Sekyung vừa có điện thoại mới Heri đã lưu số điện thoại của mình 100 lần từ lúc nào

NHẬN XÉT

 1. Tran Quanvan

  Tran Quanvan20 giờ trước

  Sine chụp hình sấu quá

 2. Loan Phạm

  Loan PhạmNgày trước

  😂

 3. Diễm Thanh Lâm

  Diễm Thanh Lâm2 ngày trước

  Hahaha

 4. Global Man

  Global Man3 ngày trước

  con lau moi la phan cua HERI

 5. Loc Duong

  Loc Duong3 ngày trước

  😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

 6. Duc Nguyen

  Duc Nguyen3 ngày trước

  có những hành n gì bị. có một k limin i b

 7. Bảo ngoc ghfvxcfesseesed

  Bảo ngoc ghfvxcfesseesed4 ngày trước

  😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇

 8. dao hoa

  dao hoa5 ngày trước

  Các bạn nhấn like 👍Ghiền Phim Hàn nhé!

 9. Đông Mai Duy

  Đông Mai Duy6 ngày trước

  200 ngàn đi mua đất =)))

 10. Tran Muon

  Tran Muon7 ngày trước

  😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😅😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😇😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😇😆😇😇😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😇😇😇😆😇😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆

 11. Tran Muon

  Tran Muon7 ngày trước

  😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😆😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

 12. phương 2k1

  phương 2k18 ngày trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 13. Long Bui

  Long Bui9 ngày trước

  Tìm chữ O QQQQQQQQQQQQQQQOQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQOQQ

 14. Pé Dâu

  Pé Dâu7 ngày trước

  chữ O nằm thứ 16

 15. Thuynga Phan

  Thuynga Phan10 ngày trước

  😁😁😃

 16. Nhi Đinh

  Nhi Đinh11 ngày trước

  😎😍😎😍😍😍😶😶😋😁😁😁😁😂😋😋😁😁

 17. Ngân Nguyễn Quỳnh

  Ngân Nguyễn Quỳnh12 ngày trước

  Cái đồ đáng ghét haha 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😇😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😇😂😂😇😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😇😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😃😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 18. Manh Khang

