Tốt nghiệp đáng nhớ của Jung Eum, chạy đôn chạy đáo vì sợ bị phát hiện học trường Soun

NHẬN XÉT

 1. Tiên Ngọc

  Tiên Ngọc2 ngày trước

  tội jum eum quá

 2. Linh Trịnh

  Linh Trịnh3 ngày trước

  Một tình yêu thật đẹp như vậy Cuối cùng lại không thể cùng nhau đi đến cuối con đường

 3. vy nguyen

  vy nguyen9 ngày trước

  😢😢

 4. Jd Bd

  Jd Bd9 ngày trước

  Hu hu

 5. Huỳnh Thái Huy 0127

  Huỳnh Thái Huy 012710 ngày trước

  Mình cũng thích lãng mạng và được làm những điều đó cho người mình yêu nhưng chưa bao giờ làm được những điều như JiHoon, FA mà làm với ai huhu

 6. Viet Nguyen Van

  Viet Nguyen Van11 ngày trước

  Vậy là bà này học trg nào v mn

 7. HERI TV

  HERI TV13 ngày trước

  Jung eum toi nghiep qua

 8. Hà Huỳnh

  Hà Huỳnh15 ngày trước

  Nhoi hết chổ nói

 9. Lê Phương Thảo

  Lê Phương Thảo19 ngày trước

  3:11 chungum đeo lens phải k m.n? Đeo mà nhìn như k đeo vậy

 10. huong Giang Le

  huong Giang Le19 ngày trước

  Jung Eum thông minh nhỉ,chạy khỏe nữa

 11. huong Giang Le

  huong Giang Le19 ngày trước

  Ji Hoon là bạn trai tuyệt vời của Jung Eum. Phải chăng Ji Hoon không chết thì tốt nhỉ

 12. Vang Lamthi

  Vang Lamthi19 ngày trước

  me Heri

 13. Phau Phung

  Phau Phung19 ngày trước

  Hoảng hốt quá ha

 14. Tuyen Tran

  Tuyen Tran20 ngày trước

  Chỗ chị chum um ngồi là chỗ đóng gia đình là số 1

 15. doan khanh

  doan khanh20 ngày trước

  Uoc gi co ng yeu nhu vay. Hix.

 16. doan khanh

  doan khanh20 ngày trước

  Uoc gi co ng yeu nhu vay. Hix.

