Những Ca Khúc Nhạc Trẻ Hay Nhất 2018 - 30 Bài Hát Nhạc Trẻ Tâm Trạng Chấn Động Triệu Con Tim 2018

NHẬN XÉT

 1. pham vinh

  pham vinhNgày trước

  Hay

 2. CH TT

  CH TTNgày trước

  Mh thích kết thúc một cuộc tình

 3. Xuan Tuyen

  Xuan Tuyen2 ngày trước

  buon

 4. Ngôn Phi trịnh

  Ngôn Phi trịnh3 ngày trước

  Hay

 5. Định Lê Công

  Định Lê Công3 ngày trước

  nhac hay day ad oi

 6. Hien Pham Thao

  Hien Pham Thao4 ngày trước

  Rượu tuy cay mà ngọt Tình tuy ngọt mà cay Rượu giết ta say ngày mai ta tỉnh Tình giết ta rồi...bất tỉnh thiên thu

 7. Dan Nguyen

  Dan Nguyen5 ngày trước

  to cha tu bay

 8. Huy Quang

  Huy Quang5 ngày trước

  Hót hay

 9. phuong bui

  phuong bui5 ngày trước

  Mình bị phản bội đau lm nhưng biết làm sao đây

 10. trần thành

  trần thành6 ngày trước

  chư hẳn giàu củng hạnh phúc

 11. Luyện Hoàng

  Luyện Hoàng6 ngày trước

  Co tren hin giống thi dại chiến kén de

 12. Mão Vũ

  Mão Vũ8 ngày trước

  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 13. Mão Vũ

  Mão Vũ8 ngày trước

  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 14. Mão Vũ

  Mão Vũ8 ngày trước

  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 15. Mão Vũ

  Mão Vũ8 ngày trước

  오지구요

 16. Gãy Fan TV

  Gãy Fan TV8 ngày trước

  Hay tuyệt luôn chị ạ

 17. tan tran

  tan tran8 ngày trước

  Du! Nhac gi toan that tinh ko nghe chan vai

 18. Tú Nguyễn

  Tú Nguyễn9 ngày trước

  nếu như bh chúng ta cầm tay nhau đi ht cuộc đời, k hiện tại như bh đug k anh ,vàng k ct anh sẽ không đi theo người khác ,và em buồn lắm 😔😔😔😔😔😔😔

 19. Nguyen Mai

  Nguyen Mai9 ngày trước

  neu co the quay lai tjan toi se k y ng toi dag y

 20. Doji Gaming

  Doji Gaming9 ngày trước

  Toàn Bài Hay

 21. Vu Le

  Vu Le10 ngày trước

  Tình là lệ ! Nghĩa là máu ! Lệ và Máu cái nào cũng đáng sợ !

 22. Hoang Phuong

  Hoang Phuong11 ngày trước

  .

 23. Linh Dương

  Linh Dương11 ngày trước

  Em ơi em đâu rồi

 24. Thoi Huynh

  Thoi Huynh11 ngày trước

  Chỉ mình cần người ta thôi chứ người ta có cần mình đâu

 25. Hào Võ

  Hào Võ12 ngày trước

  Nhạc có quảq cáo ức chế thật . Nhưq bài nào kuq hay

 26. Ngoc Luyen Nguyen Ngoc Luyen

  Ngoc Luyen Nguyen Ngoc Luyen12 ngày trước

  Hay .nge thấy buồn thật y

 27. FAP tv

  FAP tv13 ngày trước

  Hay đấy.

 28. Vinh Van

  Vinh Van14 ngày trước

  Hay

 29. Phú Lộc Bàn

  Phú Lộc Bàn14 ngày trước

  Nếu còn một ngày để sống★★★

 30. Huân Quach

  Huân Quach15 ngày trước

  Hay qua di a

 31. Thanh Le

  Thanh Le16 ngày trước

  Bai hat hay qua .Tuyêt voi

 32. Hoa Xuan

  Hoa Xuan16 ngày trước

  😆😆

 33. Hải Huyền

  Hải Huyền17 ngày trước

  OK

 34. Hoa Cao

  Hoa Cao17 ngày trước

  hay wa

 35. Dao Mon

  Dao Mon17 ngày trước

  hay

 36. Thang Tạ

  Thang Tạ17 ngày trước

  👍👍👍

 37. Nguyễn Thanh Huyền

  Nguyễn Thanh Huyền17 ngày trước

  thật hay và buồn

 38. Anh Nguyễn

  Anh Nguyễn18 ngày trước

  Người ta thường nói:"7 tỉ người a mới gặp và y em" Tôi lẽ loi,phải chăng:"7 tỉ người,tôi chưa gặp hết,để tìm ra e,ở đâu

