Mì Gõ | Tập 214 : Tứ Đại Cô Hồn (Phim Hài Hay 2018)

NHẬN XÉT

 1. Ghiền Mì Gõ

  Ghiền Mì Gõ3 tháng trước

  Bạn nghĩ thế nào về cô hồn? Đáng sợ hay đáng thương...?

 2. Thu Huynh

  Thu Huynh14 ngày trước

  Ghê quá đừng chơi nữa mà

 3. Hoàng Nguyễn

  Hoàng Nguyễn21 ngày trước

  Đáng sợ

 4. cẩm nhung

  cẩm nhung26 ngày trước

  cả hai

 5. Anhtho Anhtho

  Anhtho Anhtho27 ngày trước

  Ghiền Mì Gõ 🎆

 6. Hau Hau

  Hau Hau20 giờ trước

  đó Là cái ốp Lưng điện thoại

 7. Hang Vo

  Hang VoNgày trước

  Tui nghe người ta nói chụp ba chết cha thằng chụp mà

 8. Ut Nguyen

  Ut Nguyen3 ngày trước

  A quân đẹp quá yêu a

 9. vanhoa le

  vanhoa le5 ngày trước

  👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 10. Tuong Vo

  Tuong Vo5 ngày trước

  😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😉😉😉😉😉😉😉😉😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😬😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😐😐😐😐😐😐😐😐😐

 11. đá banh như c h o đá

  đá banh như c h o đá5 ngày trước

  📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱🔌🔌🔌🔌🔌🔌📱📱📱📱📱📱📱

 12. đá banh như c h o đá

  đá banh như c h o đá5 ngày trước

  Mi go đặt biệt Mi go đặt biệ Mi go đặt bi Mi go đặt b Mi go đặt Mi go đặ Mi go đ Mi go Mi g M

 13. vink Le

  vink Le11 ngày trước

  Sợ hồn Nhưng Nhìn thấy dể thương

 14. Vinhtham Huynh

  Vinhtham Huynh12 ngày trước

  4:20 cái nhà ở trong phim gạo nếp gạo tẻ

 15. thương võ

  thương võ13 ngày trước

  🌍🌍🌍🌍🌍🌍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🌍😍😍😍😍😍😍😀😁😁😁😣😣🎵😄😆🎵😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😀😍😀😀😀😀😀😍😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀🌎😀😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

 16. Huy Ngo

  Huy Ngo14 ngày trước

  10:3 quăng cái óp lưng

 17. day truong

  day truong14 ngày trước

  😂😂😂😂😂😂

 18. Yên Anh

  Yên Anh15 ngày trước

  😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😂😁😁😁😁😁😁😁😂😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

 19. Nguyễn Thị Bích Vân Nguyễn Thị Bích Vân

  Nguyễn Thị Bích Vân Nguyễn Thị Bích Vân15 ngày trước

  Ai thich chi pinki diem danh

 20. Van Le

  Van Le15 ngày trước

  Kinh quá 😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨

 21. Huy Nguyen

  Huy Nguyen17 ngày trước

  tào lao

 22. Fly in the sky

  Fly in the sky20 ngày trước

  10:3 Quăng lun cái đt

 23. Thao Pham

  Thao Pham20 ngày trước

  😩☹️☹️☹️☹️☹️

 24. Thu Vi

  Thu Vi21 ngày trước

  Mình sợ nhất là cô hồn

 25. Thuan Hoang

  Thuan Hoang21 ngày trước

  😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

 26. Hài Tivi

  Hài Tivi22 ngày trước

  Bay cái đt cmnr😂😂

 27. lucy endermen

  lucy endermen28 ngày trước

  🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈👨🙈😾😾😾😾🙀🙀🙀🙀😺😾😾🙀🙀🙀🙀

 28. Quan Hoang

  Quan HoangTháng trước

  Dkm coi gi cung gap may cai quang cao tao lao.

