH NGUYÊNNgày trước

  ha ha ha

 2. Ngoc Thien Nguyen

  Ngoc Thien Nguyen2 ngày trước

  Ai thích hay thường xuyên xem mì gõ giơ tay

 3. Vu Le

  Vu Le2 ngày trước

  AI THÍCH PINKY ĐIỂM DANH. 💟💟💟

 4. Hà Tân

  Hà Tân3 ngày trước

  Ghét nhất mấy đứa bình luận mà nó nói điểm danh nhớ 😠😠😠😠

 5. Anh Thơ Dao

  Anh Thơ Dao4 ngày trước

  Lúc đầu là anh xê vền phải không

 6. Thongnhat Tran

  Thongnhat Tran5 ngày trước

  ko hay

 7. R I K I Nguyễn

  R I K I Nguyễn6 ngày trước

  1:15 10 năm mà nó dài như 1 thập kỉ😂😂😂khác j nhau

 8. Long Nguyễn

  Long Nguyễn6 ngày trước

  💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 👇 FAN MÌ GÕ 👇 FAN MÌ GÕ 👇 FAN MÌ GÕ

 9. linh trang phạm

  linh trang phạm9 ngày trước

  ✨🌸🌸✨🌸🌸✨ 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 ✨🌸🌸🌸🌸🌸✨ ✨✨🌸🌸🌸✨✨ ✨✨✨🌸✨✨✨ ✨🌺🌺✨🌺🌺✨ 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ✨🌺🌺🌺🌺🌺✨ ✨✨🌺🌺🌺✨✨ ✨✨✨🌺✨✨✨ ✨🌸🌸✨🌸🌸✨ 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 ✨🌸🌸🌸🌸🌸✨ ✨✨🌸🌸🌸✨✨ ✨✨✨🌸✨✨✨ ✨🌺🌺✨🌺🌺✨ 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ✨🌺🌺🌺🌺🌺✨ ✨✨🌺🌺🌺✨✨ ✨✨✨🌺✨✨✨ ✨🌸🌸✨🌸🌸✨ 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 ✨🌸🌸🌸🌸🌸✨ ✨✨🌸🌸🌸✨✨ ✨✨✨🌸✨✨✨ ✨🌺🌺✨🌺🌺✨ 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ✨🌺🌺🌺🌺🌺✨ ✨✨🌺🌺🌺✨✨ ✨✨✨🌺✨✨✨ ✨🌸🌸✨🌸🌸✨ 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 ✨🌸🌸🌸🌸🌸✨ ✨✨🌸🌸🌸✨✨ ✨✨✨🌸✨✨✨ ✨🌺🌺✨🌺🌺✨ 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ✨🌺🌺🌺🌺🌺✨ ✨✨🌺🌺🌺✨✨ ✨✨✨🌺✨✨✨ ✨🌸🌸✨🌸🌸✨ 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 ✨🌸🌸🌸🌸🌸✨ ✨✨🌸🌸🌸✨✨ ✨✨✨🌸✨✨✨ ✨🌺🌺✨🌺🌺✨ 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ✨🌺🌺🌺🌺🌺✨ ✨✨🌺🌺🌺✨✨ ✨✨✨🌺✨✨✨ ✨😍😍✨😍😍✨ 😍😍😍😍😍😍😍 😍😍😍😍😍😍😍 ✨😍😍😍😍😍✨ ✨✨😍😍😍✨✨ ✨✨✨😍✨✨✨ 😊♈️♈️😊♈️♈️😊 ♈️♈️♈️♈️♈️♈️♈️ ♈️♈️♈️♈️♈️♈️♈️ 😊♈️♈️♈️♈️♈️😊 😊😊♈️♈️♈️😊😊 😊😊😊♈️😊😊😊 ✨😻😻✨😻😻✨ 😻😻😻😻😻😻😻 😻😻😻😻😻😻😻 ✨😻😻😻😻😻✨ ✨✨😻😻😻✨✨ ✨✨✨😻✨✨✨ 😑😎😎😑😎😎😑 😎😎😎😎😎😎😎 😎😎😎😎😎😎😎 😑😎😎😎😎😎😑 😑😑😎😎😎😑😑 😑😑😑😎😑😑😑 ✨❤️❤️✨❤️❤️✨ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ✨❤️❤️❤️❤️❤️✨ ✨✨❤️❤️❤️✨✨ ✨✨✨❤️✨✨✨ 😍❤️❤️😍❤️❤️😍 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 😍❤️❤️❤️❤️❤️😍 😍😍❤️❤️❤️😍😍 😍😍😍❤️😍😍😍 ✨😍😍✨😍😍✨ 😍😍😍😍😍😍😍 😍😍😍😍😍😍😍 ✨😍😍😍😍😍✨ ✨✨😍😍😍✨✨ ✨✨✨😍✨✨✨