 17. ho tuan

  ho tuan25 ngày trước

  🍍🥝🥝🌶️🌽🥝🥝🍍🍒🍒🍇🍒🍇🍒🍇🍒🍒🍒🍇🍒🍇🍒🍇🍒🍇🍒🍒🍇🍒🍇🍒🍇🍒🍇🍇🍒🍒🍒🍇🍇🍒🍒🍇🍒🍇🍇🍒🍇🍒🍇🍒🍒🍇🍒🍇🍒🍇🍒🍒🍇🍒🍇🍒🍇🍒🍇🍒🍒🍇🍒🍇🍒🍇🍒🍇🍒🍒🍇🍒🍇🍒🍒🍇🍒🍇🥝🍓🍓🥝🥝🍓🥝🥝🍓🥝🍓🥝🍓🥝🍓🥝🍓🥝🍓🥝🍓🥝🍓🥝🍓🍍🍍🍍🍍🥕🍍🥕🍍🥕🍍🥕🍍🥕🥕🍍🥕🍍🥕🍍🥕🍍🥕🍍🥕🍍🥕🍍🥕🥔🍍🥕🍍🥕🍍🥕🍍🎉🎫🎉🥝🍍🏔️🏗️🏔️🍍🥕🥕🍍🥕🍍🥔🍍🥔🍍🥔🥔🍍🥔🥔🥕🥕🍍💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎👒💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎👒💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎👒💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎👒💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎👒💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎👒💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎👒💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎👒💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎👒💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎👒💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎👒💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎👒💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎👒💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎👒💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎👒💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎👒💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎👒💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎👒💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎👒💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎👒💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎👒💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎👒💎💎💎💖💖💣💣💖💖💝💖💣💗💝💖💣💝💖💝💖💖💝💖💝💖💖💖💖💖💖💖🌽🌽🍈🌽🍈🌽🌽🍈🍈🌽🌽🍈🍈🌽🌽🍈🌽🍈🌽🍈🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🌽🍈🍈🌽🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🌽🍈🌽🍈🌽🍈🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🍈🌽🍈🌽🍈🌽🌽🍈🍈🌽🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🌽🍈🌽🍈🌽🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🍈🌽🌽🍈🌽🍈🌽🍈🍈🌽🍈🌽🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🍈🌽🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🍈🌽🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🍈🌽🌽🍈