  Manh Khang12 ngày trước

  :~~

 19. Như Đỗ

  Như Đỗ12 ngày trước

  Chị của sin e là ngườI dơ bẩn😞😞😞

 20. ngoc han

  ngoc han12 ngày trước

  Cái đồ dơ bẩn 😃😂😁😂😂😁😂😁😂😁😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😁😂😁😂😂😁😂😁😂😁😂😁😂😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😃😂😁😁😁😁😂😁😁😂😂😁😂😁😁😁😁😁😁😂😂😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😃😂😃😂😂😃😂😃😂😃😃😃😂😂😃😁😂😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😂😁😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😁😂😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😁😂😁😂😁😂😁😂😂😁😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😁😂😁😂😁😂😁😁😂😂😁😂😁😂😁😁😂😁😂😂😁😁😂😂😁😁😂😂😁😂😁😂😁😁😂😁😂😂😁😁😂😁😂😁😁😂😂😁😂😁😁😂😂😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😃😂😃😃😂😃😂😂😃😂😃😃😂😂😃😂😃😃😂😃😂😃😂😃😂😃😃😂😃😂😂😃😃😂😃😂😂😃😃😂😂😃😃😂😂😃😃😂😂😃😂😃😂😃😃😂😃😂😃😂😂😃😁😂😁😂😂😁😂😁😂😁😂😂😁😂😂😃😂😃😃😁😃😁😃😃😃😃😃😄😄😂😂😄😂😄😄😂😄😂😂😄😄😃😄😄😃😄😃😄😃😄😃😄😃😄😃😄😃😃😂😃😂😃😂😃😂😃😂😂😃😂😃😂😂😃😂😃😂😃😂😃😂😃😂😃😍😂😃😂😃😂😃😂😃😂😃😂😃😂😃😂😃😂😃😃😂😂😃😃😂😂😃😂😃😂😃😃😂😃😂😂😃😃😂😂😃😂😃😃😄😄😂😂😄😂😄😂😄😂😄😄😂😂😄😂😄😂😄😂😄😂😄😂😄😂😄😂😄😂😄😂😄😂😄😂😄😂😄😄😂😄😂😄😂😂😄😄😂😄😂😄😂😄😂😄😂😂😄😂😄😂😄😂😄😂😄😃😄😃😄😃😄😃😄😃😄😃😄😃😄😃😃😄😄😃😄😃😄😃😃😄😃😄😄😂😂😃😂😃😃😂😂😃😂😃😁😂😁😂😁😂😂😃😁😃😁😃😂😃😁😃😁😃😃😁😃😁😁😃😃😁😂😁😂😁😁😂😁😂😂😁😂😁😁😂😁😂😁😂😁😂😁😁😂😂😁😂😁😁😂😁😂😁😁😂😁😂😃😂😂😃😄😂😃😄😁😂😄😂😃😂😃😁😂😁😃😁😂😃😂😁😃😁😂😃😂😁😂😃😄😁😂😃😂😁😄😂😃😁😁😂😄😂😁😃😁😂😄😂😁😃😄😂😁😂😃😁😂😁😄😂😃😁😂😁😄😂😁😃😂😃😁😃😄😂😂😁😃😂😁😄😃😂😁😁😂😂😁😃😁😂😄😁😃😂😁😂😄😂😁😁😁😂😁😂😁😂😃😁😂😃😂😁😁😂😃😂😁😃😃😂😁😂😃😁😃😂😁😂😁😃😂😁😃😁😂😃😁😂😃😃😂😁😂😁😃😂😁😃😃😂😁😂😁😂😃😂😃😂😁😄😂😁😄😁😂😄😂😄😁😂😄😂😃😄😃😂😂😃😄😃😄😂😂😃😄😂😃😄😁😂😃😃😂😄😃😂😁😄😂😃😄😁😂😃😂😃😂😃😄😂😁😄😁😂😄😂😃😄😃😂😄😃😂😄😂😄😃😃😂😄😂😃😄😂😃😄😃😂😄😃😂😄😂😃😄😄😃😂😄😂😙😄😂😄😂😁😂😃😃😂😁😁😂😂😁😂😃😁😂😁😃😂😃😁😁😂😃😂😁😃😂😁😃😁😂😃😁😃😂😃😁😂😁😃😂😁😂😃😂😁😃😂😁😂😁😃😁😃😂😁😂😃😁😂😃😁😂😃😁😃😂😁😂😃😁😃😂😁😃😂😁😃😂😁😃😂😁😂😂😃😁😃😂😃😁😃😂😁😂😃😁😂😃😁😂😃😂😃😁😂😁😃😂😁😃😂😃😁😂😁😃😁😂😃😂😁😃😁😂😃😂😁😃😁😂😃😁😃😂😁😂😃😂😃😁😁😃😂😁😁😂😄😁😄😂😁😄😂😁😄😂😄😂😁😄😂

 21. Dragon p

  Dragon p13 ngày trước

  Mat cuoi 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

 22. Dragon p

  Dragon p13 ngày trước

  Bi mat ko the bat mi

 23. Hien Trieu

  Hien Trieu15 ngày trước

  Mình ghét nhất lasi e

 24. Nhứt Dương

  Nhứt Dương15 ngày trước

  Phim hay quá

 25. Granny 2332

  Granny 233216 ngày trước

  Đồ dơ bẩn ! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 ,,,

 26. Phong Truong

  Phong Truong18 ngày trước

  Đồ dơ bẩn😂😂😂😂😂😂😂

 27. THU HIỀN

  THU HIỀN18 ngày trước

  Heri dứ sine tới lớn cũng đẹp dậy mà heri đẹp hơn sine

 28. Quang Nguyen Nam

  Quang Nguyen Nam18 ngày trước

  Đồ đáng ghét😏😏😏😏😏😏😏🗨

 29. school toy

  school toy20 ngày trước

  V"

 30. Quan Nguyen

  Quan Nguyen20 ngày trước

  Ai fan của heri cho mk like nhak

 31. Cgg Jjh

  Cgg Jjh22 ngày trước

  💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐😂😂😂💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

 32. fan cuồng văn chí

  fan cuồng văn chí23 ngày trước

  Heri ở trong vệ sinh sao mãi ko ra z trời

 33. thanhhuy mobile

  thanhhuy mobile23 ngày trước

  안녕하세요.