 10. mai mai tran thi mai

  mai mai tran thi mai10 ngày trước

  Bảo vệ mà là như công an

 11. 王建賢

  王建賢11 ngày trước

  Chua thay ai ra tu chua dc 5phut nua ma lai vo nua roi

 12. Yen Vo

  Yen Vo12 ngày trước

  Tội nghiệp quá ở tù hoài à

 13. Nguyen Ngan

  Nguyen Ngan12 ngày trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 14. Nguyen Ngan

  Nguyen Ngan12 ngày trước

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 15. chi nguyen

  chi nguyen13 ngày trước

  Đoạn tát thấy thương 4 ông kia quá đàn em đã thương đại ca lại còn tát đàn em

 16. Huân Nguyễn

  Huân Nguyễn16 ngày trước

  35 năm mà vẫn mặc áo đó

 17. Hoàng Vinh Official

  Hoàng Vinh Official19 ngày trước

  Cán bộ mặc đồ sờ cu li ti Vl thiệt chứ

 18. Pun Am

  Pun Am21 ngày trước

  Ai để ý dép của NJ ko

 19. Nhung Nguyễn

  Nhung Nguyễn27 ngày trước

  Ra rồi dô quài. Rồi ở trong đó luôn 😦😦😦

 20. Mai Xoan

  Mai XoanTháng trước

  Mì go vô địch

 21. Hương Lê Thi Thu

  Hương Lê Thi ThuTháng trước

  Nghi sao ma cai tu la ( tu do ve sao ko thay dai ca ra tu nua ) ong chet tu lau hay roi , may thang de tu ac on hai dai ca cua no mat hat nguyên mot doi nguoi phai trong tu , huhu

 22. Hương Lê Thi Thu

  Hương Lê Thi ThuTháng trước

  Ong ranh qua , ra roi vo lai , gia ma cung vo nua , thoi chet luon di roi ra tu chu vay hoai met qua

 23. CƯỜI THẢ GA

  CƯỜI THẢ GATháng trước

  like

 24. bích phương ng

  bích phương ngTháng trước

  Chỗ ngt đang dạy đàng em ngt mà ông mò cái đầu ông dô đây lm cái gì 😂😂cười cht mọe

 25. Hương Lê Thi Thu

  Hương Lê Thi ThuTháng trước

  Tap nay vui ghe

 26. thu channel

  thu channelTháng trước

  Ông bảo vệ khùng

 27. Nguyen Minh

  Nguyen MinhTháng trước

  tập này thích nhất khạc nhổ bừa bãi ở tù 3 năm, vô văn hóa ở tù là đúng

 28. Nam Duong Nguyen

  Nam Duong NguyenTháng trước

  team mi go dau diem danh

 29. Thảo Trang

  Thảo TrangTháng trước

  😁😁😂😂

 30. Nhung Ngo

  Nhung Ngo2 tháng trước

  do di do quai

 31. nguyễn Thiện nhân chennl

  nguyễn Thiện nhân chennl2 tháng trước

  ai thích mì gõ điểm danh

 32. Nhung Lâm

  Nhung Lâm2 tháng trước

  Nhọ vãi 😂😂😂

 33. An Đặng

  An Đặng2 tháng trước

  Để ngược điện thoại ahihi

 34. brb lol

  brb lol2 tháng trước

  Hai anh công an mặt gắt v

 35. Hi Hi

  Hi Hi2 tháng trước

  Ông này tội nghiệp thật 😂😂😂

 36. hanhson duong

  hanhson duong3 tháng trước

  Chị Chân ơi Em không biết tên thật của chị nhưng mà chị cho em số điện thoại của chị nha

