Mì Gõ | Tập 214 : Tứ Đại Cô Hồn (Phim Hài Hay 2018)

NHẬN XÉT

 1. Ghiền Mì Gõ

  Ghiền Mì Gõ5 tháng trước

  Bạn nghĩ thế nào về cô hồn? Đáng sợ hay đáng thương...?

 2. Chien Laihop

  Chien Laihop15 ngày trước

  Em thay thang co hon dang so o cho ma no hay doa minh 👩👩👩💖💗💝💙💚💟👍

 3. Mychi Nguyen

  Mychi Nguyen29 ngày trước

  Đáng thương

 4. Huệ Vũ

  Huệ VũTháng trước

  Sợ cả hai

 5. Anh Thơ Dao

  Anh Thơ DaoTháng trước

  Ghiền Mì Gõ đáng thương

 6. Viettel Cantho

  Viettel Cantho2 ngày trước

  Cô hồn đáng thương

 7. Khao Khao

  Khao Khao2 ngày trước

  Hay quá 😆🤗😝😝😝

 8. Thanh Can

  Thanh Can7 ngày trước

  VA hai luôn

 9. Phan Lệ

  Phan Lệ7 ngày trước

  mì gõ hay ghê yêu luôn

 10. Xuan Le

  Xuan Le9 ngày trước

  💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖😂💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖🤤💖🤤💖🤤💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖🤤💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖😂💖💖💖💖💖💖💖có bao nhiêu hình khác trái tim nè💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖🤤💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖😂

 11. E’ Dawn

  E’ Dawn11 ngày trước

  Mãi yêu mì gõ

 12. Dương Nguyên An

  Dương Nguyên An15 ngày trước

  ,,

 13. Linh Khánh

  Linh Khánh18 ngày trước

  Lan dau minh cu tuong phim com hon dang so lam nhung coi het di thi cam dong con hay nua qua ai thay nhu vay cho minh mot like nhe👍😂😭😢

 14. Bi Nguyen

  Bi Nguyen18 ngày trước

  🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍏🍏🍏🍏🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍎🍎🍎🍏🍏🍐🍐🍐🍏🍎🍏🌶🍏🍎🍏🍏🍆🍏🍏🍎🍏🍏🍎🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍏🍏🍏🍏🍎🍎🍎🍎🍎🍏🍏🍏🍏🍎🍎🍏🍏🍏🍎🍎🍏🍏🍎🍏🍏🍎🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍎🍎🍎🍏🍏🍏🍏🍎🍎🍏🍎🍎🍏🍎🍎🍎🍏🍏🍏🍎🍎🍎🍎🍏🍏🍆

 15. Huy Quốc

  Huy Quốc19 ngày trước

  Phút 9.52 có cái ốp kg

 16. Miu Ka TV

  Miu Ka TV21 ngày trước

  chụp 3 chết cha thằng chụpp

 17. huy nguyen

  huy nguyen22 ngày trước

  ỏ rối sau đó sẽ nai cho mì gõ nhà của em ở cầu đá an cư

 18. Nam Nguyen Ngoc Khoa

  Nam Nguyen Ngoc Khoa22 ngày trước

  😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 19. Quan Hoang

  Quan Hoang24 ngày trước

  Xác để mấy chục năm rồi mà chẳng phân huỷ gì hết vậy

 20. Sang Le

  Sang Le26 ngày trước

  F Fa Fan Fan M Fan Mi Fan Mi G Fan Mi Go

 21. Ngoc'c Nha'a Hà

  Ngoc'c Nha'a Hà29 ngày trước

  Căn nhà giống gạo nếp gạo,t

 22. jennie kim

  jennie kimTháng trước

  Menna lo cai op roi kia

 23. Sky April

  Sky AprilTháng trước

  💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

 24. Diệu Phàngtg

  Diệu PhàngtgTháng trước

  Bữa nay là Bảo tới không cảm nghe cái anh chị

 25. Thi bay Tran

  Thi bay TranTháng trước

  👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍nghìn like cho mì gõ

 26. Hue P

  Hue PTháng trước

  Hay ghê

 27. Ha Phan

  Ha PhanTháng trước

  .