 34. litalus lo

  litalus lo23 ngày trước

  coi chừng 2 người không thoát khỏi cặp mắt của tui đâu :)))))))

 35. Tâm Huỳnh

  Tâm Huỳnh24 ngày trước

  哈有

 36. tiền nhan Ngọc

  tiền nhan Ngọc26 ngày trước

  😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

 37. Đỉnh Như

  Đỉnh Như26 ngày trước

  😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

 38. Dương Mạc

  Dương Mạc26 ngày trước

  4:59 hai đứa rảnh ghê

 39. Trương Thanh

  Trương Thanh26 ngày trước

  😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😐😆😆😆😆😆😆😐😆😆😆😆😆😐😐😆😆😐😐😆😆😆😆😐😐😆😆😐😆😆😐😐😆😐😐😆😐😐😐😆😆😆😐😆😆😆😐😐😐😆😆😉😯😆😯😉😆😆😉😯😆😅😉😉😆😆😯😯😯😆😆😆😆😆😆😇😇😇😆😊

 40. Hoàng Chelsea

  Hoàng Chelsea26 ngày trước

  Ai biết điện thoại trong phim này hãng cụ thể j k ah. Nhìn cách bật 1 bên lạ lạ. Có chỗ mua thì càng tốt :))

 41. Lan Hương Chu

  Lan Hương Chu26 ngày trước

  Sekyunh chụp hình gửi hết người này đến người khác

 42. NHN vlog

  NHN vlog28 ngày trước

  Sekyung đẹp wá

 43. thư cute

  thư cute29 ngày trước

  😂😂😂😂😂😃😂😂😂

 44. Thong Do

  Thong DoTháng trước

  đồ dơ bẩn ,đồ đáng ghét 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😊😊😂😊😂😊😊😂😊😊😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😊😊😊😊😂😊😊😂😊😊😊😂😊😂😊😊😂😊😂

 45. Gaming Channel

  Gaming ChannelTháng trước

  Hồi đó tn gửi đi nhah ghê , chả bù cho bh mãi ms chịu gửi

 46. Le Vang

  Le VangTháng trước

  Phim hay qá 👍👍👍👍 👉💖👈

 47. Hanh Nguyen

  Hanh NguyenTháng trước

  Vui nge

 48. Cao Quoc Cuong

  Cao Quoc CuongTháng trước

  Chị của sine xinh vãi nhỉ.

 49. My Lê

  My LêTháng trước

  Tui thích sine heri đóng phim này thấy rức là ghét heri chỉ tội cho sine chỉ là 1 ng ở thôi k đem ra xo sánh đc

 50. Liên Hà

  Liên HàTháng trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 51. Rulia MaiPham

  Rulia MaiPhamTháng trước

  Heri lu số vô để có khi ở trường ngứa miệng thì gọi để chửi😂

 52. Thiên Yết

  Thiên YếtTháng trước

  Chỉ có chú Julien, Chum um và Junk huk là vui khi nhận ảnh Se kuyn

 53. Doanh Nguyễn

  Doanh NguyễnTháng trước

  Thời mới biết xài điện thoại vừa đi chơi với mấy thằng bạn với mấy con nhỏ đm đang đi thấy cái tõm má ơi đạp mẹ nó dô vũng đm tụi nó cứ cười lăn ra mà đéo biết độn thổ đi đâu nhớ mãi luôn