 29. tram anh phan le

  tram anh phan leTháng trước

  Fan cua chi ne

 30. Nghĩa Đặng

  Nghĩa ĐặngTháng trước

  E

 31. ARMY BTS

  ARMY BTSTháng trước

  yeu migo

 32. Tu Lam

  Tu LamTháng trước

  Ai yêu mì gõ điểm danh😘🏔🍑🍑🍑🍑🍓🍓🍓🍓🙄🙄🙄🙄🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂😗😗😗😗😗😗😚

 33. mi tran

  mi tranTháng trước

  . 9:45 ốp ĐT

 34. Trọng Nghĩa

  Trọng NghĩaTháng trước

  Chị mina đẹp vậy mà bị sét đánh chết

 35. Quoc Huy Thai

  Quoc Huy ThaiTháng trước

  Thich chi meena dien hon khong thich chi pinky dong dau😀😦😡

 36. Bảo Bình

  Bảo BìnhTháng trước

  Tặng Mì Gõ nè 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💝💝💝💝💝💚💝💝💝💝💝💝💝💝💝💚💚💝💝💝💝💝💝💝💚💚💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💚💝💝💝💝💝💝💝💚💚💚💚💚💚💝💝💝💝💝💝💚💚💚💝💝💝💝💝💚💚💝💝💝💝💝💝💚💚💚💝💝💚💚💚💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💚💚💝💝💚💝💚💝💚💚💚💝💚💚💚💚💝💝💚💚💝❤💚💝💝❤❤💟💟💟💟💟💟💟💟💜💜💜💜💖💖💖💖💙💙💙💙💙💛

 37. Hoangnam Tran

  Hoangnam TranTháng trước

  😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😦😵😵😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😵😦😵😦😵😦😵😦😵😦😵😦😵😦😵😦😵😦😵😦😵😦

 38. Anh Xuan

  Anh XuanTháng trước

  Cô hồn j mà biết mở cửa

 39. nhung truong

  nhung truongTháng trước

  meana xinh quá

 40. hot girl xinh

  hot girl xinhTháng trước

  f fa fan fan a fan an fan anh fan anh b fan anh bi

 41. Anh Kỳ Trần

  Anh Kỳ TrầnTháng trước

  👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 42. Thuy Quyen

  Thuy QuyenTháng trước

  Hay thiệt

 43. Thường Nguyễn

  Thường Nguyễn2 tháng trước

  😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

 44. vinh tran quoc

  vinh tran quoc2 tháng trước

  Tôi là fan mì gõ

 45. Cọt Váng

  Cọt Váng2 tháng trước

  Sao lai co hau nguoi ai thay ďung cho 1 lai

 46. Trinh Nguyen

  Trinh Nguyen2 tháng trước

  Ma mà mở cửa đc gê ln

 47. yenphi le

  yenphi le2 tháng trước

  😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😕😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😬😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😐😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😯😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😊😆😆😆😆😆😊😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😣😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😐😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😊😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😕😆😆😆😆😆😕😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😕😕😆😆😆😆😆😆😊😆😆😆😕😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😊😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😊😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😊😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😕😆😆😆😆😆😆😊😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😑😆😆😆😆😆😆😑😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😑😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😑😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😊😆😆😆😆😆😆😆😆😆😑😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😊😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😑😆😆😆😆😆😆😆😆😆😊😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😑😆😆😆😆

 48. Vy Nguyễn

  Vy Nguyễn2 tháng trước

  Hay púa

 49. hong nhung le

  hong nhung le2 tháng trước

  Hay qua🍧

 50. Vy Lê

  Vy Lê2 tháng trước

  Ói ik qua bỏ. Lại 1👍nha êu lém

 51. GkDuỳenuryrodyhrhkdbldjl Dang

  GkDuỳenuryrodyhrhkdbldjl Dang2 tháng trước

  Th im HK j HK kjkhljo HK p

 52. mialô channel

  mialô channel2 tháng trước

  Fan của Ghiền mì gõ đâu điểm danh

 53. Yến Vy

  Yến Vy2 tháng trước

  B Bi Bie Bien Bie Bi B

 54. Trần Thị Thư 2006

  Trần Thị Thư 20062 tháng trước

  Hay wá ace ơi điểm danh cho Thư ik chớ

 55. Thống Đỗ Hoàng

  Thống Đỗ Hoàng2 tháng trước

  tội nghiệp cô hồn quá huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu

 56. Thống Đỗ Hoàng

  Thống Đỗ Hoàng2 tháng trước

  👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💗💗👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💗👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💗👍💗👍💗👍💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💜💜💜💜💜💜💛💛💛💛💛💚💚💚💚💙💙💙💙💙💙❤❤❤❤❤💝💝💝💖💖💖💞💞💞💞💗💗💗💜💜💜💜💜💜💜💓💓💓💕💕💚💚💛💛💜💜💓💓👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💗💗💗👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 57. Ngocnhi Phan