 28. tom anh

  tom anh2 tháng trước

  Cô hồn mở cửa 😅😅

 29. Thảo Nhi Ngyễn

  Thảo Nhi Ngyễn2 tháng trước

  L Là Là s Là sa Là sao Là sao k Là sao kh Là sao khô Là sao khôn Là sao không Là sao không h Là sao không hi Là sao không hiể Là sao không hiểu

 30. Hau Hau

  Hau Hau2 tháng trước

  đó Là cái ốp Lưng điện thoại

 31. Hang Vo

  Hang Vo2 tháng trước

  Tui nghe người ta nói chụp ba chết cha thằng chụp mà

 32. Ut Nguyen

  Ut Nguyen2 tháng trước

  A quân đẹp quá yêu a

 33. vanhoa le

  vanhoa le2 tháng trước

  👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 34. Tuong Vo

  Tuong Vo2 tháng trước

  😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😉😉😉😉😉😉😉😉😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😬😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😐😐😐😐😐😐😐😐😐

 35. đá banh như c h o đá

  đá banh như c h o đá2 tháng trước

  📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱🔌🔌🔌🔌🔌🔌📱📱📱📱📱📱📱

 36. đá banh như c h o đá

  đá banh như c h o đá2 tháng trước

  Mi go đặt biệt Mi go đặt biệ Mi go đặt bi Mi go đặt b Mi go đặt Mi go đặ Mi go đ Mi go Mi g M

 37. vink Le

  vink Le2 tháng trước

  Sợ hồn Nhưng Nhìn thấy dể thương

 38. Vinhtham Huynh

  Vinhtham Huynh2 tháng trước

  4:20 cái nhà ở trong phim gạo nếp gạo tẻ

 39. thương võ

  thương võ2 tháng trước

  🌍🌍🌍🌍🌍🌍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🌍😍😍😍😍😍😍😀😁😁😁😣😣🎵😄😆🎵😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😀😍😀😀😀😀😀😍😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀🌎😀😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

 40. Huy Ngo

  Huy Ngo2 tháng trước

  10:3 quăng cái óp lưng

 41. day truong

  day truong2 tháng trước

  😂😂😂😂😂😂

 42. Yên Anh

  Yên Anh2 tháng trước

  😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😂😁😁😁😁😁😁😁😂😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

 43. Nguyễn Thị Bích Vân Nguyễn Thị Bích Vân

  Nguyễn Thị Bích Vân Nguyễn Thị Bích Vân2 tháng trước

  Ai thich chi pinki diem danh

 44. Van Le

  Van Le2 tháng trước

  Kinh quá 😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨

 45. Huy Nguyen

  Huy Nguyen2 tháng trước

  tào lao

 46. Fly in the sky

  Fly in the sky2 tháng trước

  10:3 Quăng lun cái đt

 47. Thao Pham

  Thao Pham2 tháng trước

  😩☹️☹️☹️☹️☹️

 48. Thu Vi

  Thu Vi2 tháng trước

  Mình sợ nhất là cô hồn

 49. Thuan Hoang

  Thuan Hoang2 tháng trước

  😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

 50. Hài Tivi

  Hài Tivi2 tháng trước

  Bay cái đt cmnr😂😂

 51. lucy endermen

  lucy endermen3 tháng trước

  🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈👨🙈😾😾😾😾🙀🙀🙀🙀😺😾😾🙀🙀🙀🙀

 52. Quan Hoang

  Quan Hoang3 tháng trước

  Dkm coi gi cung gap may cai quang cao tao lao.

 53. tram anh phan le

  tram anh phan le3 tháng trước

  Fan cua chi ne

 54. Nghĩa Đặng

  Nghĩa Đặng3 tháng trước

  E

 55. ARMY BTS

  ARMY BTS3 tháng trước

  yeu migo

 56. Tu Lam

  Tu Lam3 tháng trước

  Ai yêu mì gõ điểm danh😘🏔🍑🍑🍑🍑🍓🍓🍓🍓🙄🙄🙄🙄🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂😗😗😗😗😗😗😚

 57. mi tran

  mi tran3 tháng trước

  . 9:45 ốp ĐT

 58. Trọng Nghĩa

  Trọng Nghĩa3 tháng trước

  Chị mina đẹp vậy mà bị sét đánh chết

 59. Quoc Huy Thai

  Quoc Huy Thai3 tháng trước

  Thich chi meena dien hon khong thich chi pinky dong dau😀😦😡

 60. Bảo Bình

  Bảo Bình3 tháng trước

  Tặng Mì Gõ nè 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💝💝💝💝💝💚💝💝💝💝💝💝💝💝💝💚💚💝💝💝💝💝💝💝💚💚💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💚💝💝💝💝💝💝💝💚💚💚💚💚💚💝💝💝💝💝💝💚💚💚💝💝💝💝💝💚💚💝💝💝💝💝💝💚💚💚💝💝💚💚💚💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💚💚💝💝💚💝💚💝💚💚💚💝💚💚💚💚💝💝💚💚💝❤💚💝💝❤❤💟💟💟💟💟💟💟💟💜💜💜💜💖💖💖💖💙💙💙💙💙💛