 54. Hinna Ghacha

  Hinna GhachaTháng trước

  💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓

 55. Huynh Bui

  Huynh BuiTháng trước

  Dơ bẩn😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅

 56. Hoa Duong

  Hoa DuongTháng trước

  🏁🇦🇿🇧🇦🇦🇴🇦🇷🇦🇸🇧🇿🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇰🇨🇦🇨🇨🇧🇷🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇲🇨🇱🇨🇱🇧🇿🇧🇿🇧🇿🇧🇿🇧🇿🇧🇴🇨🇨🇧🇷🇪🇨🇪🇨🇪🇨🇪🇺🇪🇹🇪🇹🇩🇰🇨🇿🇪🇪🇪🇬🇫🇴🇫🇴🇪🇨🇪🇨🇪🇨🇨🇿🇨🇽🇭🇰🇭🇰🇬🇳🇬🇳🇬🇩🇬🇪🇬🇬🇬🇬🇬🇬🇬🇺🇬🇮🇬🇮🇬🇮🇬🇺🇬🇹🇭🇹🇬🇹🇬🇹🇬🇹🇰🇮🇰🇮🇰🇮🇰🇮🇰🇮🇰🇮🇰🇮🇰🇭🇰🇿🇰🇾🇰🇼🇰🇵🇯🇴🇮🇴🇯🇵🇲🇬🇲🇭🇲🇭🇲🇬🇲🇸🇸🇧🇸🇧🇸🇨🇵🇼🇷🇼🇷🇺🇷🇺 mà 😎😎😎😎😎😎😎😎😎😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😙😥😩😞😔😔😲😲😔😵😻😻😼😲👹👹👹☠☠💀👽👽👤🚴💆🏇🚴🚴⛹⛹⛹⛹🚵🚵🏇

 57. la thong nguyen

  la thong nguyenTháng trước

  J

 58. Phat Loc

  Phat LocTháng trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😃😃😂😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😂😃😂😃😂😃😂😃😂😃😂😃😂😃😂😃😃😂😃😂😃😂😂😂😂😃😃😃😃😃😂😃😃😂😃😂😃😂😃😃😃😃😂😂😂😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😂😂😂😂😂😂😃😂😂😂😂😃😂😂😂😂😂😂😂😂

 59. Hoa Bui le

  Hoa Bui leTháng trước

  Chi sine da o do ma chu heri

 60. Truong Tran

  Truong TranTháng trước

  🤗🤗🤗🤗🙂🙂😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃🤩🤩🤩😰😰😰🤯🤯😞😞😎😎😋😊😋🙂🙂🙂🙂☺😊😊😊😊😋😃😎😍😍🤗🤗🤗🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤗🙂🙂🙂☺😋😎😍😍🤩🤩😘😘😘😎😊😊😊😋😋😋😎😎😎😍😘😘😘🤩🤗🤗😎😋😋😊😊😋😎🙂🙂🤗😍😍😍😍🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🙂🙂🤟🤟🤟🤟🤟🤟✍✍✍✍👋😞😋😎😎😚😙😙😉😊😊😊😋😍😍🤗🤩🤩🤩😘😅😄😎😋😚😚😙😙😉😉😊😋🤣😋😋😋😎🙂🙂🤗🤗🤗😍🤩🤩🤩😍😄😎🤣😋😚😚😚😚☺🙂😂😁😁😆😆😗☺🤩🤩🤩😘😅😍😎🙂🙂🙂😚😚😊😊😉😙😗😆😀😁😂😉😚😚☺😋🤣☺🙂🙂🤗🤗🤩😘😅😎😎😋☺☺😚😚😙😙😉😉😊😊😚☺🙂🙂🙂🤗🤗🤩😘😍😃😋😊😚☺🙂😎😎😍🤗🤗🤗😎🙂☺☺😚🤗🤗🤗🤗🤩🤩😘😅😃🤣😊😚😚😚☺🙂🙂🤗🤗🤩🤩😘🤩😘😍🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂😎😃😋😂😄😄😅😅😅😅😎😍😍😍😍😍😍

 61. Hoan Hot Ho

  Hoan Hot HoTháng trước

  Đồ dơ bẩn 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 62. Vũ Thị Loan

  Vũ Thị LoanTháng trước

  @ .