🍈🌽🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🌽🌽🍈🌽🌽🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🌽🍈🌽🍈🌽🍈🍈🌽🌽🍈🌽🍈🌽🍈🍈🌽🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🌽🍈🍈🌽🍈🍓🍇🍓🍟🌮🌯🌮🌯🌮🌯🌯🌮🌯🌮🌯🌭🌯🌭🌯🌭🌯🌭🌯🌭🌯🌭🌯🌭🌯🌭🌯🌭🌯🌭🌯🌯🌭🌯🌭🌯🌭🌯🌭🌯🌮🌯🌭🌯🌭🌯🌯🌮🌯🎗️🎟️🎗️☄️❄️☄️❄️☄️☄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️☄️❄️☄️❄️☄️❄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️☄️❄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️☄️❄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️☄️☄️🔥❄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️☄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️☄️❄️☄️❄️❄️☄️☄️❄️☄️☄️☄️❄️☄️❄️❄️☄️☄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️☄️❄️❄️☄️☄️❄️❄️☄️❄️☄️☄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️❄️☄️☄️❄️☄️❄️☄️❄️❄️❄️☄️❄️✨🎄🎄🎍🎄🎄🎍🎄🎍🎍🎄🎍🎄🎃🎍🎍🎄🎍🎄🎃🎍🎳🎃🎃🎃🎃🎈🎈🎃🎈🎈🎃🎈🎃🎃🎈🎃🎈🎃🎈🎃🎈🎈🎃🎃🎈🎃🎈🎈🎃🎃🎈🎃🎈🎃🎃🎈🎃🎈🎃🎃🎈🎃🎈🎃🎈🎃🎈🎃🎃🎈🎃🎈🎃🎈🎈🎃🎃🎈🎈🎃🎃🎈🎈🎃🎈🎃🎈⛳🥅⛳🥅⛳🥅⛳🥅⛳🥅⛳🥅⛳🥅⛳🥅⛳🥅⛳🥅⛳🥅⛳🥅🖼️🎨:-$🍌🍅🍅🍌🍌🍅🍌🍅🍅🍌🍅🍋🍋🍅🍌🍅🍅🍒🍅🍒🍅🍒🍅🍋🍅🍋🍅🍋🍅🍋🍅🍒🍒🍅🍒🍅🍒🥕🍎🍅🍒🍒🍎🍒🍎🍒🥚🥚🏺🏺🏺🏺🏺🏺🏺🏺🍽️🏺🏺🍽️🏺🏺🏺🍬🍪🍯🍬☕🍯☕🍵🍶🍯🍵🍼🍭🍭🍯🍭🍭🍼🍭🍰🍰🍭🍰🍭🍰🍭🍭🍰🍭🍰🍭🍰🍰🍭🍭🎂🍭🍰🍰🍭🍰🍭🍰🍭🍰🍭🍰🍭🍭🍰🍰🍭🍰🍭🍭🥛🍭🍰🍭🍰🍭🍰🍭🍭🍰🍰🍭🍭🍰🍰🍭🍰🍭🍰🍭🍰🍭🍰🍰🍭🍭🍰🇦🇲🇦🇺🇦🇩🇦🇨🇦🇲🇦🇼🇦🇺🇦🇱🏳️‍🌈🏳️🇦🇮🇦🇹🇦🇸🇦🇬🏴🎌🇦🇫🇦🇪🚩🏁🇦🇩🇦🇴🇦🇶🇦🇷🇦🇸🇧🇫🇧🇴🇨🇦🇧🇿🇧🇳🇧🇪🇧🇲🇧🇾🇧🇼🇧🇯🇧🇧🇧🇦🇧🇮🇧🇭🇦🇿🇦🇽🇧🇬🇧🇷🇧🇸🇧🇹🇨🇰🇨🇻🇩🇰🇩🇯🇨🇺🇨🇮🇨🇭🇨🇷🇩🇪🇨🇿🇨🇴🇨🇬🇨🇫🇨🇳🇨🇲🇨🇩🇨🇨🇨🇱🇨🇼🇨🇽🇨🇾🇪🇷🇫🇴🇬🇭🇬🇬🇫🇲🇪🇬🇪🇪🇫🇯🇫🇮🇪🇨🇬🇪🇬🇩🇬🇧🇪🇺🇪🇹🇬🇦🇫🇷🇪🇸🇩🇿🇩🇴🇩🇲🇬🇹🇭🇹🇮🇳🇮🇲🇭🇷🇬🇷🇬🇶🇭🇳🇭🇰🇬🇳🇭🇳🇮🇪🇮🇱🇮🇩🇬🇾🇬🇲🇬🇱🇬🇼🇬🇺🇬🇮🇮🇨🇭🇺🇪🇷🇫🇴🇬🇭🇬🇬🇫🇲🇫🇲🇪🇬🇫🇯🇬🇪🇬🇪🇬🇩🇫🇮🇪🇨🇩🇿🇬🇧🇬🇧🇪🇺🇪🇹🇩🇴🇩🇲🇪🇸🇫🇷🇬🇦🇧🇿🇨🇦🇨🇰🇨🇻🇩🇰🇩🇯🇨🇺🇨🇮🇪🇷🇬🇹🇭🇹🇮🇳🇮🇲🇭🇷🇬🇷🇬🇶🇭🇳🇭🇰🇬🇳🇮🇱🇮🇪🇮🇩🇬🇾🇬🇼🇮🇨🇬🇲🇬🇱🇬🇮🇬🇺🇭🇺🇯🇲🇰🇲🇱🇦🇰🇿🇰🇮🇯🇪🇮🇹🇰🇭🇰🇬🇮🇸🇰🇾🇰🇼🇰🇷🇰🇪🇮🇷🇮🇶🇯🇵🇯🇴🇮🇴🇰🇵🇰🇳🇱🇹🇲🇪🇲🇴🇲🇳🇲🇩🇱🇸🇱🇷🇲🇨🇲🇦🇱🇰🇲🇲🇲🇱🇲🇰🇱🇾🇱🇮🇱🇨🇱🇻🇲🇭🇲🇬🇱🇺🇱🇧🇲🇼🇳🇬🇳🇿🇳🇺🇳🇫🇲🇻🇲🇺🇳🇪🇳🇷🇳🇵🇳🇦🇲🇹🇲🇸🇲🇿🇲🇾🇲🇷🇲🇵🇲🇽🇳🇮🇳🇱🇳🇴🇰🇬🇱🇹🇲🇪🇲🇴🇱🇹🇲🇩🇯🇲🇰🇲🇱🇦🇰🇿🇰🇮🇰🇮🇯🇪🇮🇹🇰🇭🇰🇬🇮🇸🇯🇲🇰🇲🇱🇦🇰🇿🇰🇮🇯🇪🇱🇹🇲🇪🇲🇴🇲🇳🇲🇩🇱🇸🇱🇸🇱🇷🇲🇨🇲🇲🇲🇱🇲🇦🇱🇰🇱🇮🇱🇾🇱🇻🇱🇨🇱🇧🇱🇺🇲🇬🇲🇭🇲🇰🇯🇲🇲🇼🇳🇬🇵🇰🇵🇾🇸🇧🇸🇦🇵🇼🇵🇭🇵🇬🇵🇹🇵🇸🇵🇫🇷🇼🇷🇼🇷🇺🇵🇸🇵🇫🇵🇪🇵🇷🇵🇳🇵🇦🇴🇲🇵🇱🇶🇦🇷🇴🇷🇸🇷🇼🇸🇦🇸🇹🇸🇹🇸🇹🇹🇩🇹🇨🇸🇸🇸🇮🇸🇭🇸🇷🇹🇦🇸🇿🇸🇴🇸🇬🇸🇪🇸🇳🇸🇲🇸🇩🇸🇨🇸🇱🇸🇻🇸🇽🇸🇾🇸🇿🇹🇦🇹🇨🇹🇨🇹🇩🇹🇳🇺🇦🇻🇪🇻🇨🇹🇿🇹🇲🇹🇱🇹🇼🇻🇦🇺🇿🇹🇻🇹🇰🇹🇯🇹🇹🇹🇷🇹🇭🇹🇬🇹🇴🇺🇬🇺🇸🇺🇾🇺🇿🇿🇦🇾🇪🇼🇸🇻🇺🇻🇳🇻🇮🇻🇬🇿🇲🇿🇼🚭🛅🚭🚭🚼🚳🚳🚼🚳🚭🚼🛄🛅⚠️🚼⚠️🚼🇹🇬🇹🇬🎗️💎💎💎🎩⛑️💎⛑️⛑️💎💎⛑️💎⛑️💎⛑️💎⛑️💎💎⛑️💎💎⛑️⛑️💎💎⛑️⛑️💎💎⛑️💎⛑️💎💎⛑️💎💎⛑️⛑️💎💎⛑️⛑️💎💎⛑️💎⛑️💎⛑️💎⛑️⛑️💎💎⛑️💎⛑️💎⛑️💎⛑️⛑️💎⛑️💎💎⛑️⛑️💎⛑️⛑️🎒👔👘👔👘👔🛍️🕶️🛍️👖🍃🍂🥀🌳🍁🍀🌲🌹🏵️🌱☘️🌿🌷💮🌸🌼🌻💐🦂🌺🌴🌵🌾🌿🏛️🏕️🌎🏜️🏜️🌎🏜️🏖️🏖️🌎🏕️🏖️🌎🏖️🏖️🏕️🗻🗻🏜️