 39. Đạt Chau

  Đạt Chau18 ngày trước

  Bài hát đầu nghe thẩm wa dii

 40. Huy VoPin

  Huy VoPin18 ngày trước

  Khi tình yêu là gì mà người con trai xấu thì không bao giờ có 1 tình yêu nào thật lòng

 41. Tuyen Vo

  Tuyen Vo18 ngày trước

  Hay

 42. Nguyen Hau

  Nguyen Hau18 ngày trước

  Người yêu cũ đáng sợ đến mức nào hả mn

 43. Dũng Ngô

  Dũng Ngô19 ngày trước

  rất muốn có ny để biết cảm giác yêu 1 ng

 44. Helj

  Helj19 ngày trước

  Kết thúc rồi mình nghỉ có khóc có đau củng chỉ làm mình thêm lưu luyến

 45. Truyện Ma

  Truyện Ma19 ngày trước

  hay

 46. Làm Video Ảnh Cưới

  Làm Video Ảnh Cưới21 ngày trước

  hay

 47. TUONG VI

  TUONG VI21 ngày trước

  Người ta đã có người khác rồi

 48. Nguyễn triệu Việt

  Nguyễn triệu Việt21 ngày trước

  Dù anh có níu kéo em cũng đã mãi xa rồi...

 49. Vu Hao Nguyen

  Vu Hao Nguyen21 ngày trước

  Nuốt nước mắt làm người xa lạ... Trả em về cho đẹp dạ người ta.😥

 50. Cuong Mai

  Cuong Mai21 ngày trước

  đang nghe hay thì xin lỗi ad nói bậy luôn đ!t mẹ nhà shoppee

 51. trang nguyen

  trang nguyen22 ngày trước

  Nghe ma buon qua

 52. Dương Nguyễn

  Dương Nguyễn22 ngày trước

  hay quá đi anh ơi

 53. Nam Hoang

  Nam Hoang22 ngày trước

  nhạc nhẹ rất hay

 54. TINH Vlogs

  TINH Vlogs22 ngày trước

  Anh em sub chéo vào hết đây Sub chéo song để lại cmt phía dưới video mình trả luôn hé

 55. VUi TV ViETNaM

  VUi TV ViETNaM22 ngày trước

  sud cheo nhe mn

 56. Nam Nguyễn Văn

  Nam Nguyễn Văn22 ngày trước

  Chỉ mong tình yêu này dk giữ mãi mai

 57. XUan tran

  XUan tran23 ngày trước

  Nhạc dat hay rat tam Trang

 58. Minh Tùng Lê

  Minh Tùng Lê23 ngày trước

  Hay

 59. TM ataimobile

  TM ataimobile23 ngày trước

  Hay

 60. Danh Hoàg Thị

  Danh Hoàg Thị23 ngày trước

  Bài kết thúc một cuộc tình là ca sĩ nào hát v mấy bn

 61. Huyy Phạm

  Huyy Phạm16 ngày trước

  Bài nàycủa Cao Thành Nam sáng tác mà

 62. Phúc Phạm

  Phúc Phạm18 ngày trước

  Danh Hoàg Thị cao nam thành

 63. Pé Tuyết

  Pé Tuyết21 ngày trước

  Bài này còn có tên là thay lòng đổi dạ của hồ gia khánh bạn nhé

 64. Sang Nguyễn văn

  Sang Nguyễn văn23 ngày trước

  Hay quá Za

 65. Thế Vũ

  Thế Vũ24 ngày trước

  Có ai giong minh ko nè 8x nhung thich nghe nhac 9x 2k moi deu co ne tim da bi thuong rat nạng roi

 66. linh ngo hoang

  linh ngo hoang25 ngày trước

  nhìn người ta yêu nhau tưởng dễ nhưng lại khó vô cùng..cũng chỉ la vì nghèo

 67. long doanvan

  long doanvan25 ngày trước

  hay qua

 68. Luong Xuan Tien

  Luong Xuan Tien25 ngày trước

  nhạt quá

 69. thang ban

  thang ban27 ngày trước

  hay nhung ge t cai quan cao lam mat hung

 70. Hồng Nhật TV

  Hồng Nhật TV28 ngày trước

  qua hay hong nhat tv kinh nen ban

 71. Chung Hoàng

  Chung Hoàng28 ngày trước

  mối tình đầu tien tại sao ko phải là của nhau mai mãi chứ yeu em nhiều và oh chia tay rui oh mới biet mất di tất cả la vi chữ yeu mà đau một vết thuong ko lành