 63. Vũ Thị Loan

  Vũ Thị LoanTháng trước

  M

 64. lee li

  lee liTháng trước

  Sekyung chup anh thay ghe

 65. Hue Nguyen

  Hue NguyenTháng trước

  Con Heri thấy vô duyên nhất thế giới của tôi

 66. Huy racing boy

  Huy racing boyTháng trước

  Chị SEkyung xinh thế

 67. Fabix Sanbrian

  Fabix SanbrianTháng trước

  A IM ƯiLL KILl YOU BECUsE YOU ưIll Doe

 68. Fabix Sanbrian

  Fabix SanbrianTháng trước

  Hello Im can điện becuse im Ưilliams điện apeod Oiwooakdi Keokkk

 69. Namly Nguyenthanh

  Namly NguyenthanhTháng trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 70. Hoa Nguyen

  Hoa NguyenTháng trước

  an ft

 71. Quang Minh Ao

  Quang Minh AoTháng trước

  (👅)

 72. Thị Nhung Phạm

  Thị Nhung PhạmTháng trước

  hay

 73. Tra My Nguyễn

  Tra My NguyễnTháng trước

  😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😚😚😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😍😘😘😍😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😘😘😚😚😚😚😚😚😘😘😘😘😚😘😚😚😚😘😚😘😚😘😚😘😚😘😚😘😚😘😚😚😘😚😘😚😘😚😚😘😚😘😚😘😚😚😘😚😚😘😘😚😘😚😘😚😘😚😘😚😘😚😘😚😘😚😘😚😘😚😚😚😘😚😘😚😘😚😘😚😘😚😘😚😘😚😘😚😚😘😚😘😚😘😚😘😚😚😘😚😘😚😚😘😚😘😚😘😚😘😚😘😚😘😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😚😚😘😚😘😘😘😘😘😘😘😚😚😚😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😗😍😗😗😍😗😍😗😍😍😗😗😍😍😍😗😗😍😗😍😗😍😍😗😍😗😍😗😍😗😍😗😍😗😍😗😍😍😗😍😗😍😗😍😍😗😍😗😍😗😍😗😍😍😗😍😗😍😍😍😗😍😛😗😙😍😍😗😛😍😗😍😝😋😛😝😗😍😍😍😗😗😍😘😗😘😗😜😗😝😛😛😗😍😎😚😎😎😎😎😚😗😗😗😚😗😗😙😍😘😚😘😗😘😘😗😗😗🙋😖😔😔😔😖😖😔😪😖😔😖😪😖😪😔😭😔😭😌😭😔😭😭😔😭😚😏😖😔😚😎😚😏😖😓😌😘😭😚😪😫😏😏😚😭😔😏😎😪😔😏😭😏😔😎😎😖😚😖😔😫😚😎😏😔😭😓😪😌😎🙌😷😋😝😗😍😝😍😞😍😍😞😳😵😲😶😷😋😱😍😱😶😛😷😍😒😞😋😝😋😋😝😗😋😝😋😝😋😋😚😋😚😋😚😋😋😭😖😭😚😭😭😎😭😭😭😚😎😎😖😔😖😔😔😖😔😔😔😚😖😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😙😚😙😚😙😚😙😙😚😙😚😙😚😙😚😙😚😙😚😙😙😚😙😚😙😚😙😙😚😙😚😙😚😙😙😚😙😚😙😚😙😙😚😙😚😙😙😚😙😚😙😚😙😙😚😙😚😙😙😚😙😚😙😙😚😙😚😙😚😗😚😙😙😚😙😚😙😙😚😙😚😙😙😚😙😚😙😙😚😙😚😙😙😚😙😚😙😚😙😚😙😙😚😙😚😙😚😙😚😙😚😗😗😚😗😚😗😚😗😗😚😗😚😙😙😙😚😙😚😙😙😚😗😚😗😗😚😗😗😚😗😚😗😗😚😗😚😗😚😙😙😚😙😚😙😚😙😚😙😙😚😙😚😙😙😚😗😚😗😚😗😗😚😗😚😗😗😚😗😗😚😗😗😚😗😚😗😗😚😗😚😗😚😙😙😚😙😚😙😙😚😙😚😙😙😚😙😙😚😙😚😙😚😙😗😚😙😙😚😙😚😙😚😙😙😚😙😚😙😙😚😙😚😙😚😙😚😙😙😚😙😚😙😚😙😚😙😚😙😚😙😚😙😚😙😗😚😙😚😙😙😚😙😚😙😗😚😗😗😚😗😗😚😗😚😗😗😚😙😙😚😙😙😚😙😚😙😙😚😗😗😖😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😖😖😖😖😖😖😖😖😘😖😖😖😘😖😘😘😘😘😘😘😖😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😍😍😘😍😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

