Mì Gõ | Tập 244 : Sự Trả Thù Ngọt Ngào Của Hân Hoa Hậu | Phim Hay Ý Nghĩa 2019

NHẬN XÉT

 1. Hannie A.R.M.Y

  Hannie A.R.M.YGiờ trước

  Đume Hân tên t :))))?

 2. LOI DAICAT

  LOI DAICAT10 giờ trước

  Minh mà làm ở đây là mình giúp chị Hân rồi

 3. Loan Nguyen

  Loan Nguyen12 giờ trước

  Nhìn qua nhìn lại thấy con nhỏ ao cam thấy ghét.

 4. Hiep Van

  Hiep Van13 giờ trước

  bảo vy lúc nào cũng đóng vai ác hết 😈😈😈😈😈😈😈😈😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳

 5. Thuan Nguyen

  Thuan Nguyen13 giờ trước

  đúng là quá đáng mà thấy mà ghét

 6. BLINK yêu BLACKPINK

  BLINK yêu BLACKPINK17 giờ trước

  😍😍yêu mì gõ😍😍

 7. Hoang Nhan Do Duc

  Hoang Nhan Do Duc17 giờ trước

  3 con nhỏ mất dạy 😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤

 8. Mao Nguyen

  Mao Nguyen19 giờ trước

  đáng đời ba đứa khinh người

 9. Tae hyung Tae hyung

  Tae hyung Tae hyung19 giờ trước

  Ghét con áo cam

 10. Tam Nguyen

  Tam Nguyen20 giờ trước

  Dung la 3 con cho

 11. Tam Nguyen

  Tam Nguyen20 giờ trước

  Pinki va 2 chi kia ac thiet

 12. Con Gái Bố Già

  Con Gái Bố Già20 giờ trước

  Phim gì mà lời thoại gắt vl vậy??

 13. kaka Mon

  kaka Mon21 giờ trước

  Có ai fan chį PINKY điem danh nhoa 👍❤❤

 14. Khánh Linh BTS

  Khánh Linh BTSNgày trước

  Ố chị áo cam =]]]

 15. Thảo Vũ

  Thảo VũNgày trước

  Lại là con chó áo cam

 16. Nhat Thi

  Nhat ThiNgày trước

  Vg Vg 😠😠😠😠😠😠😠😢😢😢😢😢😢😢😥😥😥

 17. Pham Chien Quoc

  Pham Chien QuocNgày trước

  Host ao cam kia

 18. thảo nhi võ

  thảo nhi võNgày trước

  Chi binki voi hai chi kia that ác 🙅

 19. Huyền Phạm

  Huyền PhạmNgày trước

  cả pinky nữa

 20. Huyền Phạm

  Huyền PhạmNgày trước

  tập này ghét niaski quá

 21. Huong Do

  Huong DoNgày trước

  Khúc 2:39 đến khúc 3:42 thấy tội chị Hân wá😔😔

 22. BÀ NGOẠI CON VKOOK

  BÀ NGOẠI CON VKOOKNgày trước

  🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍉 🍏🍉🍉 🍏🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉 🍏🍉⚫🍉⚫🍉 🍏🍉🍉🍉🍉⚫🍉 🍏🍉🍉⚫🍉🍉🍉 🍏🍉🍉🍉🍉🍏 🍏🍏🍏🍏🍏

 23. My Ngoc

  My NgocNgày trước

  Chi moi vo lam nguoi mau dep qua

 24. song hyo mi

  song hyo miNgày trước

  CẶP vú con nisaky to vcl 😅

 25. Vy Hoang

  Vy HoangNgày trước

  3 con kia ghe qua

 26. Gam Bui

  Gam BuiNgày trước

  😂😂😂😂😢👖👔👡

 27. congdanh dang

  congdanh dangNgày trước

  sặc mùi gạo nếp gạo tẻ

 28. congdanh dang

  congdanh dangNgày trước

  nghe hân hoa hậu là thấy quen rồi nhớ đến gạo nếp gạo tẻ

 29. Ha Duong

  Ha DuongNgày trước

  Ngọt ngào trả thù thật đáng trân trọng những Người mẫu như Hân, Dù có giàu sang phú quý nhưng tính cách con Người mới là niềm Hạnh phúc thật sự.. Chúc mừng êkip làm phim, mong sẽ mỗi ngày có phim hay hơn nữa để thu hút người xem thêm bổ ích ..