 37. Phương Phạm

  Phương Phạm3 tháng trước

  Ai thích con gái điểm danh 😄😄😄

 38. vui phamj

  vui phamj3 tháng trước

  Tao rủa thằng đạo diễn và rủa hai thằng bảo vệ

 39. Cẩm Nguyễn

  Cẩm Nguyễn3 tháng trước

  ai thich mi go gio tay

 40. Nguyễn thi Phương Hà

  Nguyễn thi Phương Hà3 tháng trước

  Ai thích chị pinky điểm danh

 41. Quyên Kim

  Quyên Kim3 tháng trước

  Tt

 42. Sói Châu Á

  Sói Châu Á3 tháng trước

  Nhạt

 43. Bùi Phan Đăng Khoa

  Bùi Phan Đăng Khoa3 tháng trước

  Cô mẹ 40 tuổi nhanh ghê mà mình 41 tuổi rồi

 44. Vy Nguyên

  Vy Nguyên3 tháng trước

  Mình thấy tập này cái khúc mà ra ra vô vô cái tù hơi ngu ngu tại vì hồi trước ko chịu về nhà mà nói chuyện bày đặt đứng trước cửa tù làm chi bây giờ bị vô tù mấy lần coi ko hay!!!!!😱😱😱😢😢😢😢😠😠😠😬😬😬😡😡😡😴😴😴

 45. Út sung

  Út sung3 tháng trước

  Hay

 46. Lê SHIN

  Lê SHIN3 tháng trước

  Trời má từng năm mặc 1 bộ đồ á?? HƯ CẤU VL 😂

 47. Thảo Tâm

  Thảo Tâm3 tháng trước

  Ha ha

 48. Dieu Le

  Dieu Le3 tháng trước

  Á trời đựu " 10 năm mà dài như một thập kỷ" hài V~ lờ 🙇🙇🙇🙇 đám đàn em trung thành 22 năm vẫn đợi

 49. Thien Phung

  Thien Phung3 tháng trước

  Ai thích pinky bảo trân điểm danh

 50. GkDuỳenuryrodyhrhkdbldjl Dang

  GkDuỳenuryrodyhrhkdbldjl Dang3 tháng trước

  gc vụ hjhihlbvkgk họ oh

 51. Huyen Ngoc

  Huyen Ngoc3 tháng trước

  Hoa ra la co thay doi

 52. Huyen Ngoc

  Huyen Ngoc3 tháng trước

  Sao hai chu can bo khong thay doi

 53. Đặng Vũ Mobile

  Đặng Vũ Mobile3 tháng trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂

 54. Giàu Nguyễn

  Giàu Nguyễn3 tháng trước

  vúai cũng bự da qua

 55. tô tuấn đạt

  tô tuấn đạt3 tháng trước

  Toktok quảng cáo cho mẹ nó xem à, bực bội

 56. Boss Chi

  Boss Chi3 tháng trước

  Hihi ... 😂😂

 57. Nhi Pham

  Nhi Pham3 tháng trước

  Chan vai

 58. Icy Wolf

  Icy Wolf4 tháng trước

  Tui

 59. Cường Bùi Văn

  Cường Bùi Văn4 tháng trước

  Cả nhạc nền mà cũng lấy luôn ㅋㅋㅋ

 60. Đặng Quang Vinh

  Đặng Quang Vinh4 tháng trước

  Hì hì

 61. Hoan Pham

  Hoan Pham4 tháng trước

  Vợ

 62. Mai Trang Trần

  Mai Trang Trần4 tháng trước

  Đại ca Minh Nhựt khổ quá. Ko ra đc khỏi nơi tù giam. Làm vỡ điện thoại mà cũng vô lại tù... Mấy cái lỗi này tào lao quá.

