Phim Hài Hành Động 2018 Đại Tỷ Học Đường - Xuân Nghị, Thanh Tân, Duy Phước, Wendy Thảo, TiTi HKT

NHẬN XÉT

 1. Anh Lan

  Anh Lan4 ngày trước

  Chị Thảo ngầu wá à lại còn dễ thương nữa chứ, khúc cuối nhìn chị Thảo tội nghiệp wá à

 2. Obdkwndijd Plkbdjbcjs

  Obdkwndijd Plkbdjbcjs6 ngày trước

  Ko bk nói j day chỉ 2 chử thoi tuyệt vời

 3. Trường Mạnh

  Trường Mạnh10 ngày trước

  39:51 thánh soi đâu ròi😆😆😆

 4. Như Nguyễn

  Như Nguyễn14 ngày trước

  lê quá

 5. mai cabodia trúc đào

  mai cabodia trúc đào14 ngày trước

  Phim sầm vãi ra thử lằm nhục tao rồi sinh quay lại dép ko vào mồm nó tao lằm con nó

 6. Tram Tran

  Tram Tran17 ngày trước

  Có ai xem mà khóc như tớ hem

 7. Nhi Nguyen

  Nhi Nguyen19 ngày trước

  Phim hay

 8. Thị Mỹ Nguyễn

  Thị Mỹ Nguyễn20 ngày trước

  L LO LOV LOVE LOVE Y LOVE YO LOVE YOU

 9. Vu Ngoc

  Vu Ngoc22 ngày trước

  Tội mẹ Wendy Thảo ghê

 10. Ti Ra

  Ti Ra22 ngày trước

  Mày đánh nhẹ nhẹ thôi nha mày. Câu này hay vcl.......

 11. Ty Nguyen

  Ty Nguyen25 ngày trước

  Phim hay quá chị Thảo ơi

 12. Thuy Dong

  Thuy Dong27 ngày trước

  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😓😓😓😓😓😓😓😓😓😓😓😓😓😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫

 13. Thuy Dong

  Thuy Dong27 ngày trước

  😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

 14. Thuy Dong

  Thuy Dong27 ngày trước

  😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

 15. Thuy Dong

  Thuy Dong27 ngày trước

  😢😢😢😢😢😢😢

 16. Tương Hạnh

  Tương Hạnh27 ngày trước

  Trong phim này có đam mỹ hả m.n?😐😐😐

 17. Tan Phu

  Tan Phu28 ngày trước

  Nhac hay dien cung hay nua chi❤❤❤💜👍👍💐💐💌

 18. Tan Phu

  Tan Phu28 ngày trước

  Chi thao chi co vo phai ko chi 😇😇😇

 19. Tan Phu

  Tan Phu28 ngày trước

  Chi THAo dien hay lam chi oi ❤❤yeu chi ma fan chi

 20. Muoi Nguyen

  Muoi NguyenTháng trước

  Chị Wendy Thảo hihohihi

 21. Như Nguyễn

  Như NguyễnTháng trước

  Riêng mk cảm thấy nhân vật quan vô cùng đáng thương

 22. Khanh Vlog

  Khanh VlogTháng trước

  Phim hay

 23. PHƯƠNG LAN

  PHƯƠNG LANTháng trước

  Cho mik xin hết bài nhạc đi

 24. Sung Sam

  Sung SamTháng trước

  tình yêu là như vậy sao chỉ còn là niềm đau 💔💔

 25. Nhớ Thái

  Nhớ TháiTháng trước

  Hay quá em thích chị Thảo

 26. Khoi Tran

  Khoi TranTháng trước

  Hay wá à

 27. Thi bich lieu Nguyen

  Thi bich lieu NguyenTháng trước

  Hay quá

 28. BÔNG MAI channel

  BÔNG MAI channelTháng trước

  Anh ấy nói sẽ bảo vệ Thảo đến hơi thở cuối cùng. Nhưng chị Thảo mới là người hi sinh hơi thở ấy

 29. Lương Nguyễn

  Lương NguyễnTháng trước

  Xem hoài ko chán.