 18. Hữu Bằng

  Hữu Bằng23 ngày trước

  ho tuan 8

 19. Hữu Bằng

  Hữu Bằng23 ngày trước

  ho tuan

 20. ho tuan

  ho tuan24 ngày trước

  🍊🍐🍒🍍🍌🥝🌶️🌽🍓🍌🍋🍒🥕🥔🍑🍊🍉🍐🍆😙🍉🍐🍆🥑🍏🍈🍇🍎🍅

 21. ho tuan

  ho tuan24 ngày trước

  Khi🍍

 22. ho tuan

  ho tuan24 ngày trước

  Oz ép pk 9onz xx, 45789

 23. Fvv Fgg

  Fvv Fgg25 ngày trước

  Fan shie điểm danh

 24. anh linh nguyễn

  anh linh nguyễn9 ngày trước

  🙋🙋🙋🙋

 25. Phương Thu

  Phương Thu26 ngày trước

  Tội nghiệp JE. JH thì quá ga lăng và tâm lí. Cớ j bắt JH của tui chết

 26. anhem hay

  anhem hay27 ngày trước

  đúng vậy nói.Dối làm chi jumum

 27. anhem hay

  anhem hay27 ngày trước

  cá heo channel

 28. anhem hay

  anhem hay27 ngày trước

  cà ã

 29. anhem hay

  anhem hay27 ngày trước

  cá heo channel ần h xõa Fox

 30. anhem hay

  anhem hay27 ngày trước

  cá heo channel ăn Cốc chó lồn cc

 31. My Nguyen

  My Nguyen27 ngày trước

  Hình như tập này cũng là tập chum um bị phát hiện nè

 32. Hai Pham

  Hai Pham27 ngày trước

  Phần cuối buồn quá

 33. Admin Admin

  Admin Admin28 ngày trước

  Jung hyuk đêp qua

 34. Thiên An Nguyễn

  Thiên An Nguyễn28 ngày trước

  Tội nghiệp cô nàng Jung Eum nhưng ai biểu nói dối làm chị

 35. thinh quang

  thinh quangTháng trước

  Chao chuc trung thu Vui ve

 36. Ngọc Nguyễn

  Ngọc NguyễnTháng trước

  Tội chị quá đi

 37. Thang Nguyen

  Thang NguyenTháng trước

  trumum tôi thấy cô ấy xinh 😍hơn inna.❤💛💙💚👍👌👋

 38. Biền Lưu

  Biền LưuTháng trước

  .

 39. Sơn Tùng MTP

  Sơn Tùng MTPTháng trước

  bộ có 2 trường seounl với seinl à

 40. Bảo Bối

  Bảo BốiTháng trước

  Jum eum zt qa

 41. thanh thuong thanh thuong

  thanh thuong thanh thuongTháng trước

  Luc jung eum la len nghe nhu het hon vay do!!!!

