Quốc Hội Lặng Im trước bài PHÁT BIỂU chay của Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam

NHẬN XÉT