[ Truyện Hay ] Truyện ngắn xã hội - Gái Thiếu Chồng - Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào mới nhất 20

 • 11 Th09, 2017
 • 285 275
 •  897
NHẬN XÉT

 1. Hoa Hoang

  Hoa Hoang5 giờ trước

  Thằng chó phản động độc chó nghe chứ người không có ai nghe đâu

 2. Linh Nguyen

  Linh Nguyen14 ngày trước

  O. Gooo 9@@@@@. Kkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbkkbkkkk kkbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbkkkkkkkkkkbkkk kkkkkk kkkkkkkkkkbkbokkkkkkkkkkkbkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkk. K k kokkkoooooooooooooooooooooooooooooooooobboooooooooooooooooooooooooooooooooooobooooooooooooooooooooooooooooooobooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooobobooooooboooooooooooooooooooooooboooooooooooooooooooooooboooooooboboboboooooooooooooooboo oooooooooo oooobooooooooooooooooooooooooooooobooooooooooooooooooooobbobcooooooooooooooooooooooobooooooooooooooooooooooooobbobooooooooooooooooooooooooooooboooooooooooooooooooobboobboooooooooooooooooooooooooooobobbobooooboooooobooooooooooooooboobooooooooooooooooooooobooooboboobooooooooooooooooooooooobbboooooooooooooooooooobooobooooooooooooooooooooooooooooooooooobooooooooooooooooooooooooooboboooobobooooooooooooooooooooooooobbooooooboooooooooooooooooooooooobboobooooboooooooooooooooooooooobboooobooooooooooooooooooooobbooobboooooooboooooobbooooboooobbooobobobooboboooooooobooboobooboooooooooooooobooooboobboooooooobbooooooobbooooobboobboooooooooooboooooooooooobbooooooooooooooooobooooobboobbbobboboobbooooooobooboobooobbooboboooooooooooooooobboobboooobooobooobooooboobbooboooobbbbbbboooobooooobbbbboooboooboboobbboooooobbbbbobbbobbobbobbbobbbbooo99999999@@99?9? Llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

 3. Tien Phan

  Tien Phan14 ngày trước

  5

 4. phương đào

  phương đào18 ngày trước

  Nghe truyện của Bác Ngạn thường nói về những người tị nạn & di cư xa nhà. Bối cảnh có thể khiến ngta hơi ngán khi miêu tả 7 mấy, 8 mấy, Canada, Mã lai, thiếu đàn ông,... Tuy nhiên, những chiêm nghiệm về cuộc đời của Bác qua các nhân vật thể hiện rất sâu sắc, cháu rất thích cái đoạn ông Jim nói hối hận vì níu kéo vợ phá vỡ tuổi xuân, nó làm c suy nghĩ rất nhiều, còn các chi tiết miêu tả thói quen muộn giờ của người VN, ... Truyện này, cháu thực sự thấy k ghét cô Thục, vì nếu trong hoàn cảnh đó, có thể chứ, cháu sẽ như vậy, nếu bác Ngạn có đọc được thì bác có lời khuyên gì k? Cs này khó tránh khỏi đơn côi, ta tự giữ mình vừa vừa k tổn hại dâm ô đến ngta, nhưng khi bên kia tiến tới, thì k khỏi suy nghĩ.

 5. Cương Lê Công

  Cương Lê Công15 ngày trước

  Lén lút

 6. Nhan Thanh

  Nhan Thanh26 ngày trước

  Doc truyen moi

 7. Lan Ngoc

  Lan NgocTháng trước

  Truyen nay con kg chu ngan

 8. điệp đỗ

  điệp đỗTháng trước

  Xemhai

 9. điệp đỗ

  điệp đỗTháng trước

  Xe hai

 10. điệp đỗ

  điệp đỗTháng trước

  Codau62tuoi

 11. Phan Cap

  Phan CapTháng trước

  Ch dem khuya

 12. Thu Huỳnh Thị

  Thu Huỳnh Thị14 ngày trước

  Chuyen dem khuya

 13. Nancy C

  Nancy CTháng trước

  Phan Cap o.

 14. Ngọc Phạm

  Ngọc PhạmTháng trước

  Chú ngạn đọc truyện này ngừng nghĩ kì quá.

 15. An Le Vu

  An Le VuTháng trước

  0906316595

 16. Nghi TV

  Nghi TV25 ngày trước

  Phimses R

 17. Nhan Thanh

  Nhan Thanh26 ngày trước

  Hay

 18. Nhan Thanh

  Nhan Thanh26 ngày trước

  Hay lam

 19. Nhan Thanh

  Nhan Thanh26 ngày trước

  Hay qua