 30. bao nguyen

  bao nguyenNgày trước

  Nghèo mà trang điểm đậm z. Nhạt lại jk chân thật thì tốt lắm

 31. Ánh cute

  Ánh cuteNgày trước

  ✨💎💎✨💎💎✨ 💎💎💎💎💎💎💎 💎💎💎💎💎💎💎 ✨💎💎💎💎💎✨ ✨✨💎💎💎✨✨ ✨✨✨💎✨✨✨ ✨🌺🌺✨🌺🌺✨ 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ✨🌺🌺🌺🌺🌺✨ ✨✨🌺🌺🌺✨✨ ✨✨✨🌺✨✨✨ ✨🌸🌸✨🌸🌸✨ 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 ✨🌸🌸🌸🌸🌸✨ ✨✨🌸🌸🌸✨✨ ✨✨✨🌸✨✨✨ 🌴🐼🐼🌴🐼🐼🌴 🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼 🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼 🌴🐼🐼🐼🐼🐼🌴 🌴🌴🐼🐼🐼🌴🌴 🌴🌴🌴🐼🌴🌴🌴 🌾🐸🐸🌾🐸🐸🌾 🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸 🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸 🌾🐸🐸🐸🐸🐸🌾 🌾🌾🐸🐸🐸🌾🌾 🌾🌾🌾🐸🌾🌾🌾 ☁😘😘☁😘😘☁ 😘😘😘😘😘😘😘 😘😘😘😘😘😘😘 ☁😘😘😘😘😘☁ ☁☁😘😘😘☁☁ ☁☁☁😘☁☁☁ ☁💟💟☁💟💟☁ 💟💟💟💟💟💟💟 💟💟💟💟💟💟💟 ☁💟💟💟💟💟☁ ☁☁💟💟💟☁☁ ☁☁☁💟☁☁☁ 🍀💖💖🍀💖💖🍀 💖💖💖💖💖💖💖 💖💖💖💖💖💖💖 🍀💖💖💖💖💖🍀 🍀🍀💖💖💖🍀🍀 🍀🍀🍀💖🍀🍀🍀 💍🌹🌹💍🌹🌹💍 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 💍🌹🌹🌹🌹🌹💍 💍💍🌹🌹🌹💍💍 💍💍💍🌹💍💍💍

 32. Đức Mẽ Nguyễn

  Đức Mẽ NguyễnNgày trước

  Em thich nhat chi Mi Duyen. Ai thich chi Duyen thi diem diem danh nao

 33. Giải trí Tổng hợp

  Giải trí Tổng hợpNgày trước

 34. Tuyen Lam

  Tuyen LamNgày trước

  Hay

 35. Hue Tuyet

  Hue TuyetNgày trước

  . cj yinyin đẹp wa 💮❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙❤❤❤💜💜💜💜❤❤💙💙💙❤❤💜💜

 36. Pusheen Channel

  Pusheen ChannelNgày trước

  Lại gặp chệ áo cam

 37. anh nguyen

  anh nguyenNgày trước

  Ai ghét con áo Cam bên phải

 38. Nguyencam on nhe Nguyen

  Nguyencam on nhe NguyenNgày trước

  Hello chị áo cam Hello chị pink Hello chị elsa

 39. Vu Nguyen

  Vu Nguyen2 ngày trước

  cai do at doc

 40. Le Huy Vu

  Le Huy Vu2 ngày trước

  Con hân này xấu thật lại còn lố nx chứ

 41. Nga Pham

  Nga Pham2 ngày trước

  Chị ơi hay quá

 42. Anh Trâm

  Anh Trâm2 ngày trước

  Nè 3cô nàng kia đừng nghĩ là mình giỏi là ăn hiếp nhé .

 43. Dtdd Namhoa

  Dtdd Namhoa2 ngày trước

  Cj áo khoát màu đen bên trong trắng là ai v có đóng phim đừng bao giờ xem thường người khác khúc đầu

 44. Đú Khánh

  Đú Khánh2 ngày trước

  1:53 có tiếng j z ????