 30. Tran Hoai Luong

  Tran Hoai LuongTháng trước

  Chị tên Hân tên thiệt là j z

 31. Tran Hoai Luong

  Tran Hoai LuongTháng trước

  Ai fan wendy Thảo điểm danh đi

 32. Hung Le

  Hung LeTháng trước

  Làm việc không mở máy tính

 33. Ngân Lý

  Ngân LýTháng trước

  Hay wa đi mất

 34. Hạnh Nguyễn

  Hạnh NguyễnTháng trước

  Từ đầu đến cuối người bên em chăm lo cho em là tôi, nhưng đến cuối cùng thì người em chọn vẫn không phải là tôi...... Poor Quang =(((

 35. BÔNG MAI channel

  BÔNG MAI channelTháng trước

  Tội Thảo.... Bị lừa dối tình cảm 💏

 36. Hoài Thương Nguyễn Thị

  Hoài Thương Nguyễn ThịTháng trước

  Khúc cuối phim này làm tui rơi nc mắt

 37. Hoài Thương Nguyễn Thị

  Hoài Thương Nguyễn ThịTháng trước

  Mà sao lại 2018..Mà nói theo tập kia mà tập kia la 2019 ..hk hiểu

 38. Hoài Thương Nguyễn Thị

  Hoài Thương Nguyễn ThịTháng trước

  Hình như tập này nối theo tập kia ..hay quasss😊😊

 39. Chan Chan Mobile Legend

  Chan Chan Mobile LegendTháng trước

  Phim hay qua chi ai ngau vl con chi thao cuc dep

 40. Vu Thuong

  Vu Thuong2 tháng trước

  Yêu chị ❤️❤️❤️❤️

 41. cô gái cô đơn

  cô gái cô đơn2 tháng trước

  Phim còn nữa ko ta

 42. kệ thôi

  kệ thôi2 tháng trước

  Phim hay quá

 43. Đinh Gia Tube

  Đinh Gia Tube2 tháng trước

  cai d/c/m con nung lon mong manh lam phim ket nhu cc y'. vua xau lam phim vua ngu. con me may ton 1 tieng cua bo may xem. cai loai nung lon cu gap cai la yeu. con me may phim nhu lon.

 44. Duong Vu

  Duong Vu2 tháng trước

  Ở khúc 42:34 có ai thấy a cameramen ko😎😎😎

 45. Thảo Trần

  Thảo Trần2 tháng trước

  Troi oi mot cap troi sinh ma

 46. Anhpho Nguyen

  Anhpho Nguyen2 tháng trước

  Va ngay tho

 47. Hieu Nguyen

  Hieu Nguyen2 tháng trước

  Chị Thảo đẹp quá

 48. thơ nhỏ

  thơ nhỏ2 tháng trước

  Chị thảo tội nghiệp quá

 49. Trúc Bii

  Trúc Bii2 tháng trước

  Ê ê, có ai thấy ở lúc 1:02:53 ,cái con nhỏ đó nó đếm số ko z

 50. RinNa Music

  RinNa Music2 tháng trước

  1:04:26 Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh 😂

 51. Trang Ngoc

  Trang Ngoc2 tháng trước

  thảo yêu ai cũng toàn là thứ j ko thật tội nghiệp

 52. Ngu Ma

  Ngu Ma2 tháng trước

  phim hay quá

 53. 6s TV Mabư

  6s TV Mabư2 tháng trước

  Ai thik Wendy thảo điểm danh

 54. 6s TV Mabư

  6s TV Mabư2 tháng trước

  Wendy thảo muôn năm

 55. 6s TV Mabư

  6s TV Mabư2 tháng trước

  Wendy thảo dễ thương vải l

 56. Giao Nguyễn

  Giao Nguyễn2 tháng trước

  Chi thao la nhat

 57. Tam Vo

  Tam Vo2 tháng trước

  Em Thích Chị Wendy Thảo Nhất

 58. Cao Thảo Ngô

  Cao Thảo Ngô2 tháng trước

  Phim quá hay đung tâm trạng

 59. Duy Trần

  Duy Trần2 tháng trước

  đm tao get nhat la thang phi vc đeo hanh phuc okê

 60. Như Thạch

  Như Thạch2 tháng trước

  Em iu cj Wendy thảo

 61. 雷鈺珊

  雷鈺珊2 tháng trước

  😘😘😘😘

 62. khong ten lam

  khong ten lam3 tháng trước

  Em

 63. Lâm Hi

  Lâm Hi3 tháng trước

  Tội anh. Quang quá

 64. Kha Verlex

  Kha Verlex3 tháng trước

  Tội nhất là cho quang

 65. Châu Đinh

  Châu Đinh3 tháng trước

  Hay lam

 66. Châu Đinh

  Châu Đinh3 tháng trước

  😈😈😈🚌💨💨💨🏃😂 Missed a bus! 🌙 🎇➖🍖🍖🍖🍖➖👈 🎇🎇🎇🔥🔥🎇🎇🎇 🎇🎇🔥🔥🔥🔥🎇🎇 🎇🔥🔥🔥🔥🔥🔥🎇 🎇🌰🌰🌰🌰🌰🌰🎇 🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇 ❄ 🌟 🔔 🎄🎄 🔔🔔🔔