 74. Nguyên Diệu team chùa Diệu Quang

  Nguyên Diệu team chùa Diệu QuangTháng trước

  se kyung có điện thoại đẹp ghê

 75. Tuan Nguyen

  Tuan NguyenTháng trước

  Hàn quốc sướng thật không cần mặc đồ học sinh

 76. quyen ngovan

  quyen ngovanTháng trước

  Hay quá đi mất 😍😍😍😍😂😂😂😂😂😂😂😂😌

 77. Njj Yhh

  Njj YhhTháng trước

  😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😀😀😀😀😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😯😯😯😯😯😯😯😯😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😯😯😯😯😯😯😯😯😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😆😆😅😅😅😅😅😆😆😆😆😆😅😅😅😅😅😅😅😆😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😯😯😯😯😯😅😯😯😯😯😯😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅

 78. Huong Lù

  Huong LùTháng trước

  j uy gjhghhhghhjhuuu uy b

 79. Huong Lù

  Huong LùTháng trước

  ukkg v n kg bị kg jkiu

 80. Huong Lù

  Huong LùTháng trước

  mjn

 81. Daz Hg

  Daz HgTháng trước

  Chi sekyung dep

 82. Rine & Shade Fane

  Rine & Shade FaneTháng trước

  ♡♡♡♡♡

 83. Khuong Thach

  Khuong ThachTháng trước

 84. Xuyen Bui

  Xuyen BuiTháng trước

  👍😅😅😅

 85. ty hoang

  ty hoangTháng trước

  Ghet sekyng

 86. EXO WE ARE ONE

  EXO WE ARE ONETháng trước

  Hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

 87. Thy Tran

  Thy TranTháng trước

  Muốn xóa mà gửi đi cho người tao coi 😆😆😆

 88. Vân Huỳnh

  Vân HuỳnhTháng trước

  Đồ đáng ghét 😊😊😊😊😊😊😊😊

 89. Thái Nguyễn

  Thái Nguyễn2 tháng trước

  mất cười he ri quá😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 90. Thái Nguyễn

  Thái Nguyễn2 tháng trước

  haywa

 91. Diệu Nguyễn

  Diệu Nguyễn2 tháng trước

  Nhin sine thay ghet

 92. Vuong Nguyen Hong

  Vuong Nguyen Hong2 tháng trước

  Heri lấy số điện thoại mới,sịn

 93. Thi Mai

  Thi Mai2 tháng trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 94. Hiền Lê

  Hiền Lê2 tháng trước

  🤩😍😘😘😘😘😊😊😊😁😁😁😁😀😀😀😀😀😀

 95. Kiều Thai

  Kiều Thai2 tháng trước

  Mình thích he ri nhất

 96. hoàng minh tuấn

  hoàng minh tuấn2 tháng trước

  Sin E mê trai lắm

 97. pika pika slime

  pika pika slime2 tháng trước

  Heri cũng rảnh lắm lưu 100 lần

 98. Thâng Cầm

  Thâng Cầm2 tháng trước

  Tôi thích cái đồ dơ bẩn 😂😂😂😂😂😂

 99. Hau Phuc

  Hau Phuc2 tháng trước

  Đồ dơ bẩn ^ _ ^ hihi

 100. Gấu Bựa

  Gấu Bựa2 tháng trước

  *Lờ O Zet* =.....

 101. Thanh Le

  Thanh Le2 tháng trước

  😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😁😁😁😁😁😁😀😁😀😁😀😁😀😁😀😁😀😁😀😀😁😀😁😀😁😀😁😀😁😀😁

 102. Như Nguyễn

  Như Nguyễn2 tháng trước

  Hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

 103. Vân Huỳnh

  Vân Huỳnh2 tháng trước

  Heri đồ đáng ghét mầy tưởng giàu là xung hả con có nhiều đồ đặc xung hả 👒👗👙👠👡👢👚👜💼🎒👝👛💰💳💲🎀🎋💄👑👟

 104. Nhung Tuyết

  Nhung Tuyết2 tháng trước

  Heri là người hay nói những câu đồ đáng nghét hoặc đồ dơ bẩn 😊😊😊😂😂😂😂😂