 45. Ha Ha

  Ha Ha2 ngày trước

  Nhìn han cũng xinh mà

 46. D Bd

  D Bd2 ngày trước

  Tôi nghiep thât khoc lam gi cho het nc mat

 47. Chung Nguyen

  Chung Nguyen2 ngày trước

  💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💒💄💄💄💄💄💄💄💄💄💄💄💄💄💄💄💄💄💄👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂

 48. Đell Cần AI

  Đell Cần AI2 ngày trước

  Tên thì là của Gạo nếp gạo tẻ Tình huống thì là của Quỳnh Búp Bê

 49. Như Lâm

  Như Lâm2 ngày trước

  Hay

 50. Hang Le

  Hang Le2 ngày trước

  ✨🌾 🌾 🌾 😏😏😏😏😏 😏😏😏😏😏😏😏 😏🕓🕓😏🕓🕓😏 😏🕓🎱😏🕓🎱😏 😏😏😏😏😏😏😏 😏😏😏✔😏😏😏 🌀😏😏😏😏😏🌀 😏🌀😏😏😏🌀😏👍 👉🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🕐🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🕐🕐🕐🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀 👟 👟 🍀💖💖🍀💖💖🍀 💖💖💖💖💖💖💖 💖💖💖💖💖💖💖 🍀💖💖💖💖💖🍀 🍀🍀💖💖💖🍀🍀 🍀🍀🍀💖🍀🍀🍀

 51. nhan123 pham123

  nhan123 pham1232 ngày trước

  Chị áo cam kìa

 52. Trần Thư

  Trần Thư2 ngày trước

  Có cj Moon trên tik tok

 53. khanh bang

  khanh bang2 ngày trước

  chi ao cam xao va chac. chi khong phai nha queu bai dac tui nghet chi ao do

 54. Hiếu Ngầu

  Hiếu Ngầu2 ngày trước

  Sao mỗi lần chị Pinky và Meena đóng cái j đó thì chị duyên chảnh chó đó đóng có bả là ko muốn coi luôn

 55. Van DANG

  Van DANG2 ngày trước

  con ao cam k

 56. Aly Moussa

  Aly Moussa3 ngày trước

  cái con mac áo trang no xau lam luôn

 57. Aly Moussa

  Aly Moussa3 ngày trước

  tui ghét con di pinkyp

 58. PHúc Hoang

  PHúc Hoang3 ngày trước

  Nho cho ao do mát dai vai

 59. Cuong Nguyen

  Cuong Nguyen3 ngày trước

  sao lai che bai nguoi khac the kia

 60. minh ngọc nguyễn

  minh ngọc nguyễn3 ngày trước

  chị áo cam hợp đóng vai học đường vs cả vai khó ưa

 61. Dương Dương

  Dương Dương3 ngày trước

  có ai biết in4 hay thông j về chị tóc ngắn áo đỏ ở khúc cuối hong cho mình xin ạ ❤ chị đó đẹp quá làm rụng tim mình rồi :(( cảm mơn m.n trc nha

 62. Hung Le

  Hung Le3 ngày trước

  Neu nhu la minh , minh se giup do

 63. sang nguyễn

  sang nguyễn3 ngày trước

  Chi Ao cam ki hazz

 64. Sao Băng

  Sao Băng3 ngày trước

  Đáng đời 3 con chảnh

 65. Sao Băng

  Sao Băng3 ngày trước

  Áo cam ko ghét mà ghét pinky bảo trân chẳng chó mà thôi

 66. Khai Luong

  Khai Luong3 ngày trước

  Ngu nguoi

 67. Nguyễn Hằng

  Nguyễn Hằng3 ngày trước

  Tập này em hoài ko ngán

 68. Lê Thị Thu Hà

  Lê Thị Thu Hà3 ngày trước

  Tại sao lại là con nhỏ áo cam hả hả hả

 69. tony alice

  tony alice3 ngày trước

  hân tốt bụng quá!

 70. trang chuối

  trang chuối3 ngày trước

  Đūng bao h coi thuong ng khác

 71. Biên Nguyễn

  Biên Nguyễn3 ngày trước

  chỉ diễn giả bộ thôi mà

 72. Tuan Mai

  Tuan Mai3 ngày trước

  Moi nguoi dung chui chi ao cam nua do la do chi thich dong vai ac thoi

 73. Thiphu Nong

  Thiphu Nong3 ngày trước

  Con chó pinky cả lớp em trả ai ưa pinky vừa sĩ lại vừa xấu trang điểm thì đẹp lắm tẩy trang xong thì😝😝😝😝😝😝😖😖😖😖😖😫😫