 61. Hoangnam Tran

  Hoangnam Tran3 tháng trước

  😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😦😵😵😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😵😦😵😦😵😦😵😦😵😦😵😦😵😦😵😦😵😦😵😦😵😦

 62. Anh Xuan

  Anh Xuan3 tháng trước

  Cô hồn j mà biết mở cửa

 63. nhung truong

  nhung truong3 tháng trước

  meana xinh quá

 64. slime xinh

  slime xinh4 tháng trước

  f fa fan fan a fan an fan anh fan anh b fan anh bi

 65. Anh Kỳ Trần

  Anh Kỳ Trần4 tháng trước

  👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 66. Thuy Quyen

  Thuy Quyen4 tháng trước

  Hay thiệt

 67. Thường Nguyễn

  Thường Nguyễn4 tháng trước

  😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

 68. vinh tran quoc

  vinh tran quoc4 tháng trước

  Tôi là fan mì gõ

 69. Cọt Váng

  Cọt Váng4 tháng trước

  Sao lai co hau nguoi ai thay ďung cho 1 lai

 70. Trinh Nguyen

  Trinh Nguyen4 tháng trước

  Ma mà mở cửa đc gê ln

 71. yenphi le

  yenphi le4 tháng trước

  😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😕😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😬😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😐😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😯😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😊😆😆😆😆😆😊😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😣😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😐😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😊😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😕😆😆😆😆😆😕😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😕😕😆😆😆😆😆😆😊😆😆😆😕😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😊😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😊😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😊😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😕😆😆😆😆😆😆😊😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😑😆😆😆😆😆😆😑😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😑😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😑😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😊😆😆😆😆😆😆😆😆😆😑😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😊😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😑😆😆😆😆😆😆😆😆😆😊😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😑😆😆😆😆

 72. Vy Nguyễn

  Vy Nguyễn4 tháng trước

  Hay púa

 73. hong nhung le

  hong nhung le4 tháng trước

  Hay qua🍧

 74. Vy Lê

  Vy Lê4 tháng trước

  Ói ik qua bỏ. Lại 1👍nha êu lém

 75. GkDuỳenuryrodyhrhkdbldjl Dang

  GkDuỳenuryrodyhrhkdbldjl Dang4 tháng trước

  Th im HK j HK kjkhljo HK p

 76. lan anh

  lan anh4 tháng trước

  Fan của Ghiền mì gõ đâu điểm danh

 77. Yến Vy

  Yến Vy4 tháng trước

  B Bi Bie Bien Bie Bi B

 78. MoOn Dĩnh

  MoOn Dĩnh4 tháng trước

  Hay wá ace ơi điểm danh cho Thư ik chớ

 79. Thống Đỗ Hoàng

  Thống Đỗ Hoàng4 tháng trước

  tội nghiệp cô hồn quá huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu

 80. Thống Đỗ Hoàng

  Thống Đỗ Hoàng4 tháng trước

  👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💗💗👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💗👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💗👍💗👍💗👍💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💜💜💜💜💜💜💛💛💛💛💛💚💚💚💚💙💙💙💙💙💙❤❤❤❤❤💝💝💝💖💖💖💞💞💞💞💗💗💗💜💜💜💜💜💜💜💓💓💓💕💕💚💚💛💛💜💜💓💓👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💗💗💗👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 81. Ngocnhi Phan

  Ngocnhi Phan4 tháng trước

  😊😀😁😂😈😈😈😈😆😐😆😐😆

 82. Lê Hằng

  Lê Hằng4 tháng trước

  😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯😐😐💯

 83. bunny sweet

  bunny sweet4 tháng trước

  😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

 84. Kim chi

  Kim chi4 tháng trước

  (づ。◕‿‿◕。)づ

 85. Hang Khach

  Hang Khach4 tháng trước

  , 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😉😈😈😉😈😈😉😉😉😉😈😈😈😈😈😈😈😈😉😉😉😃😂😂😁😁😀😆😇😇😇😈😇😠😬😬😉😈😈😈😇😆😅😅😅😆😆😇😇😈😆😀😈😈😈😈😉😉😉😉😉😈😈😯😬👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍☝☝☝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✊✊✌✌✊✊✊✊✊✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌💘💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

 86. E iuu

  E iuu4 tháng trước

  9:41 chị ấy chụp hình bằng niềm tin ạ😅

 87. Chi Ngô

  Chi Ngô4 tháng trước

  🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌗🌗🌗🌗🌗🌘🌗🌗🌗🌗🌗🌗🌗🌗🌗🌗🌗🌗🌗🌗🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌗🌗🌗🌗🌗🌑🌑🌑🌗🌗🌗🌑🌑🌗🌗🌗🌗🌘🌑🌘🌗🌗🌑🌗🌑🌗🌑🌗🌑🌗🌑🌗🌑🌗🌗🌘🌗🌘🌗