 42. Kim Trân Channle

  Kim Trân ChannleTháng trước

  Ban khi lôn kìa chum um hoc truong so inh

 43. Ni Yến channel

  Ni Yến channelTháng trước

  chị ấy học ko tốt nên ko học Seoul

 44. Linh Pham

  Linh PhamTháng trước

  Canh

 45. Tài Hoàng

  Tài HoàngTháng trước

  Tập này thương chung ưm ghê.. Lỡ mất lễ tốt nghiệp

 46. su van lan Chi

  su van lan ChiTháng trước

  Jung eum đang ngồi ở gần nhà phòng của gia đình sitcom đó

 47. Canh Nguyen

  Canh NguyenTháng trước

  Ai la fan của hêri dơ tay

 48. Thu hà Nguyễn

  Thu hà NguyễnTháng trước

  Có A ng yêu ntn hp quá

 49. diễm my channel

  diễm my channelTháng trước

  Triệu like

 50. giang lý thu

  giang lý thu2 tháng trước

  cuoi đau bung

 51. Liu Nguyen

  Liu Nguyen2 tháng trước

  Jung um nhìn giống ăn cướp quá à

 52. lạc Nhi

  lạc Nhi2 tháng trước

  Xem thấy nhớ ngày mình tốt nghiệp.😅😅😅😅

 53. Hang Thai Thu

  Hang Thai Thu2 tháng trước

  hay quá

 54. Dũng Minh

  Dũng Minh2 tháng trước

  Công nhận jung um diễn xuất tuyệt thật mặt mày tái mét mồ hôi nhễ nhại

 55. Phương Thu

  Phương Thu2 tháng trước

  Ji Hoon thương Jung Eum lắm

 56. Ni Yến channel

  Ni Yến channel2 tháng trước

  Chị Juna Uum học giỏi quá nên ko vào trường Soul

 57. Tiểu Mão

  Tiểu Mão2 tháng trước

  Đoạn kết rat buồn

 58. Nguyễn Mai Tâm Chanel

  Nguyễn Mai Tâm Chanel2 tháng trước

  Phim Hay Quá Đúng Rồi

 59. cá heo channel

  cá heo channel2 tháng trước

  Fan jung eum điểm danh

 60. hồng nguyễn

  hồng nguyễnTháng trước

  cá heo channel 0

 61. long nguyen

  long nguyen2 tháng trước

  Comment

 62. Kim Thoa Yêu VinZoi

  Kim Thoa Yêu VinZoi2 tháng trước

  Ad đã nhận nút vàng chưa ???

 63. Uyen Bui

  Uyen Bui2 tháng trước

  1rfv kugc kurx k

 64. thu uyen

  thu uyen2 tháng trước

  CHo mình hỏi là cả nhà heri mỗi người có 1 cái ô tô à

 65. Thảo Nguyễn

  Thảo Nguyễn2 tháng trước

  Đã từng xấu hổ vì học trường bán côg.nhưng bjo hơn 10 năm ra trwog vẫn muon dc hoc lại ngôi trug tcvan

 66. Đăng Huỳnh Hải

  Đăng Huỳnh Hải2 tháng trước

  T

 67. Đăng Huỳnh Hải

  Đăng Huỳnh Hải2 tháng trước

  Tron cho toi gia 🕵👩👵

 68. Hằng Nguyễn

  Hằng Nguyễn2 tháng trước

  chêt cười

 69. thu hoàng

  thu hoàng2 tháng trước

  Tình yêu thật đẹp cua jum va bac si, cảm thấy ấm áp thực sự Vậy mà kết buồn qá

 70. Vi Thi Ngọc Linh

  Vi Thi Ngọc Linh2 tháng trước

  Đoạn phim này là của tập baonh nhỉ mn?camon trước ạ

 71. Bột Ngọt

  Bột Ngọt2 tháng trước

  Tội nghiệp chum um quá, ng lương thiện mà gặp gì đâu k 😁

 72. lucy channel Vo

  lucy channel Vo2 tháng trước

  😭😭😭😖😿🌧️🌧️

 73. Sweet Love

  Sweet Love2 tháng trước

  hay qua😂😂😂☺☺☺

 74. Nắng Nhạt

  Nắng Nhạt2 tháng trước

  10nam truoc m cung rat vui khi duoc lam sv dh.vay ma bg,moi thu da thanh cong coc