 67. Tòng Nguyễn

  Tòng Nguyễn3 tháng trước

  ti đẹp trai quá

 68. Yenhoanh Doan

  Yenhoanh Doan3 tháng trước

  Nguoi nao trn quang cug vay ngu het cho noi hinh nhu tinh yeu k danh cho mguoi ten quang thi dung hon xinh loi nhieu nhe nguoi ten quang

 69. Tiên Lê

  Tiên Lê3 tháng trước

  35:38 ai thay nut vang youtube 👎

 70. Tiên Lê

  Tiên Lê3 tháng trước

  nut vang youtube kia

 71. Quyền Hí

  Quyền Hí3 tháng trước

  L Lo Lov Love you

 72. dong pham van

  dong pham van3 tháng trước

  Bánh bèo 😂😂😂

 73. dong pham van

  dong pham van3 tháng trước

  Buồn cười mẹ của Thảo quá,như còn nhỏ vậy ấy

 74. Trung Vo

  Trung Vo3 tháng trước

  Kien binh quang là vì yêu Quang vl...

 75. Khuong Ba

  Khuong Ba3 tháng trước

  Tội nghiệp quang w á à

 76. vì ty

  vì ty3 tháng trước

  ừk con hiền cha ác

 77. lan thuan

  lan thuan3 tháng trước

  chi thao xinh qua

 78. Le Ha

  Le Ha3 tháng trước

  Hay quá cô thảo ơi

 79. Tham Ka

  Tham Ka3 tháng trước

  Anh Ti dạo này hơi ú rồi

 80. Yến Ngọc

  Yến Ngọc3 tháng trước

  22.48cai doan nay o dang sau chi thao co cai con nao mo nhon va da den qua .nhin thay xau chet me di duoc

 81. Nghi Nguyễn

  Nghi Nguyễn3 tháng trước

  Mắt cười chị thảo đem đóng hồ sơ cho anh ti

 82. Nghi Nguyễn

  Nghi Nguyễn3 tháng trước

  Thảo ngầu ghê

 83. Tram Tran

  Tram Tran3 tháng trước

  Ah ti ti đp trai wa

 84. trái tim tôi Bui

  trái tim tôi Bui3 tháng trước

  tội chị thảo ghê

 85. Trang Lường thị

  Trang Lường thị4 tháng trước

  Đm bọn hãm lồn

 86. duyen mai

  duyen mai4 tháng trước

  Tao lại đọc là sư tử học đường mới sợ chứ 😨

 87. N Gaming

  N Gaming4 tháng trước

  Tội cho Duy Phước ghê

 88. Loan Nguyễn

  Loan Nguyễn4 tháng trước

  Wendy thảo đẹp nhất

 89. anh thư channel

  anh thư channel4 tháng trước

  chi thao voi anh ti ti xung that uoc gi 2 nguoi ho yeu nhay that ha

 90. Trân Nguyễn

  Trân Nguyễn4 tháng trước

  😍😍😍😍

 91. Sách Bùi

  Sách Bùi4 tháng trước

  Tội ngiệp chị Thảo bị con kia lấy kéo đâm vào má

 92. Hau Le

  Hau Le4 tháng trước

  51:37

 93. Hau Le

  Hau Le4 tháng trước

  Phut 37

 94. Trân Nguyễn

  Trân Nguyễn4 tháng trước

  Chị Thảo yêu chị

 95. Thành bằng Hà

  Thành bằng Hà4 tháng trước

  Trong phim này chị whendy thảo mạnh mẽ và xinh đẹp quá 😍

 96. Nguyen Phuc

  Nguyen Phuc4 tháng trước

  Wendy thao may tui rui

 97. Dinh Loc

  Dinh Loc4 tháng trước

  Diễn viên học sinh mak già vc..

 98. nhân pro L

  nhân pro L4 tháng trước

  Ai thik phim này cho mik xin 1 like

 99. army T.H.Ư

  army T.H.Ư4 tháng trước

  Khúc chị thảo kêu chị kia kể ai thấy cái miệng của chị đó nói bảy tám gì hong haha

 100. Le Tuye7 .

  Le Tuye7 .4 tháng trước

  Bai chi thao hat hay wa

 101. hằng 247

  hằng 2474 tháng trước

  Ngày 9 tháng 2 năm 2019 ai còn coi

 102. HUYNH TRAN

  HUYNH TRAN4 tháng trước

  Tôi cho quang toàn tập

 103. Duyên Lê

  Duyên Lê4 tháng trước

  Mìnhvahichthao