 63. Nhi Gammer

  Nhi Gammer4 tháng trước

  Máu đen r Đời nhọ vãi

 64. Minh Tran

  Minh Tran4 tháng trước

  Chi pinki dep nhu thien than

 65. Nhi Luong

  Nhi Luong4 tháng trước

  Tập này hơi chán vì cứ đi ra đi vào hoài ah

 66. Nguyễn Bảo

  Nguyễn Bảo4 tháng trước

  hihi ông này o do quá rồi

 67. Hội Thích Cover Nhạc Trung

  Hội Thích Cover Nhạc Trung4 tháng trước

  Sàm vl

 68. Danh Ngô

  Danh Ngô4 tháng trước

  Vậy là kết thúc sau nhiều năm ở tù Ta cũng không thể nào đi nơi khác Ai thích bài viết của mình cho like nha cả nhà

 69. Văn Phương Trần

  Văn Phương Trần4 tháng trước

  Tội nghiệp em quá đi

 70. ๖24ɦא๏ạς ๖ۣۜČんịςん

  ๖24ɦא๏ạς ๖ۣۜČんịςん4 tháng trước

  Chán

 71. phong phan

  phong phan4 tháng trước

  tập này như cc

 72. Long Shinn

  Long Shinn4 tháng trước

  Lý do bá đạo

 73. Kim Hoàng

  Kim Hoàng4 tháng trước

  *-thấy củng hay-*

 74. Mi GoTv

  Mi GoTv5 tháng trước

  minh rat thich mi go mi hay qua

 75. Thành Đạt Nguyễn

  Thành Đạt Nguyễn5 tháng trước

  Chán

 76. B Nguyễn Hữu

  B Nguyễn Hữu5 tháng trước

  Thằng chó cán bộ

 77. Jdjkdkdf Kddkkdd

  Jdjkdkdf Kddkkdd5 tháng trước

  Hay

 78. Trần Trang Anh

  Trần Trang Anh5 tháng trước

  Jeep Áo Của Ronaldo Phải Ko ạ

 79. Anh Minh Lê Viết

  Anh Minh Lê Viết5 tháng trước

  Vo tu vi ma toi khong xung dang het vay ta. Nho nuoc mieng len nguoi phi hanh cong du la phai phat tien chu tai vào tu 10 nam chu that qua dang. Roi cai thu ba la rot cau dien thoai thi den lai chua tai sao lai. Roi cai thu ba vao la dung.Cai thu ba la tai linh.toi nghiep qua.Di vo di ra ca doi luon do.

 80. Chinh Nguyenthi

  Chinh Nguyenthi5 tháng trước

  Diễn nhu cc

 81. Tam Chu

  Tam Chu5 tháng trước

  Tui cung đang chơi gun loa

 82. Sonemle Sonemle

  Sonemle Sonemle5 tháng trước

  Vô lại rồi ra lại vô

 83. Kim Lien

  Kim Lien5 tháng trước

  10 năm mà dài như 1 thập kỉ :v

 84. Truc Le

  Truc Le5 tháng trước

  ff

 85. fan simmy

  fan simmy5 tháng trước

  0:10

 86. nguyên Vohuynhchannguyen

  nguyên Vohuynhchannguyen5 tháng trước

  Hay

 87. thanh thảo Lê

  thanh thảo Lê5 tháng trước

  nhổ một bãi nước bọt phải ở trong tù 3 năm

 88. Quí Trần

  Quí Trần5 tháng trước

  May ong canh sac nay ky qua

 89. Anh Le

  Anh Le5 tháng trước

  Hay quá

 90. Ss.TG. Boy.

  Ss.TG. Boy.5 tháng trước

  nói chuyện nặc nô thật bởi vậy ở tu hoài

 91. hai tuan

  hai tuan5 tháng trước

  hay

 92. My Nha Bach

  My Nha Bach5 tháng trước

  Co seven nua kia

 93. tèo nguyễn

  tèo nguyễn5 tháng trước

  Tào lao

 94. kanis

  kanis5 tháng trước

  Hái vai

 95. hoang sang nguyen

  hoang sang nguyen5 tháng trước

  Hihi

 96. Ilu NMH

  Ilu NMH5 tháng trước

  vailon fim... quanh quẩn

 97. ngan le

  ngan le5 tháng trước

  0:10

 98. Binh Vo

  Binh Vo5 tháng trước

  Seven kìa

 99. Le My

  Le My5 tháng trước

  ai la fan anh seven

 100. Van Quan Ngo

  Van Quan Ngo5 tháng trước

  👒 👱 👗 👢