 88. Ngọc kim Lee

  Ngọc kim Lee4 tháng trước

  Ai là fan của mì gõ đâu giơ tay 👋

 89. Phú Sát Hoàng Hậu Dung Âm

  Phú Sát Hoàng Hậu Dung Âm4 tháng trước

  Hay quá

 90. Phuongbien Gach

  Phuongbien Gach4 tháng trước

  20.8 khu công viên điện ảnh

 91. avatar còn nhỏ

  avatar còn nhỏ4 tháng trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 92. Nguyễn tâm ngọc Thuỷ Nguyễn

  Nguyễn tâm ngọc Thuỷ Nguyễn4 tháng trước

  Ai là pan của mi gõ

 93. Nguyễn tâm ngọc Thuỷ Nguyễn

  Nguyễn tâm ngọc Thuỷ Nguyễn4 tháng trước

  tui

 94. châu lê

  châu lê4 tháng trước

  🐕🐶🐩🐈🐱🐀🐁🐭🐹🐢🐇🐰🐓🐔🐣🐤🐥🐦🐏🐑🐐🐺🐃🐂🐄🐮🐴🐗🐖🐷🐽🐸🐍🐼🐧🐘🐨🐒🐵🐆🐯🐻🐫🐪🐊🐳🐋🐟🐠🐡🐙🐚🐬🐌🐛🐜🐝🐞🐲🐉🐾🍸🍺🍻🍷🍹🍶☕🍵🍼🍴🍨.🍧🍮🍗🍦🍯🍤🍩🍳🍣🍰🍔🍱🍪🍟🍞🍫🍝🍜🍬🍕🍙🍭🍖🍚🍛🍎🍈🍲🍥🍢🍡🍘🍠🍌🍏🍊🍋🍄🍅🍆🍇🌰🍍🍓🍒🍑🍐🍉.🌱🍀🌾🍁🌿🌳🍂☀🌴🍃🌈🌵🌺⛅🌷🌻☁🌸🌼🌁🌹🌽🌂☔💧⚡🌀❄⛄🌙🌞🌔🌓🌒🌑🌜🌛🌚🌝🌕🌖🌗🌘🎑🌄🌅🌇🌆🌍🌐🌃🌌🌉🌊🌋🌎.

 95. my nguyễn

  my nguyễn4 tháng trước

  F Fa Fan Fan m Fan mi Fan mi g Fan mi go Fan mi g Fan mi Fan m Fan Fa F

 96. Trinh Nguyen Thi Ngoc Nguyen

  Trinh Nguyen Thi Ngoc Nguyen4 tháng trước

  u

 97. Xuân Cao Ngọc

  Xuân Cao Ngọc4 tháng trước

  Cái ốp lưng chứ Ko có diện thoại

 98. Tuy Tuy

  Tuy Tuy4 tháng trước

  👭💛💙👃💝💘💓💚☝😘😕💞❤🌎💖💜💕💗💋😥😡😊😁😂😊😁😂💋🐶🐩🐱🐭🔰😃🐶🐩🐱🐭🔰💄👞👟🏠🏡🏢🏣🔝🔙🔛🔜^.^^_^>_

 99. MHH LaPuTa

  MHH LaPuTa4 tháng trước

  😥😥😥😥😥😥😥😦😦😦😦😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥💕👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💟💟💟💟💟💟💟💟👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✋✌✋✌✌✌✌✌✌✌👍👍👍👍👍👍👍👍💕👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍☝👍👍👍👍👍👍☝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍☝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💟💟💟👍💟💟👊👍💟👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 100. Phương Anh Hồ

  Phương Anh Hồ4 tháng trước

  F FA FAN FAN M FAN MÌ FAN M FAN FA F

 101. Nam Le

  Nam Le4 tháng trước

  Sai sai sai TỨ ĐẠI DÂM TẶC mới đúng😁😁😁😁😁

 102. Baby Cò

  Baby Cò4 tháng trước

  👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 103. Nguyễnthuy Nguyễn

  Nguyễnthuy Nguyễn4 tháng trước

  💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

 104. Nguyễnthuy Nguyễn

  Nguyễnthuy Nguyễn4 tháng trước

  😻👍

 105. HIỂN ĐÌNH

  HIỂN ĐÌNH4 tháng trước

  tưởng hay lắm,chán thấy bà