  Ngocnhi Phan2 tháng trước

  😊😀😁😂😈😈😈😈😆😐😆😐😆

 58. Lê Hằng

  Lê Hằng2 tháng trước

  😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯😐😐💯

 59. bunny sweet

  bunny sweet2 tháng trước

  😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

 60. Kim chi

  Kim chi2 tháng trước

  (づ。◕‿‿◕。)づ

 61. Hang Khach

  Hang Khach2 tháng trước

  , 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😉😈😈😉😈😈😉😉😉😉😈😈😈😈😈😈😈😈😉😉😉😃😂😂😁😁😀😆😇😇😇😈😇😠😬😬😉😈😈😈😇😆😅😅😅😆😆😇😇😈😆😀😈😈😈😈😉😉😉😉😉😈😈😯😬👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍☝☝☝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✊✊✌✌✊✊✊✊✊✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌💘💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

 62. E iuu

  E iuu2 tháng trước

  9:41 chị ấy chụp hình bằng niềm tin ạ😅

 63. Taehuyng Kim

  Taehuyng Kim2 tháng trước

  🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜 Hãy choa migo like và sup nhá

 64. Chi Ngô

  Chi Ngô2 tháng trước

  🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌗🌗🌗🌗🌗🌘🌗🌗🌗🌗🌗🌗🌗🌗🌗🌗🌗🌗🌗🌗🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌗🌗🌗🌗🌗🌑🌑🌑🌗🌗🌗🌑🌑🌗🌗🌗🌗🌘🌑🌘🌗🌗🌑🌗🌑🌗🌑🌗🌑🌗🌑🌗🌑🌗🌗🌘🌗🌘🌗

 65. Ngọc kim Lee 96 Hai Lối

  Ngọc kim Lee 96 Hai Lối2 tháng trước

  Ai là fan của mì gõ đâu giơ tay 👋

 66. Phú Sát Hoàng Hậu Dung Âm

  Phú Sát Hoàng Hậu Dung Âm2 tháng trước

  Hay quá

 67. Phuongbien Gach

  Phuongbien Gach2 tháng trước

  20.8 khu công viên điện ảnh

 68. avatar còn nhỏ

  avatar còn nhỏ2 tháng trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 69. Nguyễn tâm ngọc Thuỷ Nguyễn

  Nguyễn tâm ngọc Thuỷ Nguyễn2 tháng trước

  Ai là pan của mi gõ

 70. Nguyễn tâm ngọc Thuỷ Nguyễn

  Nguyễn tâm ngọc Thuỷ Nguyễn2 tháng trước

  tui

 71. châu lê

  châu lê2 tháng trước

  🐕🐶🐩🐈🐱🐀🐁🐭🐹🐢🐇🐰🐓🐔🐣🐤🐥🐦🐏🐑🐐🐺🐃🐂🐄🐮🐴🐗🐖🐷🐽🐸🐍🐼🐧🐘🐨🐒🐵🐆🐯🐻🐫🐪🐊🐳🐋🐟🐠🐡🐙🐚🐬🐌🐛🐜🐝🐞🐲🐉🐾🍸🍺🍻🍷🍹🍶☕🍵🍼🍴🍨.🍧🍮🍗🍦🍯🍤🍩🍳🍣🍰🍔🍱🍪🍟🍞🍫🍝🍜🍬🍕🍙🍭🍖🍚🍛🍎🍈🍲🍥🍢🍡🍘🍠🍌🍏🍊🍋🍄🍅🍆🍇🌰🍍🍓🍒🍑🍐🍉.🌱🍀🌾🍁🌿🌳🍂☀🌴🍃🌈🌵🌺⛅🌷🌻☁🌸🌼🌁🌹🌽🌂☔💧⚡🌀❄⛄🌙🌞🌔🌓🌒🌑🌜🌛🌚🌝🌕🌖🌗🌘🎑🌄🌅🌇🌆🌍🌐🌃🌌🌉🌊🌋🌎.