 74. Long VO

  Long VO3 ngày trước

  làm nhu mình đep lam mà nói nguoi ta

 75. Oanh Nguyen

  Oanh Nguyen3 ngày trước

  Con nhỏ áo cam trong phim cũng àc ngoài doi cũng ác

 76. Giang Nguyen

  Giang Nguyen3 ngày trước

  Mì gõ ngày càng nhạt

 77. Huyen Tran

  Huyen Tran3 ngày trước

  Cái bà quẳn một cục trên đầu ở tập trước còn dực chồng người khác ở tập này còn làm lố hơn nữa.bài đặt nguyện thỏ mai ác như con quỷ thấy chị ny ko vừa hiền lành vừa giỏi giang

 78. Thuong Bich

  Thuong Bich3 ngày trước

  Chị cũng nào

 79. Nguyễn Tú Anh

  Nguyễn Tú Anh3 ngày trước

  ai tên Hân điểm danh

 80. Thuong Bich

  Thuong Bich3 ngày trước

  Ma Kêt

 81. Bo Lê

  Bo Lê3 ngày trước

  Tiếng Anh gươm ghế

 82. Manh Hoang

  Manh Hoang3 ngày trước

  Han xau nhu con ma

 83. Tuấn Nguyễn

  Tuấn Nguyễn3 ngày trước

  🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦓🦄🦄🦄🦓🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦓🦓🦄🦄🦄🦄

 84. Thanh Ngan Nguyễn Thị

  Thanh Ngan Nguyễn Thị3 ngày trước

  Một cái kết thật là tuyệt và có một cái kết dành cho ba chị gái rất xứng đáng

 85. Khánh Lê

  Khánh Lê3 ngày trước

  Con áo cam ngực đã lép mà còn ...

 86. Hương Lan

  Hương Lan3 ngày trước

  có diễn viên mới đúng k ạ??? nghe giọng chua quá

 87. Tai Phan

  Tai Phan3 ngày trước

  Toi chi Han nhieu qua

 88. Nui Thanh Ha

  Nui Thanh Ha3 ngày trước

  Có ai tên hân ko điểm danh

 89. Hương Lan

  Hương Lan3 ngày trước

  bà váy đỏ lúc đầu nhìn quen quen nhở tên j thế ai biết k ạ??? cmt cho em biết vs ạ!!

 90. avatar musik chuyên fim channel

  avatar musik chuyên fim channel3 ngày trước

  Ghét nhất c áo đỏ kia. Cái giọng đã thấy ghét

 91. Trang Ngọc Uyên Lê

  Trang Ngọc Uyên Lê3 ngày trước

  cho mình hỏi tí,cái cj áo cam vì sao lại có biệt danh là con áo cam v ạ

 92. thanhkieu tsan

  thanhkieu tsan3 ngày trước

  Pinky xấu gái, áo cam xấu mà còn ác nữa với chị pink xấu xa 💔

 93. น้ําฝน สงโพสี

  น้ําฝน สงโพสี3 ngày trước

  cho mình hỏi cái chị mà mặc áo cái váy màu hồng tên gì vậy

 94. น้ําฝน สงโพสี

  น้ําฝน สงโพสี3 ngày trước

  mà chị mặc váy màu hồng đậm í chứ không phải chị pinky đâu

 95. Quôc nho OFFICIAL

  Quôc nho OFFICIAL3 ngày trước

  em thích pinkki

 96. Han Bao

  Han Bao3 ngày trước

  Ủa chị áo cảm là ai vại

 97. Hồng Tạ

  Hồng Tạ3 ngày trước

  Em yêu 3 cô gái xinh xắn

 98. Ha Ha

  Ha Ha4 ngày trước

  Pinki đang ghét ahaha

 99. Nguyen Diem

  Nguyen Diem4 ngày trước

  3 con quy cai

 100. Sinh Cao

  Sinh Cao4 ngày trước

  nhật vật chín quá lố trang điểm quá nhiều ko hợp. ok

 101. Bizie lê

  Bizie lê4 ngày trước

  Mặc đồ quá hỡ.( ý kiến riêng ). Mấy chị đẹp đẹp ko mà mặc áo thấy mún hết rồi😊😊. Ghiền mỹ gõ ngày này cx coi.

 102. ANSA OLINVIA BTS

  ANSA OLINVIA BTS4 ngày trước

  Ghét nhỏ áo cam v~

 103. ARMY bts

  ARMY bts4 ngày trước

  Lại cj áo cam