 72. hoan cong

  hoan cong28 ngày trước

  Hay bit Tran trong nhung gi mk dag Co

 73. Mon Linh

  Mon Linh28 ngày trước

  hay lắắm

 74. Giang Duong

  Giang Duong28 ngày trước

  Hay

 75. Thị Duyên Bùi

  Thị Duyên Bùi29 ngày trước

  Hay những buồn quá

 76. Thị Duyên Bùi

  Thị Duyên Bùi28 ngày trước

  Suy nghĩ rùi buồn hơn

 77. Tú Nguyễn Văn

  Tú Nguyễn Văn29 ngày trước

  buồn nghe suy nghĩ cũng rất ý nghĩa

 78. T - Thiện

  T - Thiện29 ngày trước

  Chờ đợi một người không thuộc về mình ...😪

 79. Xung Kara

  Xung KaraTháng trước

  Hay qua . tha yeu de kho

 80. Thanh Trung

  Thanh TrungTháng trước

  Nhạc đúng tâm trạng.nghe mà mình phải khóc

 81. Ngân Ngọc

  Ngân NgọcTháng trước

  ba dang o dau

 82. Duc Tran

  Duc TranTháng trước

  Tại sao a phải lạnh lùng vô tâm trong khi chính a làm e đau

 83. Tài Trần Ánh

  Tài Trần ÁnhTháng trước

  Như nhồn.

 84. Quê anh Thanh hoá

  Quê anh Thanh hoáTháng trước

  Dù chúng ta ko dc ở bên nhau cho hết cuối con đương nhưng a vẫn luôn giữ e mãi trong tim a! :(

 85. Thế Đập Chaii

  Thế Đập ChaiiTháng trước

  hay vl

 86. Trung Nguyễn Lê

  Trung Nguyễn LêTháng trước

  2 bài đầu như cl

 87. Vì Ai Kậu Buồn

  Vì Ai Kậu BuồnTháng trước

  Xin linh ảnh nền bạn ơi.

 88. Hk Garena gaming

  Hk Garena gamingTháng trước

  Giong Hoàn canh nay

 89. hoang lam nguyen

  hoang lam nguyenTháng trước

  Bài đầu là "Thay lòng đổi dạ" của Hồ Gia Khánh hay hơn

 90. chinh van

  chinh vanTháng trước

  Yêu vội vàng .làm gi để nhận ra yêu nhầm người. Khi thấy người ta chính là Người phản bội. Giờ thì , Kết thúc lâu rui, Nhưng đôi lần”Hỏi thăm nhau”

 91. Nam Hoang

  Nam Hoang22 ngày trước

  ok

 92. Giang Vương

  Giang VươngTháng trước

  Tt

 93. Khoi Nguyen

  Khoi NguyenTháng trước

  Giọt nước tràn ly khi 2 ta ko còn tiếng nói chung. Hơn 1 năm qa a sống trong đau khổ. Bh cả 2 ta cũng có hp mới nhưng nỗi đau này vẫn mãi trong tym anh. E từng là thanh xuân của anh. Cảm ơn e vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh cho a biết yêu biết thương 1ng. A là ng tệ hại khi quên lời thề với em. Ngày a bỏ e đi là ngày đau khổ nhất đời. Tạm biệt em chúc em hạnh phúc. Ngta sẽ cho em hạnh phúc hơn là ở bên anh. Nỗi đau a xin dấu đến cuối đời.

 94. phuong bui

  phuong bui5 ngày trước

  Mình cũng có thấy đau như cắt vậy mình bị n.y phản bội đau hơn b nhiều nhưng mình vẫn yêu cô ấy 1t.y chưa đổi

 95. Những pha khó đỡ

  Những pha khó đỡTháng trước

  tình yêu như bát bún riêu, bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình.

 96. Những pha khó đỡ

  Những pha khó đỡTháng trước

  tình yêu như bát bún riêu, bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình.

 97. Những pha khó đỡ

  Những pha khó đỡTháng trước

  tình yêu như bát bún riêu, bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình.

 98. thế tương

  thế tươngTháng trước

  Nghe bài nhạc mk gặp Qoảng cáo là ngứa mắt vl

 99. Lee Linh

  Lee LinhTháng trước

  haiz,buon...

 100. ジマイン

  ジマインTháng trước

  Ai sub chéo k ạ

 101. Thang Nguyen

  Thang NguyenTháng trước

  Ai thất tình nghe nhạc này là đúng chất...hay

 102. kevin khánh

  kevin khánhTháng trước

  Ai đang that tình điem danh

 103. Định Châu

  Định ChâuTháng trước

  Chia tay a là điều tốt nhất

 104. Tham Hong

  Tham HongTháng trước

  Yêu cũng khổ không yêu cũng khổ. Có vk rồi càng khổ hơn. Tốt nhất sống tự lập tự do mọi người ơi.

 105. IDOL BTS

  IDOL BTSTháng trước

  Bài nghe khi tâm trang buồn vs thất tình mà nó có 1 ý nghĩa là........(rất hay)

 106. ấu nhi

  ấu nhiTháng trước

  S nay k dam iu them 1 ng. Nạo nua dau .bao nhiu do da du roi gio co tien la co tất ca

 107. Tuấn TV

  Tuấn TVTháng trước

  Hihi