 72. my nguyễn

  my nguyễn2 tháng trước

  F Fa Fan Fan m Fan mi Fan mi g Fan mi go Fan mi g Fan mi Fan m Fan Fa F

 73. Trinh Nguyen Thi Ngoc Nguyen

  Trinh Nguyen Thi Ngoc Nguyen2 tháng trước

  u

 74. Xuân Cao Ngọc

  Xuân Cao Ngọc2 tháng trước

  Cái ốp lưng chứ Ko có diện thoại

 75. Tuy Tuy

  Tuy Tuy2 tháng trước

  👭💛💙👃💝💘💓💚☝😘😕💞❤🌎💖💜💕💗💋😥😡😊😁😂😊😁😂💋🐶🐩🐱🐭🔰😃🐶🐩🐱🐭🔰💄👞👟🏠🏡🏢🏣🔝🔙🔛🔜^.^^_^>_

 76. MHH LaPuTa

  MHH LaPuTa2 tháng trước

  😥😥😥😥😥😥😥😦😦😦😦😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥💕👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💟💟💟💟💟💟💟💟👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✋✌✋✌✌✌✌✌✌✌👍👍👍👍👍👍👍👍💕👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍☝👍👍👍👍👍👍☝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍☝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💟💟💟👍💟💟👊👍💟👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 77. Phương Anh Hồ

  Phương Anh Hồ2 tháng trước

  F FA FAN FAN M FAN MÌ FAN M FAN FA F

 78. Nam Le

  Nam Le2 tháng trước

  Sai sai sai TỨ ĐẠI DÂM TẶC mới đúng😁😁😁😁😁

 79. Baby Cò

  Baby Cò2 tháng trước

  👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 80. Nguyễnthuy Nguyễn

  Nguyễnthuy Nguyễn2 tháng trước

  💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

 81. Nguyễnthuy Nguyễn

  Nguyễnthuy Nguyễn2 tháng trước

  😻👍

 82. HIỂN ĐÌNH

  HIỂN ĐÌNH2 tháng trước

  tưởng hay lắm,chán thấy bà

 83. Tuyên Phạm

  Tuyên Phạm2 tháng trước

  😘

 84. Duong Phan

  Duong Phan2 tháng trước

  Hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhhhyyyyyyyyyyyhhhyhhyyyyyygyyhyhyyhhhyhyhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

 85. Hung Nguyen

  Hung Nguyen2 tháng trước

  Hay quá 💆💆💆💆💆💞💖💞💖💞💖💞💖💞💞💖

 86. Viet Viet

  Viet Viet2 tháng trước

  Sao nguoi ta lam toi 2 bong nguoi

 87. Thach Le

  Thach Le2 tháng trước

  Tap tiep theo di a

 88. Panda Miniword

  Panda Miniword2 tháng trước

  Chụp hình mưa Ko bao giờ bị sấm giực

 89. Mi Mi

  Mi Mi2 tháng trước

  Em hái đáng hươn😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😿😭😿😭😿😭😿😭😿😭😿😭😿😭😿😿😭😿😭😿😭😿😭😿😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😿😿😿😿😿😿😿😿😿😿😿😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 90. Nhi Phạm

  Nhi Phạm2 tháng trước

  Ủa ông quân của bố là tất cả nè

 91. Loc Le

  Loc Le2 tháng trước

  Chụp 3 chết cha thằng chụp

 92. Trang Khánh

  Trang Khánh2 tháng trước

  Mình sợ cô hồn lắm 😣😣😣😣😣😣

 93. Giãm Cân Nhanh Cấp Tốc An Toàn

  Giãm Cân Nhanh Cấp Tốc An Toàn2 tháng trước

  Wtf.. có bà diểm trinh lun. Vc 😂

 94. Dang Nguyễn

  Dang Nguyễn2 tháng trước

  muốn khóc quá

 95. Zhao Liying

  Zhao Liying2 tháng trước

  Căn nhà quen thuộc :))

 96. Phuonguyen Nguyen

  Phuonguyen Nguyen2 tháng trước

  ♡♥☆♧★♣♡♥

 97. Can Le

  Can Le2 tháng trước

  Yhiy

 98. job Bờm

  job Bờm2 tháng trước

  sợ cô hồn lắm

 99. Âm Thầm Bên Em Vlogs

  Âm Thầm Bên Em Vlogs2 tháng trước

  😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄

 100. Trinh Phan

  Trinh Phan2 tháng trước

  Lại căn nhà ấy

 101. Long Le

  Long Le3 tháng trước

  👏👏👏👏👏👏👏👏

 102. Đan Vi

  Đan Vi3 tháng trước

  👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 103. Thi phuong Ngo

  Thi phuong Ngo3 tháng trước

  Ma mà đụng được người😅😅😅

 104. Nhung Tran

  Nhung Tran3 tháng trước

  k

 105. Tệ Nhi Gopi Ahem Lâm

  Tệ Nhi Gopi Ahem Lâm3 tháng trước

  Hay quá tr xem trễ ơi là trễ chán thiệt