 75. minh tiến nguyễn

  minh tiến nguyễn2 tháng trước

  Jum um chạy hay quá

 76. Asin Karo

  Asin Karo2 tháng trước

  Tập mấy v mn

 77. Trong Nguyenthi

  Trong Nguyenthi2 tháng trước

  Jung Eum thật là đáng ghét

 78. quý Vũ văn

  quý Vũ văn2 tháng trước

  Jung Eum ko dang ghet

 79. Trong Nguyenthi

  Trong Nguyenthi2 tháng trước

  Jung Eum

 80. Trong Nguyenthi

  Trong Nguyenthi2 tháng trước

  Jung Eum thật là đáng ghét mà

 81. Quang Nguyen

  Quang Nguyen2 tháng trước

  Y6g

 82. Anh Ku

  Anh Ku2 tháng trước

  Thuyết minh hay qua,

 83. YZN karaoke

  YZN karaoke2 tháng trước

  Phim này lồng tiếng quá hay nhất là Jung eum

 84. anh nguyễn ngọc

  anh nguyễn ngọc2 tháng trước

  buồn cười quá

 85. chi pu chanel

  chi pu chanel2 tháng trước

  Buồn cười quá

 86. Phi Lê

  Phi Lê2 tháng trước

  Ba hã thũng lớp xe.. Diễn sâu ghê haha

 87. do linh

  do linh2 tháng trước

  Phim hay quá đi

 88. Lie N Nguyen Thi Lien

  Lie N Nguyen Thi LienTháng trước

  do linh yyyyy

 89. Linh Kute

  Linh Kute2 tháng trước

  Tập này là tập bao nhiu vậy ạk

 90. Anh Tú

  Anh Tú2 tháng trước

  Dung roi

 91. HOÀNG VŨ LÊ ĐÀO

  HOÀNG VŨ LÊ ĐÀO2 tháng trước

  hay cho câu tên trường học không quan trọng mà quan trọng chính là chính bản thân mỗi sinh viên

 92. Nguyen Tuyen

  Nguyen Tuyen2 tháng trước

  Trường Seoul chứ ko phải trường Soun đâu

 93. CÔNG TY CP THIẾT BỊ NĂM SAO VIỆT

  CÔNG TY CP THIẾT BỊ NĂM SAO VIỆT2 tháng trước

  buon cuoi doan dau

 94. Loan Pham Thi

  Loan Pham Thi2 tháng trước

  Ji hoon cũng đẹp zai ấy nhỉ

 95. Phương Nhi channal

  Phương Nhi channal2 tháng trước

  phim hay qua

 96. võ thị thanh hải hải

  võ thị thanh hải hải2 tháng trước

  vireporter.net/v/video-8uWsjdaMlEc.html

 97. toki love

  toki love2 tháng trước

  tap may vay moi nguoi

 98. Hân Nguyễn

  Hân Nguyễn2 tháng trước

  Hài

 99. Như Ý Nguyễn Trần

  Như Ý Nguyễn Trần2 tháng trước

  Hay

 100. Bé Mập

  Bé Mập2 tháng trước

  a

 101. Duong Tran

  Duong Tran2 tháng trước

  Phim hay quá 😊😊😊😊

 102. hóng anime

  hóng anime2 tháng trước

  Hay quá ik àk ❤❤❤

 103. Ớt Cay

  Ớt Cay2 tháng trước

  nơi chum um ngồi là bệnh viên bác sĩ li kìa

 104. Great knight

  Great knight2 tháng trước

  Sao càng coi bộ phim và sau khi biết số phận của mỗi người sau bộ phim thì cảm thấy buồn qua

 105. thythu tran

  thythu tran2 tháng trước

  Trường đại học Suoul hay Seinh thì có gì khác nhau

 106. Bon Bon

  Bon Bon2 tháng trước

  Hay Quá À

 107. Chu Kim Yen

  Chu Kim Yen2 tháng trước

  Khổ thân Jung Eum

 108. mimi cute

  mimi cute2 tháng trước

  tội Jung eum quá

 109. Team Ae

  Team Ae2 tháng trước

  Hay quá bạn ơi

 110. Son Cao

  Son Cao2 tháng trước

  Chi các

 111. cục bột là A.R.M.Y BTS là mặt trời

  cục bột là A.R.M.Y BTS là mặt trời2 tháng trước

  Trường nào chả là trường sao phải phân trường này cao vào sẽ tốt ra sẽ có công ăn việc làm còn trường thấp thì ko tốt ... No No đâu ra cái quan điểm đó v chỉ cần học thì truong nào chả tốt

 112. Hiền Nguyễn

  Hiền Nguyễn2 tháng trước

  Fan jung um diem danh

 113. Linh Chi 2 k

  Linh Chi 2 k2 tháng trước

  Phim hay qua đi

 114. Nguyễn Thành Quan

  Nguyễn Thành Quan2 tháng trước

  Sub cheo uy tin 100%ae